Norsk

Trygg åpning av isolasjonsbrytere klassifisert for avlastet utstyr i solcelleanlegg

fornybar energi

Jobber du med fotoelektriske anlegg (PV-systemer), vil du støte på en type brytere som ikke skal slås av mens anlegget er i drift. Disse isolasjonsbryterne er laget for å isolere avlastet utstyr ved vedlikehold, ikke for å bryte strømmen. Feilåpning kan føre til personskade.

solcelleinstallasjon Hvis du jobber med solcellepaneler, vet du nå hvordan du skal bruke isolasjonsbrytere som er klassifisert for avlastet utstyr.

Hva er en isolasjonsbryter for avlastet utstyr?

Du kjenner kanskje til forholdsreglene for «lockout-tagout», låsing av en avbryter i åpen stilling (av). I noen tilfeller må du imidlertid bruke et verktøy for å åpne en isolasjonsbryter for avlastet utstyr, som påkrevd i seksjon 690.15 i 2020 National Electrical Code (NEC). Denne typen avbrytere skal ikke brukes til å koble ut lastbærende utstyr (dvs. når kretsen er strømførende). Bruk av et verktøy skal hindre at du slår av avbryteren og forårsaker en lysbue som kan føre til brann, skade på utstyr eller personskade.

Det finnes forskjellige typer isolasjonsbrytere for avlastet utstyr, inkludert

 • kontakter, f.eks. multikontaktene som leveres med solcellemoduler
 • fingersikre sikringsholdere, som i sammenkoblingsbokser
 • isoleringsenheter som det kreves et verktøy for å slå av
 • andre metoder som ikke er spesifikt definert i NEC

En isolasjonsbryter for avlastet utstyr er ikke en av-bryter – noe annet må slå av kretsen først. Det er meningen at den bare skal åpnes (dreies til av-posisjon) for å isolere utstyr fra kretsen så utstyret kan skiftes ut eller vedlikeholdes. Trygg åpning av en isolasjonsbryter for avlastet utstyr innebærer å sikre at det ikke går strøm gjennom kretsen du skal isolere.

Hva er en avbryter for lastbærende utstyr?

Til sammenligning er en avbryter for lastbærende utstyr en bryter som kan åpne en krets mens den er strømførende. Avbrytere for lastbærende utstyr brukes til å slå av hele anlegg, og de kan bli dyre – hvilket er én grunn til å bruke isolasjonsbrytere for avlastet utstyr, som ikke bryter strømmen. Hvis du i tillegg jobber med likestrøm, er det mye vanskeligere og dyrere å bryte strømmen (slå av) enn med vekselstrøm.

Kontroll av om det er trygt å åpne en isolasjonsbryter for avlastet utstyr

Har du strømtangen Fluke 393 FC, er det enkelt å fastslå at det ikke går strøm og at det dermed er trygt å åpne en DC-krets med en isolasjonsbryter for avlastet utstyr:
 1. Still inn Fluke-strømtangen på likestrøm (A med en heltrukken og en stiplet linje over). A står for ampere, den internasjonale enheten for strømstyrke; den heltrukne og den stiplede linjen symboliserer likestrøm.
 2. Åpne måletangen og hold den rundt én leder (ikke to i en krets eller kabel).
 3. Les av strømstyrken på skjermen.
måling av strøm på et solcellepanel med Fluke 393 måling av strøm på et solcellepanel med Fluke 393 FC strømtang

Bruk en solenergimåler som er klassifisert for kretsen

Sørg for at du har et instrument som er klassifisert for høyere eller samme spenning og strøm som i kretsen du leser av. Siden solkraftinstallasjoner er kategori III-omgivelser, og 1500 V DC blir mer og mer vanlig for bakkemonterte solkraftanlegg, skal du bruke et instrument som er klassifisert til CAT III 1500 V – og nå har Fluke det.

Fluke 393 FC er verdens eneste effektivverdi-strømtang klassifisert til CAT III 1500 V. Den er en strømtang for vekselstrøm og likestrøm som trygt kan teste kretser opp til 1500 V DC. Den er klassifisert til IP54 for bruk i krevende utendørs-forhold, og lydvarselet for polaritet gjør det enklere å installere, kommisjonere og feilsøke solcellepaneler.

De fleste strømtenger måler bare vekselstrøm (AC); det holder for vanlige elektrikere som jobber i boliger. Men i dagens verden med fornybar energi måler du likestrømkretser. Det er det enkelt å gjøre med Fluke 393 FC, uten at du må berøre ledninger.

Tips for trygg måling

Hvis du åpner (slår av) en isolasjonsbryter for avlastet utstyr når utstyret er lastbærende, kan det slå gnister, komme røyk eller det som verre er. Hold deg trygg mens du bruker en strømtang til å måle strøm i et solcelleanlegg:

 • Les instruksjonene før du bruker ethvert instrument.
 • Sørg for å holde tangen rundt bare én ledning. Hvis det er to eller flere ledninger i en kabel, vil strømmene i likestrømkretsen nulle ut hverandre så du får en nullavlesning selv om det går strøm.
 • Sjekk at instrumentet er stilt inn på likestrøm når du måler likestrøm – hvis ikke får du en nullavlesning.
 • Test en likestrømkrets som du vet det går strøm i først, før du tester en krets du forventer er strømløs, for å sikre at du bruker instrumentet på riktig måte.

Dagens solcelleinstallasjoner krever et instrument klassifisert til CAT III, som kan måle 1500 V DC. Trygghet i slike omgivelser innebærer at du har pålitelig utstyr som er klassifisert til å måle høy nok strømstyrke og spenning – og profesjonelle solcelleteknikere vet at du ikke får noe mer pålitelig enn et Fluke-instrument. Det kan redde livet ditt.

Om eksperten

Sean White er «NABCEP Associate Provider» og «NABCEP Registered Continuing Education Provider». Han har skrevet åtte fagbøker om fotoelektriske solkraftinstallasjoner og energilagring, og han jobber konstant med flere. Sean foreleser på NEC-seminarer for SPI, Intersolar og flere andre enheter. Han ble utropt til årets «IREC Trainer» i 2014, og hedret som tiårets «SNEC Online Trainer» i 2020.