Norsk

Hva er kontinuitet?

Elektro

Kontinuitet betyr at det finnes en komplett bane for elektrisk strøm. Eksempel: En lukket bryter som fungerer, har kontinuitet.

En kontinuitetstest er en rask kontroll for å se om en krets er åpen eller er lukket. Kun en lukket, komplett krets (en som er slått PÅ) har kontinuitet.

Ved kontinuitetstester sender et digitalt multimeter en liten strøm gjennom kretsen for å måle resistansen i den.

Et multimeter med lydsignal for kontinuitet, vil sende ut en kort lyd når det detekterer en lukket krets. Resistansnivået som kreves for å utløse lydsignalet, varierer mellom ulike multimetre, men de fleste indikerer kontinuitet ved målinger mellom 0 og 50 ohm.

Lydsignalet gjør måleprosessen raskere, ettersom teknikere ikke trenger å se på multimeteret under testingen.

Kontinuitetstesting fastslår

  • om en sikring fungerer eller er utkoblet
  • om ledere har brudd eller kortslutning
  • om brytere fungerer som de skal
  • om kretsbaner er uten hindringer (oppnås ved sporing av krets eller leder)

Kontinuitetstesting skal kun utføres når kretsen som testes IKKE er påsatt spenning.

Sikkerhet ved kontinuitetstesting

Koble alltid fra enheten eller slå av kretsens hovedbryter før det utføres en kontinuitetstest. Sørg for at alle kondensatorer er trygt utladet.

De fleste måleinstrumenter er beskyttet med overgangsresistans opp til merkespenningen, I TILFELLE det forekommer spenningskontakt ved kontinuitet. For de fleste Fluke-instrumenter er det 1000 V AC.

Anbefalte ressurser:

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers