Dutch

CarePlans van Fluke voor warmtebeeldcamera's

 • Fluke CarePlans for Thermal Imaging products 1

Belangrijkste kenmerken

Kies uit deze geweldige, eenjarige Gold, Silver of Bronze CarePlans. 

Gold CarePlan 
 • Leencamera bij langdurige reparatie
 • Eén jaar garantieverlenging ten opzichte van de originele fabrieksgarantie
 • Inclusief één NIST-traceerbare kalibratie tijdens uw uitgebreidegarantieperiode
 • NIST-traceerbare kalibratie uitgevoerd na een vereiste reparatie
 • 15% korting op de standaardservicetarieven voor ongeplande servicewerkzaamheden zoals bij onopzettelijke fysieke schade of verkeerd gebruik
 • Voorrang bij reparaties en service
 • 20% korting op elke aangevraagde prestatiecontrole of NIST-traceerbare kalibratie tijdens uw fabrieksgarantieperiode en de looptijd van uw CarePlan.
 • U kunt uw CarePlan jaarlijks verlengen tot maximaal drie jaar (met ononderbroken dekking)
 • Gratis firmware- en hardware-updates zodra deze beschikbaar komen (productwijzigingsberichten, PCN's)
 • Melding van de datum waarop kalibratie vereist is, melding bij het naderen van de einddatum van uw CarePlan en updateberichten

Silver CarePlan

 • Eén jaar garantieverlenging ten opzichte van de originele fabrieksgarantie
 • Inclusief één prestatiecontrole tijdens uw uitgebreidegarantieperiode
 • Volledige prestatiecontrole na elke vereiste reparatie
 • Voorrang bij reparaties en service
 • Korting op elke aangevraagde prestatiecontrole of NIST-traceerbare kalibratie tijdens uw fabrieksgarantieperiode en de looptijd van uw CarePlan.
 • U kunt uw CarePlan jaarlijks verlengen tot maximaal twee jaar (met ononderbroken dekking)
 • Gratis firmware- en hardware-updates zodra deze beschikbaar komen (productwijzigingsberichten, PCN's)
 • Melding van de datum waarop kalibratie vereist is, melding bij het naderen van de einddatum van uw CarePlan en updateberichten

Bronze CarePlan

 • Eén jaar garantieverlenging ten opzichte van de originele fabrieksgarantie
 • Prestatiecontrole na een vereiste reparatie
 • Voorrang bij reparaties en service
 • Korting op elke aangevraagde prestatiecontrole of NIST-traceerbare kalibratie tijdens uw fabrieksgarantieperiode en de looptijd van uw CarePlan.
 • Gratis firmware- en hardware-updates zodra deze beschikbaar komen (productwijzigingsberichten, PCN's)
 • Melding van de datum waarop kalibratie vereist is, melding bij het naderen van de einddatum van uw CarePlan en updateberichten

Hoe kan ik een CarePlan kopen?
U kunt uw CarePlan kopen wanneer u uw nieuwe instrument bestelt of op enig moment binnen zes maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum, mits u een aankoopbewijs van een geautoriseerde dealer kunt overleggen (of binnen zes maanden na de productiedatum zonder aankoopbewijs). 

Hoe koop ik het?

U moet uw product laten registreren vóór de aankoop
U moet bij aankoop uw product laten registreren voor het CarePlan voordat uw bestelling wordt verwerkt. Om uw product vooraf te laten registreren, gaat u eenvoudig naar www.fluke.com/careplans en downloadt u een productregistratieformulier voor CarePlan. U kunt ook contact opnemen met uw lokale Fluke-vestiging om een registratieformulier voor CarePlan aan te vragen. Vul dit formulier in en voeg het bij uw inkooporder. 

Wanneer gaat mijn dekking in?
Zodra u uw CarePlan-documenten ontvangen hebt en uw online-registratieformulier hebt ingevuld, profiteert u dankzij uw CarePlan van voorrang bij reparaties en service, de leendiensten (alleen Gold) en de kortingen op jaarlijkse prestatiecontroles of kalibraties. De uitgebreide garantie van uw CarePlan gaat in vanaf het moment dat uw fabrieksgarantieperiode is verstreken. Tijdens deze uitgebreidegarantieperiode kunt u gebruikmaken van de kalibratie of prestatiecontrole waarop u recht hebt volgens uw CarePlan.

VOORWAARDEN

Service, reparaties en kalibratie in het kader van CarePlans zijn niet in ieder land beschikbaar. Controleer daarom de beschikbaarheid bij uw geautoriseerde Fluke-vertegenwoordiger.

Uw CarePlan-productregistratie moet binnen 30 dagen na ontvangst van uw CarePlan-pakket plaatsvinden.

Als u uw CarePlan-registratie niet op tijd uitvoert, kan dit tot ernstige vertragingen leiden bij het verwerken van uw verzoeken in het kader van uw CarePlan. Met vertragingen van deze aard is geen rekening gehouden bij onze oorspronkelijk beloofde datum van retourzending die is opgegeven vóór ontvangst van uw bestelling.

Voor elke retourzending voor service in het kader van deze CarePlans is een retourzendingsnummer (RMA: Return Material Authorization) vereist. Ga naar www.fluke.com/serviceRMA om een RMA aan te vragen voor uw service-opdracht, of neem contact op met uw plaatselijk Fluke service center.

Voorrang bij reparaties en service in het kader van deze CarePlans houdt in dat wij ons best doen om ervoor te zorgen dat uw opdracht door de eerst beschikbare servicemonteur in behandeling wordt genomen. Uw opdracht krijgt bij ontvangst en in het gehele serviceproces voorrang boven alle opdrachten die niet gerelateerd zijn aan een CarePlan. Deze service geldt voor uw instrument vanaf het moment van registratie van uw CarePlan op onze website tot het verstrijken van de fabrieksgarantieperiode en de looptijd van uw CarePlan.


De uitgebreide garantie dekt normale reparaties van het instrument. Indien instrumenten volgens onze laboratoria tekenen vertonen van fysiek misbruik, onjuiste bediening of onjuist gebruik waaraan het defect te wijten is, valt dit niet onder de dekking van deze CarePlans en gelden de standaardtarieven voor reparatie en kalibratie. Gold CarePlan-houders ontvangen 15% korting op deze niet-gedekte servicetarieven.

Updates in het kader van PCN's (productwijzigingsberichten) hebben betrekking op werkzaamheden en specificaties die van belang zijn om het product naar behoren te laten werken. In het kader van deze CarePlans worden alleen belangrijke updates (updates van niveau 1 en niveau 2) geïnstalleerd.

Kalibraties en prestatiecontroles in het Gold en Silver CarePlan worden uitsluitend uitgevoerd in het jaar waarin de uitgebreide garantiedekking van kracht is.

CarePlan-houders kunnen kalibraties en prestatiecontroles tegen een gereduceerd tarief laten uitvoeren tijdens de fabrieksgarantieperiode.

Er worden geen kalibraties en prestatiecontroles uitgevoerd en geen PCN's geïnstalleerd in het kader van deze CarePlans indien het instrument geen reparatie vereist of als er bij de eindanalyse van onze monteur geen fout wordt aangetroffen. Als er geen fout wordt geconstateerd, kunnen CarePlan-houders toch een kalibratie of prestatiecontrole laten uitvoeren met 20% korting ten opzichte van de dan geldende tarieven wanneer de camera zich in ons laboratorium bevindt.

Kalibratiecertificaten die worden afgegeven in het kader van het Gold CarePlan zijn NIST-traceerbaar met meetgegevens.

Bij prestatiecontroles wordt gekeken of uw camera voldoet aan de gepubliceerde specificaties. Hoewel er NIST-traceerbare apparatuur wordt gebruikt tijdens de validatieprocedure, worden deze controles niet beschouwd als kalibraties en wordt er voor deze service geen certificaat afgegeven.

Melding van de datum waarop kalibratie vereist is, melding bij het naderen van de einddatum van het CarePlan en PCN-updateberichten zijn afhankelijk van de informatie die u opgeeft bij registratie op onze website.

Bij verlenging ontvangt u geen nieuw CarePlan-nummer. Uw dekking wordt voortgezet onder uw oorspronkelijke CarePlan-nummer. Op uw jaarlijkse verlengingsdatum kunt u overstappen op elk ander type CarePlan. Dekking gedurende een derde jaar is uitsluitend mogelijk indien u voor dat dekkingsjaar een Gold CarePlan koopt, ongeacht welk CarePlan u eerder had. Om uw CarePlan te verlengen moet de camera met het betreffende serienummer continu gedekt zijn geweest. Verlenging van uw CarePlan is mogelijk tot 30 dagen na de einddatum van uw bestaande CarePlan.

Voor camera's met een serienummer dat niet is geregistreerd in de CarePlan-database wordt pas service verleend nadat onze laboratoria vastgesteld hebben dat zij hiervoor in aanmerking komen. Hieruit voortvloeiende vertragingen worden niet verwerkt in onze beloofde datum van retourzending.

Retourovereenkomsten voor leeninstrumenten moeten worden ondertekend door een eigenaar of geautoriseerde vertegenwoordiger van uw bedrijf voordat er een leeninstrument wordt verzonden in het kader van een Gold CarePlan.

Leencamera's worden verzonden naar Gold CarePlan-houders tijdens de fabrieksgarantieperiode en de uitgebreidegarantieperiode van het Gold CarePlan indien een beloofde datum van retourzending met meer dan 2 dagen wordt overschreden of nadat het instrument zich 10 dagen op onze serviceafdeling heeft bevonden (welke van de twee zich het eerst voordoet). Leencamera' s zijn niet in alle landen beschikbaar door de uitgebreidheid van bepaalde exportwetgeving. Indien u een Gold CarePlan-houder bent in een land waarin geen leeninstrumenten worden verstrekt, schakelen wij een speciale coördinator in voor uw opdracht, om een zo kort mogelijke termijn voor retourzending te realiseren.

De termijn voor retourzending (TAT: turnaround time) is de tijd vanaf de datum van ontvangst bij het Fluke-laboratorium waar de servicewerkzaamheden plaatsvinden tot de datum van retourzending. De transporttijd van de vervoerder wordt niet beschouwd als een onderdeel van de TAT.

Fluke retourneert uw instrument franco naar u via standaard(spoor)wegtransport. Speciaal transport en andere niet-standaard transportwijzen alsmede prioriteitstransport worden niet gedekt door deze CarePlans. Verzoeken voor retourzending via prioriteitstransport of andere verzoeken met betrekking tot het transport kunnen worden ingediend wanneer u uw serviceopdracht plaatst en uw RMA-nummer ontvangt. Mogelijk is voor dergelijke regelingen extra goedkeuring voor de facturering of een extra inkooporder vereist. De vrachtkosten voor verzending naar Fluke voor service zijn voor rekening van de CarePlan-houder.

CarePlans zijn overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar, waarbij het serienummer van het instrument gekoppeld is aan het CarePlan-nummer.

Heeft u nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Fluke of uw plaatselijke geautoriseerde Fluke-dealer.

Productoverzicht: CarePlans van Fluke voor warmtebeeldcamera's

Plannen met betrekking tot onderhoud en uitgebreide garantie voor uw Fluke warmtebeeldcamera 

Reparaties komen altijd onverwacht en kunnen veel geld kosten. Zorg ervoor dat uw camera in optimale conditie blijft en houd uw bedrijfskosten in de hand met een Gold, Silver of Bronze CarePlan van Fluke.

Houd uw camera in topconditie en bescherm uw investering nog maximaal drie jaar na het aflopen van uw fabrieksgarantie.

Vergelijking Van CarePlans

GoldSilverBronze
Leencamera bij langdurige reparatieX
Eén traceerbare kalibratie met meetgegevens tijdens de uitgebreidegarantieperiode in het kader van het CarePlanX
15% korting op alle servicetarieven buiten het CarePlan, zoals bij fysieke schadeX
Eén prestatiecontrole tijdens de uitgebreidegarantieperiode in het kader van het CarePlanX
Te verlengen tot maximaal drie jaarX
Te verlengen tot maximaal twee jaarXXX
Prestatiecontrole/kalibratie na reparatieXXX
Voorrang bij reparaties en serviceXXX
20% korting op aangevraagde kalibratie/prestatiecontrole tijdens de fabrieksgarantieperiode en de looptijd van het CarePlanXXX
PCN-firmware-/PCN-hardware-updatesXXX
Berichtenservice (meldingen)XXX