Norsk

Fluke WC100 Color Localization Set

  • Fluke WC100 Color Localization Set

Nøkkelfunksjoner

  • To organize and identify multiple leads and cables in a work area
  • Set contains 32 wire clips in 8 colors easily snap onto test leads and current clamp cables
  • To comply with country by country differences in wire colors on phases

Produktoversikt: Fluke WC100 Color Localization Set

  • For å samle og identifisere flere ledninger og kabler i et arbeidsområde
  • Settet inneholder 32 ledningsklemmer i åtte farger som du enkelt kan klipse på testledningene og strømtangkablene
  • For å overholde landsspesifikke forskjeller når det gjelder ledningsfarger på faser

Modeller: Fluke WC100 Color Localization Set

Fluke WC100
Kjøp den
Color Localization Set

Brukerhåndbøker + ressurser: Fluke WC100 Color Localization Set