Norsk

Grunner til at digitale multimetres nøyaktighet og presisjon er viktige

grunnleggende

Det er viktig å bruke et multimeter som viser riktige måleverdier. Det er enda viktigere å vite hva måleravlesningene betyr. Nøyaktighet og presisjon sikrer at målingene du utfører, vil være til nytte. Større presisjon gir enklere repeterbarhet, og større nøyaktighet gir avlesninger med mindre feilmargin.

Fluke 117 digitalt multimeter – elektriker-multimeter med kontaktfri spenningsmåling

Nøyaktighet refererer til den største tillatte feilen som kan forekomme under spesifikke driftsbetingelser. Den vises som et prosenttall og angir hvor nær måleravlesningen er den faktiske (standard)verdien av det målte signalet. Nøyaktighet krever sammenligning med en godkjent bransjestandard.

Nøyaktigheten til et spesifikt digitalt multimeter er viktig, avhengig av bruksområdet. Spenningen i de fleste AC-strømledninger kan for eksempel varierer med +5 % eller mer. Et eksempel på slik variasjon er spenningsmåling utført ved en standard stikkontakt med 230 V AC. Hvis et digitalt multimeter bare brukes til å sjekke om det er strøm i en stikkontakt, vil det være tilstrekkelig med et digitalt multimeter med ± 3 % målenøyaktighet.

For noen bruksområder, som kalibrering av kjøretøy-, luftambulanse- eller spesialisert industriutstyr, kan det kreves større nøyaktighet. En avlesning på 100,0 V på et digitalt multimeter med nøyaktighet ± 2 % kan være mellom 98,0 og 102,0 V. Dette kan være greit for noen bruksområder, men uakseptabelt for mer følsomt elektronisk utstyr.

Nøyaktighet kan også omfatte et spesifisert antall sifre (tellinger) lagt til den grunnleggende nøyaktighetsklassifiseringen. For eksempel betyr en nøyaktighet på ± (2 % + 2) at spenningen kan være mellom 97,8 og 102,2 V når multimeteret viser 100,0 V. Bruk av et digitalt multimeter med større nøyaktighet åpner for bruk i et større antall bruksområder.

Grunnleggende DC-nøyaktighet i håndholdte digitale multimetre fra Fluke varierer fra 0,5 til 0,025 %.

nøyaktighet og presisjon vist grafisk

Presisjon henviser til et digitalt multimeters evne til å gi samme resultat gang på gang.

Et vanlig eksempel som brukes til å forklare presisjon, er plasseringen av hull på en skytebaneblink. Dette eksempelet forutsetter at et gevær er siktet inn midt på blinken, og at det skytes fra samme posisjon hver gang.

Hvis hullene er tett samlet, men utenfor midten, kan geværet (eller skytteren) anses som presist, men ikke nøyaktig.

Hvis hullene er tett samlet i midten, er geværet både nøyaktig og presist. Hvis hullene er spredt tilfeldig over hele blinken, er det hverken nøyaktig eller presist (eller repeterbart).

I noen tilfeller er presisjon, eller repeterbarhet, viktigere enn nøyaktighet. Hvis målinger er repeterbare, er det mulig å fastslå et feilmønster og kompensere for det.

Oppløsning er den minste endringen et instrument kan registrere og vise.

Som et ikke-elektrisk eksempel kan vi se for oss to linjaler. En linjal som er merket med millimeter har større oppløsning enn en med bare centimetermerker.

Se for deg en enkel test av et vanlig batteri på 1,5 V. Hvis et digitalt multimeter har en oppløsning på 1 mV i 3 V-området, er det mulig å se en endring på 1 mV når du leser av spenningen. Brukeren kan se endringer så små som en tusendels volt, eller 0,001 V i 3 V-området.

Oppløsning kan være oppført i et instruments spesifikasjoner som maksimal oppløsning, som er den minste verdien som kan skjelnes i instrumentets laveste måleområde.

En maksimal oppløsning på 100 mV (0,1 V) betyr for eksempel at når multimeteret er innstilt for å måle høyest mulige spenning, vil avlesningene vise nærmeste tidels volt.

Oppløsningen kan forbedres ved å velge et mindre måleområde på det digitale multimeteret, så lenge målingen er innenfor det angitte område.

digitalt multimeter; oppløsningsoppfatning og visning

Det er en sammenheng mellom digitale multimetres måleområder og oppløsning, og noen ganger er det beskrevet i spesifikasjonene.

Mange multimetre har en funksjon som velger det området som passer best for de aktuelle målingene, automatisk. Dette gir både en meningsfull avlesning og den beste måleoppløsningen.

Hvis målingen er utenfor det innstilte området, vil multimeteret vise OL (overlast). Den mest nøyaktige målingen oppnås ved å velge det minste måleområdet som går an uten at multimeteret blir overbelastet.

Måleområde og oppløsning
områdeoppløsning
300,0 mV0,1 mV (0,0001 V)
3,000 V1 mV (0,001 V)
30,00 V10 mV (0,01 V)
300,0 V100 mV (0,1 V)
1000 V1000 mV (1 V)
tellinger og sifre på digitale multimetre

Tellinger og sifre er termer som brukes til å beskrive digitale multimetres oppløsning. Nå er det mer vanlig å klassifisere digitale multimetre etter totalt antall tellinger enn sifre.

Tellinger: Et digitalt multimeters oppløsning spesifiseres også i tellinger. Høyere antall tellinger gir bedre oppløsning for enkelte målinger. Et 1999-tellings multimeter kan for eksempel ikke måle ned til en tidels volt ved målinger på 200 V eller mer. Fluke har 3 ½-siffers digitale multimetre med tellinger opp til 6000 (dvs. maks. 5999 på instrumentets display), og 4 ½-siffers instrumenter med tellinger på enten 20 000 eller 50 000.

Sifre: Flukes produktlinje har 3 ½- og 4 ½-siffers digitale multimetre. Et 3 ½-siffers digitalt multimeter kan for eksempel vise tre hele sifre og et halvt. De tre hele sifrene viser et tall fra 0 til 9. Det halve sifferet, som anses som det viktigste, viser 1 eller forblir tomt. Et 4 ½-siffers digitalt multimeter kan vise fire hele sifre og et halvt, som betyr at det har større oppløsning enn et 3 ½-siffers instrument.

Relaterte ressurser:

Velg riktig multimeter.