Norsk

Oversiktstabell for produkter: Nettkvalitet

FjernFjern
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1760 Three-Phase Power Quality Recorder
Fluke 1736 og 1738 nettkvalitetsloggere for trefaseFluke 1760 trefase effektlogger
trefase   
enfase   
RMS-spenning   
RMS-strøm   
Nullpunktstrøm   
differensialinnganger  
kompakt størrelse for bruk inne i skap   
oppsett via nettbrett  
sanntidsvisning av målinger via PC 
oppsett direkte på instrumentet  
eksternt minne (CF, SD elle USB minnepenn)   
kun statusvisning  
oppsett via bærbar datamaskin  
standard kurvevisning  
rask oscilloskopfunksjon  
Viserdiagram   
effekt og energi   
total harmonisk forvrengning   
overharmonisk spenning   
overharmonisk strøm   
oppstartstrøm (trigget)   
Interharmoniske oversvingninger  
K-faktor  
Industri   
Inne i en sekundærstasjon   
bolig/næring   
< 1600   
> 3000 A (valg)   
1600 til 3000 A  
langvarig RMS-logging   
skjermkopier  
kurveregistrering   
samsvar med IEC61000-4-30klasse Bklasse A 
IEEE519-analyse  
Flimring  
En50160-analyse  
Nettsignalering  
Fasesekvenskomponenter  
batteridrevet  
drives av strøm fra målekretsen  
innebygd UPS  
Ethernet, WiFi eller USBWiFi/USBEthernet 
ubalanse  
Interharmoniske oversvingninger