Norsk

Robusthet er viktig.

Har du noen gang stått foran en floke av tunge ledere og besluttet å bruke en strømtangkjeft for å skille dem fra hverandre? Du er ikke den første.

Som en anerkjennelse av at teknikere rutinemessig står overfor tøffe arbeidssituasjoner, konstruerer Fluke strømtengene sine så de skal tåle høy grad av ukonvensjonell bruk – som kile, provisorisk tang, nøtteknekker – alt en tekniker kan komme på når det kniper.

Produsenter foretrekker selvfølgelig at teknikere ikke bruker strømtengene deres som dørstoppere eller brekkstenger for tavler. Likevel kan desperasjon ofte føre til rare bruksområder, så produktholdbarhet er fundamental for Flukes merkevarer. I en laboratorietest av strømtenger har Fluke-kjefter tålt dreiemomentet som genereres av en 5/8-tommers stang, noe som tyder på at strømtenger fra Fluke er utstyrt for å håndtere krevende situasjoner fra virkeligheten.

«Når vi snakker om robusthet, er det mer enn bare å miste enheten i bakken og forvente at den skal fungere», sier Terry Morey, leder av Flukes avdeling for maskinteknikk. «Det dreier seg også om hvor godt blekket sitter på tastene, hvor lenge lukkemekanismen på batteriluken varer, hvorvidt batteriet vil ha kontakt dersom produktet vibrerer mye ... Listen fortsetter og fortsetter.»

«Hver del er et 'produkt' vi må tenke på», sier Brian Aikins, senior maskiningeniør hos Fluke. «Vi spør oss selv hele tiden: 'Hvordan påvirker disse delene den samlede produktytelsen?' »

«Vi ser god mekanisk design som ekstremt verdifullt for kundene, men det er temmelig skjult», sier Morey. «Og vi bruker mye tid på å sikre at produktet vi utformer, er trygt i tillegg til robust».

Instrumenter som brukes til å måle inntil 1000 volt, må for eksempel oppfylle spesifikasjoner for krypestrøm og sikkerhetsavstand («creepage and clearance») for å skille brukerens hånd fra elektrisiteten inne i instrumentet. De to halvdelene av de fleste Fluke-strømtenger henger sammen i komplekse, forriglende ledd som gir nesten en tomme separasjon mht. krypestrøm og sikkerhetsavstand.

«Vi bruker time etter time for å se på dette», sier Morey. «Det er ikke rett frem, det er tredimensjonalt».

Så tatt i betraktning en produsents omdømme for kvalitet, er konstruksjon en viktig faktor å tenke på ved evaluering av strømtenger. Se i tillegg etter disse attributtene:

Egnede CAT-klassifiseringer: Pålitelige strømtenger har en CAT-klassifisering – en kategori- og spenningsklassifisering som er fastsatt av International Electrotechnical Commission (IEC) som er basert i Sveits. IEC utformer internasjonale sikkerhets- og kvalitetsstandarder for elektroniske produkter.

For produkter som brukes til elektromåling, indikerer en CAT-klassifisering at verktøyets inngangskretser er utformet for å tåle spenningstransienter som vanligvis finnes i ett av tre elektromiljøer, uten å skade brukeren (se diagrammet under). Hvis du for eksempel trenger å ta målinger i en eltavle med 480 V, må du ha en måler som er klassifisert for CAT III-600 V eller CAT III-1000 V. Testprobene du bruker sammen med måleren, skal ha lik eller høyere CAT-klassifisering.

Et strømtangs CAT-klassifisering står vanligvis å lese i nærheten av inngangskontaktene. Strømtenger som ikke er CAT-klassifisert, må aldri brukes på steder der det jobbes med høyenergisk trefasestrøm.

Forsikre deg alltid om at testinstrumentets kategoriklassifisering er i samsvar med bruksområdet, selv om det betyr at du må bytte instrument ofte. Eller invester i et CAT IV-klassifisert måleinstrument og bruk bare dette. Det vil eliminere behovet for å undersøke CAT-nivået for hver måling.

Det er viktig at digitale multimetre er robuste.
målekategoribeskrivelseeksempler
CAT IVtrefase ved nettilkoblingen, alle utendørs ledere;

kun begrenset av fordelingstransformatoren

> 50 kA kortslutningsstrøm

 • inntakspunktet – lavspenningens forbindelse med elverkets fordelingsnett (inntakskablene)
 • elektrisitetsmålere, primært overstrømsvern
 • utendørs og inntaksskap, stikkledning til bygning, inntakskabler (mellom måler og tavle)
 • luftledning til frittstående bygning, underjordisk kabel til brønnpumpe
CAT IIItrefaseforsyning, inkludert enfase reklamebelysning

< 50 kA kortslutningsstrøm

 • utstyr i faste installasjoner, som bryterutstyr og flerfasemotorer
 • buss og matere i industrianlegg
 • tilførselsledninger og korte forgreningskretser, enheter som forsynes direkte fra fordelingstavler
 • belysningsinstallasjoner i store bygninger
 • apparatuttak med korte forbindelser til inntaksboks
CAT IIenfasede, kontakttilkoblede laster

< 10 kA kortslutningsstrøm

 • apparater, bærbare verktøy, andre husholdningsapparater og lignende laster
 • uttak og lange forgreningskretser
  • uttak mer enn 10 meter fra CAT III-kilden
  • uttak mer enn 20 meter fra CAT IV-kilden
Målekategorier IAW IEC/EN 61010-031

Uavhengig verifikasjon: Selv om IEC utvikler og foreslår standarder, er det ikke et tilsynsorgan, det håndhever ikke standarder. Så det er lurt å se etter symbolet for og listenummeret fra et uavhengig testlaboratorium som Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA Group) og Tysklands TÜV Rheinland eller VDE. Symbolene deres kan kun brukes hvis produktet har bestått testing i henhold til byråets standard som er basert på nasjonale/internasjonale retningslinjer

Uavhengig verifikasjon