Norsk

Fluke 787 vs. 789

Elektro

Fluke ProcessMeter™ testinstrumenter: multimeter og sløyfekalibrator i ett

Før vi vurderer ulikhetene mellom Fluke 787 og 789, la oss se på likhetene. Begge de håndholdte instrumentene Fluke 787B og 789 ProcessMeter™ er en kombinasjon av et digitalt multimeter med sikkerhetsklassifisering 1000 V CAT III / 600 V CAT IV og en fullt utstyrt mA-sløyfekalibrator. Begge dobler feilsøkingskapasiteten din. Begge ProcessMeter-instrumentene er basert på måleegenskapene til det velprøvde digitale multimeteret Fluke 87, men kan i tillegg måle, generere og simulere mA. Disse instrumentene ble også designet med den nøyaktigheten og oppløsningen du forventer av en Fluke mA-sløyfekalibrator; de er ideelle til feilsøking og kalibrering av strømsløyfeapparatur.

Fluke 787 og 789 Fluke 787 og 789

787 vs. 789, egenskaper

Det er en del forskjeller på Fluke ProcessMeter 787B og 789s egenskaper. Begge instrumenter kan måle AC- og DC-spenning, AC- og DC-strøm, resistans, kontinuitet og frekvens. Men bare 789 kan generere/simulere en strøm på 20 mA, vise avlesninger som mA og % av fullt utslag samtidig og levere 24 V sløyfestrøm.

 787B789
digitalt multimeter og sløyfekalibrator i ett instrumentXX
presist, 1000 volts digitalt multimeter med sann RMSXX
DC-strømkilde og -sløyfekalibratorXX
24 V sløyfeforsyning X
min.-/maks-/snitt-/hold-/relativmodusXX
diodetest- og kontinuitetssignalXX
manuelle trinn (100 %, 25 %, grov, fin), automatiske trinn og autorampingXX
simultanavlesning av mA og % av skalaXX
eksternt tilgjengelig batteriXX
eksternt tilgjengelige sikringer X
HART-modusinnstilling med sløyfeforsyning og en innebygd 250 Ω motstand X
0 %- og 100 %-tast for å skifte mellom generering av 4 og 20 mA, for en rask skalakontroll X
I/O serieport for infrarødt-kommunikasjon X
Fluke Connect-aktivertXX

Fluke 787B ProcessMeter™ testinstrumenter:

  • simultanvisning av mA og % av fullt utslag for mA ut-signaler
  • manuelle trinn på 25 % samt autotrinn og autorampe for mA ut-signaler
  • digitalt multimeter med sikkerhetsklassifisering 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
  • spennings-, strømstyrke-, resistans- og frekvensmåling
  • 0 % og 100 % skalakontrolltaster for å skifte mellom 4 og 20 mA
  • I/O serieport for infrarødt-kommunikasjon, kompatibel med programvaren FlukeView®
  • 20 mA styring med kapasitet 1200 Ω

Fluke 789 ProcessMeter™ testinstrumenter:

  • de samme egenskapene som 787B
  • 24 V sløyfeforsyning
  • HART-modusinnstilling med sløyfeforsyning (legger til 250-ohms motstand)

787 vs. 789, spesifikasjoner

Selv om de to instrumentene er ganske like, er spesifikasjonene litt forskjellige. Fluke 787B er litt billigere enn Fluke 789, fordi 789 har noen tilleggsegenskaper og andre spesifikasjoner enn 787B.

 787B789
Produktspesifikasjoner
maksimal spenning1000 V RMS1000 V RMS
driftstemperatur–20 til 55 ºC–20 til 55 ºC
Spenningsmålinger
område0–1000 V AC eller DC0–1000 V AC eller DC
oppløsning0,1 mV til 1,0 V0,1 mV til 1,0 V
nøyaktighet0,1 % av avl. + 1 * minst signifikante siffer (V DC)0,1 % av avl. + 1 * minst signifikante siffer (V DC)
Strømmålinger
område0–1 A     0–30 mA0–1 A     0–30 mA
oppløsning1 mA     0,001 mA1 mA     0,001 mA
nøyaktighet0,2 % + 2 * minst signifikante siffer 0,05 % + 2 * minst signifikante siffer0,2 % + 2 * minst signifikante siffer 0,05 % + 2 * minst signifikante siffer
Strømgenerering
område0–20 mA eller 4–24 mA0–20 mA eller 4–24 mA
nøyaktighet0,05 % av spennvidden0,05 % av spennvidden
Andre spesifikasjoner
maks styringskapasitet1200 Ω1200 Ω
sløyfeforsyningI/T24 V
resistansmålingtil 40 MΩ: 0,2 % + 1 * minst signifikante siffertil 40 MΩ: 0,2 % + 1 * minst signifikante siffer
frekvensTil 19,999 kHz, 0,005 % + 1 * minst signifikante sifferTil 19,999 kHz, 0,005 % + 1 * minst signifikante siffer
kontinuitetsignal for resistans < 100 Ωsignal for motstand < 100 Ω
skalakontrollneija
håndholdt instrument
mål (H x B x D)203 mm x 100 mm x 50 mm203 mm x 100 mm x 50 mm
vekt0,6 kg0,6 kg
batterifire alkaliske AA-batterifire alkaliske AA-batteri
batterilevetidtypisk 14 til 140 timertypisk 14 til 140 timer

Du finner mer detaljert informasjon om produktenes egenskaper og spesifikasjoner under fanen «Resources» (ressurser) på produktsidene i håndbøkene for Fluke 787 og Fluke 789.