Norsk

Strømmåling med tangtilbehør

 1. Finn ut om strømmen som skal måles, er AC eller DC.
 2. Velg et tangtilbehør til multimeteret ditt, som er designet for å måle den aktuelle strømtypen, eller et som kan måle både AC og DC.

  Merk: Se på tangtilbehørets spesifikasjoner og finn ut om tangen avgir strøm- eller spenningssignaler.

 3. Finn kretsens forventede maksimale strømstyrke ved å sjekke en komponents typeskilt eller bryterklassifiseringen. Det finnes innpluggbart tangtilbehør med en rekke forhåndsinnstilte måleområder. Finn ut om om multimeterets eller tangtilbehørets måleområde er høyt nok til å måle den aktuelle strømstyrken. Hvis ikke, velg et instrument som er utstyrt for høyere måleområder.

  Merk: Hvis et måleinstrument har strømterminaler med sikringer, kontroller at sikringene er i orden.

 4. Konfigurer det digitale multimeteret som følger:
  • Vri dreiebryteren til mÃ/Ã for å måle AC-strøm med et tangtilbehør som avgir strømsignaler.
  • Plugg den svarte testledningen inn i COM-kontakten.
  • Innpluggbart tangtilbehør som avgir AC-strømsignaler: koble den røde testledningen inn i mÃ/Ã-kontakten. Disse tengene er designet for å måle kun AC-strøm, og avhengig av tangens skaleringsfaktor, leverer de 1 mA til det digitale multimeteret for hver ampere målt strømstyrke (1 mA/A).
  • Følg trinnene 6-8 nedenfor.
  • Vri dreiebryteren til mVac for AC-strøm og til mVdc for DC-strøm dersom du skal måle AC/DC-strøm med et tangtilbehør som avgir spenningssignaler.
  • Plugg den svarte testledningen inn i COM-kontakten.
  • Innpluggbart tangtilbehør som avgir spenningssignaler: koble den røde testledningen inn i V-kontakten. Disse tengene er designet for å levere 1 mV, 10 mV eller 100 mV til det digitale multimeteret for hver ampere målt strømstyrke.
  • Følg trinnene 6-8 nedenfor.
 5. Åpne kjeften ved å trykke inn kjeftåpningsknappen på instrumentet.
 6. Plasser én leder i kjeften. Sørg for at kjeften er fullstendig lukket før du leser av målingen.
 7. Avlesningen vises på displayet.

  Tips: Tenger måler strøm i en krets ved å måle styrken på magnetfeltet rundt én leder. Separer testlederen fra omkringliggende ledere med noen centimeter dersom det er mulig. Hensikten med det er å hindre at tangen plukker opp tilfeldige magnetfelt. Gjør avlesninger flere steder langs den samme lederen hvis det ikke er mulig å separere lederne. Ikke mål skjermede ledere, ettersom magnetfeltene er sterkt redusert eller til og med eliminert.

Strømmålingsanalyse

Kjennskap til strømforbruket i et anlegg, en komponent eller en krets er svært nyttig ved feilsøking.

Elkomponenter, f.eks. motorer, har ofte et typeskilt som viser komponentens kretsklassifisering. En strømmåling kan sammenlignes med denne klassifiseringen for å fastslå komponentens driftstilstand.

Mål strøm for å finne ut hvor mye en last (en komponent, f.eks. en motor) trekker fra anlegget. Du kan også måle den totale belastningen på en krets.

En motor, for eksempel, vil bli overbelastet hvis den trekker mer enn merkestrømmen, og underbelastet hvis den trekker mindre.

Ved feilsøking kan en tekniker ta en referansemåling og være på utkikk etter overbelastning, overstrøm eller en strømusymmetri mellom faser.

Generelt sett vil større strømstyrker enn merkestrømmen vanligvis tyde på et problem som kan forårsake ytterligere problemer. Større strømstyrke produserer høyere temperatur, og det kan føre til nedbryting av isolasjon og komponentsvikt.

De fleste digitale multimetre kan bare måle DC- eller AC-strøm opp til 10 A. Større strømstyrke må skaleres ned med et strømtangtilbehør som kan måle strøm i en krets fra 0,01 til 1000 A ved å måle styrken på det elektriske feltet rundt en leder.

For maksimal effektivitet anbefales det at strømmen måles med én gang utstyret er installert og under normal drift. Disse målingene kan brukes som referansegrunnlag ved feilsøking av et fremtidig problem.

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Velg riktig multimeter.