Norsk

Måling av signaler med testprober

Måling av AC- eller DC-spenning:

 1. Vri dreiebryteren til riktig spenningsfunksjon ().
 2. Koble den svarte testledningen til COM-terminalen og den røde testproben til V-terminalen (merket med på Fluke 381).
 3. Mål spenningen ved å la probene berøre de ønskede testpunktene på kretsen.
 4. Se avlesningen i displayet.

Måling av resistans eller kontinuitet:

 1. Vri dreiebryteren til .
 2. Koble ut kretsen som testes.
 3. Koble den svarte testproben til COM-terminalen og
 4. den røde testproben til -terminalen.
 5. Mål resistansen ved å la probene berøre de ønskede testpunktene på kretsen.
 6. Avlesningen vises i displayet.

Hvis resistansen er < 30 Ω, vil kontinuitet indikeres av et kontinuerlig lydsignal. Hvis displayet viser OL, er det brudd i kretsen eller resistansen som måles er større enn måleinstrumentets resistansområde.

Frekvensmåling (med Fluke 381):

 1. Vri dreiebryteren til .
 2. Sentrer kjeften eller den fleksible proben rundt målekilden.
 3. Trykk på den gule skiftetasten ( på Fluke 381) for å skifte til Hz.
 4. Avlesningen vises i displayet.

Måling av kapasitans (på strømtenger i Flukes 370-serie)

 1. Vri dreiebryteren til .
 2. Koble ut kretsen som testes.
 3. Koble den svarte testproben til COM-terminalen og den røde testproben til -terminalen.
 4. Mål resistansen ved å la probene berøre de ønskede testpunktene på kretsen.
 5. Avlesningen vises i displayet.
Måling av signaler med testprober