Norsk

Måling av DC-spenning med digitalt multimeter

1. Vri dreiebryteren til Måling av DC-spenning med digitalt multimeter. Noen digitale multimetre (DMM) har også Måling av DC-spenning med digitalt multimeter. Dersom du er i tvil om hva du skal bruke, begynn med Måling av DC-spenning med digitalt multimeter, som håndterer høyere spenning.

2. Sett først den svarte proben inn i COM-kontakten.

Følg trinnene beskrevet nedenfor når du måler DC-spenning med digitalt multimeter.

Følg trinnene beskrevet nedenfor når du måler DC-spenning med digitalt multimeter.

3. Sett deretter de røde probene inn i V ?-kontakten. Når du er ferdig, fjerner du probene i omvendt rekkefølge: rød først, deretter svart.

4. Koble testprobene til kretsen: svart til testpunktet med negativ polaritet (referansejord), rød til det positive testpunktet.

Merk: De fleste moderne digitale multimetre detekterer polaritet automatisk. Ved måling av DC-spenning er det ikke nødvendig at den røde ledningen har kontakt med en positiv pol eller at den svarte har kontakt med en negativ pol. Du trenger bare vite om probene berører motsatte poler, et negativt symbol vil da vises på displayet. Med et analogt multimeter skal røde kabler alltid berøre en positiv pol og svarte ledninger er negativ pol. Hvis ikke vil måleinstrumentet bli skadet.

5. Les av måleverdien på displayet.

Andre nyttige funksjoner ved måling av DC-spenning

6. Moderne digitale multimetre er som standard satt til Autorange-modus, basert på funksjonen som er valgt med dreiebryteren. Vil du velge et spesifikt, fast måleområde, trykker du på RANGE-tasten flere ganger til du får opp det området du ønsker. Hvis spenningsmålingen faller innenfor området til en lavere Måling av DC-spenning med digitalt multimeter innstilling, følg disse trinnene:

 1. Koble fra testprobene.
 2. Vri dreiebryteren til [mV dc-symbol].
 3. Koble til testprobene igjen og les av måleverdien.

7. Trykk på HOLD-knappen for å fange opp en stabil måling. Verdien kan ses etter at målingen er fullført.

8. Trykk på MIN./MAKS.-tasten for å registrere den laveste og den høyeste verdien. Multimeteret piper hver gang det registrerer en ny avlesning.

9. Trykk på relativ- (REL) eller delta (?)-tasten for å stille inn det digitale multimeteret på en spesifikk referanseverdi. Målinger over og under referanseverdien vises.

Merk: Unngå å gjøre den vanlige feilen å sette testprober inn i feil kontakter. Ved måling av DC-spenning må du forsikre deg om at du setter den røde proben inn i kontakten som er merket V, ikke A. Displayet skal vise dcV-symbolet. Hvis testprobene plasseres i A- eller mA-inngangene og det måles spenning, vil det skape kortslutning i målekretsen.

Spenningsmålingsanalyse

 • Spenningsmålinger tas vanligvis for å a) fastslå at det er spenning ved et gitt punkt, og b) sørge for at spenningen er på riktig nivå.
 • AC-spenninger kan variere kraftig (mellom –10 og 5 % av strømkildens klassifisering) uten å forårsake noen problemer i en krets. Men med DC-spenning kan selv små variasjoner være tegn på problemer.
 • Nøyaktig akseptabel variasjon av DC-spenning avhenger av bruksområdet. Se et eksempel i tabellen nedenfor.
 • I noen tilfeller er ikke store variasjoner i likespenning bare akseptabelt, men forsettlig.
  • Eksempel: Hastigheten på likestrømsmotorer kan justeres ved å variere påtrykt likespenning. Ved slik bruk er målingen av DC-motorspenning avhengig av hva spenningsregulatoren er stilt inn på.
 • Sjekk produsentens spesifikasjoner for å finne spesifikke verdier i kretsen, før du måler likespenning og sammenligner målinger.

Måling av DC-spenning med digitalt multimeter

Som vist i tabellen ovenfor kan et fulladet bilbatteri klassifisert for 12 volt, ha en tomgangsspenning fra 11,9 til 12,6 V (typisk 2,2 V per celle).

 • En måling på 11,9 V indikerer at batteriet er flatt.
 • En måling på 12,6 V indikerer at batteriet er 100 % oppladet. Målinger mellom disse verdiene indikerer en ladning på mindre enn 100 %.
 • Et batteri med en litt høyere spenningsmåling (3 til 5 %) er mye bedre enn ett batteri med en lavere måling. Likespenning lavere enn den normale merkespenningen indikerer et problem.

Målinger av AC- og DC-spenning

 • Det hender at det finnes rester av vekselspenning i kretser der vi måler likespenning.
 • Mål og registrer vekselspenningen først, for å sikre at likespenningsmålingen blir korrekt. Mål deretter likespenningen ved å velge et DC-spenningsområde (bruk RANGE-tasten) som er likt eller høyere enn AC-spenningsområdet.
 • Noen digitale multimetre kan måle og vise AC- og DC-komponentene i et signal simultant. Multimeterdisplayet kan vise resultater på tre måter (se illustrasjonen nedenfor):
  1. AC-delen av signalet vises på hoveddisplayet og DC-delen i det mindre, sekundære displayet.
  2. DC-avlesningen kan flyttes til hoveddisplayet, mens AC vises i sekundærdisplayet (på de fleste digitale multimetre).
  3. RMS-ekvivalenten av det kombinerte AC- og DC-signalet vises i hoveddisplayet.
   Måling av DC-spenning med digitalt multimeter

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.