Norsk

Oversiktstabell for produkter: Nettkvalitet

FjernFjern
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1732 and 1734 Three-Phase Electrical Energy Loggers -1
Fluke 1736 og 1738 nettkvalitetsloggere for trefaseFluke 1732 og 1734 trefaseloggere for elektrisk energi
trefase   
enfase   
RMS-spenning   
RMS-strøm   
Nullpunktstrøm  
kompakt størrelse for bruk inne i skap   
oppsett via nettbrett   
sanntidsvisning av målinger   
oppsett direkte på instrumentet   
eksternt minne (CF, SD elle USB minnepenn)   
standard kurvevisning  
rask oscilloskopfunksjon   
Viserdiagram   
effekt og energi   
total harmonisk forvrengning   
overharmonisk spenning  
overharmonisk strøm  
oppstartstrøm (trigget)  
Industri   
Inne i en sekundærstasjon   
bolig/næring   
< 1600   
> 3000 A (valg)   
langvarig RMS-logging   
skjermkopier   
kurveregistrering  
samsvar med IEC61000-4-30klasse Bklasse B 
IEEE519-analyse  
batteridrevet   
drives av strøm fra målekretsen   
Ethernet, WiFi eller USBWiFi/USBWiFi/USB