Fluke privacy policy

Privacy Policy

Wie zijn we? »
Wat behandelt deze Privacyverklaring? »
Welke persoonsgegevens verzamelen we over u? »
Waar verzamelen we persoonsgegevens over u? »
Hoe en waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?  »
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?  »
Met wie delen we uw persoonsgegevens?  »
Welke juridische grondslag hebben we voor het gebruik van uw persoonsgegevens?  »
Wat gebeurt er als u ons de door ons gevraagde informatie niet verstrekt of ons verzoekt om te stoppen met het verwerken van uw gegevens? »
Maken we geautomatiseerde beslissingen over u?  »
Gebruiken we Cookies om persoonsgegevens over u te verzamelen?  »
Hoe zit het met marketing?  »
Where do we store your personal data?  »
Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?  »
Welke rechten heeft u met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren?  »
Hoe kunt u een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen?  »
Hoe gaan we om met een verzoek om uw rechten uit te oefenen?  »
Hoe kunt u contact met ons opnemen?  »
Hoe houden we u op de hoogte over wijzigingen van deze kennisgeving? »

Privacy Policy »
Collection of Information »
Use of Information »
Sharing of Information »
Social Sharing Features »
Advertising and Analytics Services Provided by Others »
Security »
Your Choices »
Contact Us »


PRIVACYVERKLARING VAN FLUKE

Last updated: 25th May 2018

Wie zijn we?

Fluke Corporation, gevestigd op 6920 Seaway Blvd, Everett WA 98204, Verenigde Staten en zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk, “wij”, “we”, “onze” of “ons”) leveren onze hardware, software, website en diensten (onze “Diensten”) onder onze merken Fluke, Fluke Biomedical, Fluke Process Instruments, Fluke Networks, Amprobe, Irisys, Datapaq, Comark, eMaint, Landauer en RaySafe aan klanten. Onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen in de EER en de contactgegevens van eventuele vertegenwoordigers die we in de EER hebben benoemd, staan hier vermeld. We gebruiken uw gegevens zoals verder uitgelegd in deze Privacyverklaring. Wij zullen de “beheerder” zijn van de informatie die u ons verstrekt.

Onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen in de EER en de contactgegevens van eventuele vertegenwoordigers die we in de EER hebben benoemd, staan hier vermeld.

We gebruiken uw gegevens zoals verder uitgelegd in deze Privacyverklaring. Wij zullen de “beheerder” zijn van de informatie die u ons verstrekt.

Wat behandelt deze Privacyverklaring?

Bij Fluke nemen wij uw persoonsgegevens serieus. Deze verklaring:

 • beschrijft het soort persoonsgegevens dat we over u verzamelen;
 • legt uit hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken;
 • legt uit hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • legt uit wanneer, waarom en met wie we uw persoonsgegevens zullen delen;
 • beschrijft de juridische grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • legt de gevolgen uit van het weigeren om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken;
 • legt uit waar wij uw persoonsgegevens opslaan en of we uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen;
 • legt de verschillende rechten en keuzes uit die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens; en
 • legt uit hoe u contact met ons kunt opnemen.
Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring al onze Diensten dekt, behalve die Diensten waarvoor we een afzonderlijke Privacyverklaring bieden.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die in het bezit zijn van Fluke en die vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de respectieve uitvoeringsbesluiten van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (AVG). Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u zich afvraagt of uw persoonsgegevens onder de AVG vallen.

Houd er rekening mee dat onze website links bevat naar andere websites waarvoor mogelijk eigen privacyverklaringen en -voorwaarden gelden. Onze Diensten kunnen ook mogelijkheden bieden voor het delen via sociale netwerken en andere geïntegreerde tools (zoals de “Like”-knop op Facebook), waarmee u handelingen die u op onze Diensten verricht kunt delen met andere media, en vice versa. Het gebruik van dergelijke functionaliteiten maakt het delen van informatie met uw vrienden of het grote publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u instelt bij de entiteit die de functie voor het delen via sociale netwerken biedt. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens in verband met het delen via sociale netwerken, kunt u het privacybeleid raadplegen van de entiteiten die deze functionaliteiten aanbieden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze entiteiten.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens die u vrijwillig en rechtstreeks aan ons verstrekt bij het gebruik van onze Diensten, waaronder uw naam, e-mailadres, wachtwoord, postadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en contactgegevens, arbeidsfunctie, functiebenaming, bedrijfstak, namen en contactgegevens van personen met wie u samenwerkt, werkgerelateerde dossiers en rapporten, informatie over aankopen, apparaten en tools met betrekking tot uw account (bijv. serienummer en aankoopdatum), betalingsinformatie, service-activatiecodes, foto's, video's, schema's, notities en alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt.

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, verzamelen wij automatisch bepaalde persoonsgegevens over u, waaronder:

 • loggegevens – over uw gebruik van onze Diensten, het IP-adres (Internet Protocol), het type browser dat u gebruikt, de toegangstijden, de bekeken pagina's, het aantal klikken en de pagina waarop u zich bevond voordat u naar onze website of Diensten navigeerde, inclusief via het gebruik van cookies;
 • informatie over het apparaat – over de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten of informatie over bepaalde tools van Fluke of apparaten die u gebruikt, waaronder het hardwaremodel, MAC-adres, besturingssysteem en versie, unieke apparaat-id’s en mobiele netwerkinformatie;
 • netwerkinformatie – over uw netwerk, zoals informatie over apparaten, nodes, configuraties, verbindingssnelheden en netwerk- en applicatieprestaties;
 • locatie-informatie – over de locatie van uw mobiele apparaat of apparaat of tool van Fluke telkens wanneer u een van onze mobiele applicaties, apparaten of tools opent of gebruikt;
 • gebruiksinformatie – over uw gebruik van onze Diensten, zoals de frequentie waarmee onze Diensten worden gebruikt, de duur en kwaliteit van het gebruik, de gebruikstoepassingen (bijv. het creëren, opslaan, openen, verwijderen van gegevens), gegevens over kalibratie, projectconfiguratie en exploitant.

We kunnen anderen toestaan om namens ons advertenties op het internet te plaatsen en analysediensten aan te bieden. Conform uw toestemming kunnen deze entiteiten gebruikmaken van cookies, webbeacons en andere technologieën om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Diensten en andere websites, met inbegrip van uw IP-adres, webbrowser, bekeken pagina's, tijd besteed op pagina's, links waarop u klikt en conversie-informatie. Voor meer informatie over advertenties op internet of om u af te melden voor het gebruik van uw web browsing-informatie voor gerichte reclame, gaat u naar Google's advertentie-instellingen en het afmeldingsmechanisme van de Digital Advertising Alliance.

Waar verzamelen we persoonsgegevens over u?

We kunnen uit de volgende bronnen persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Rechtstreeks van u. Dit is informatie die u aan ons verstrekt wanneer u bijvoorbeeld een online/mobiele applicatieaccount en/of een profiel aanmaakt, onze Diensten gebruikt of er toegang toe heeft, met inbegrip van de interactieve gedeelten van onze Diensten, onze Diensten aanvraagt of aanschaft, een formulier invult, ons uw visitekaartje of andere contactgegevens verstrekt, deelneemt aan een wedstrijd of promotie, een enquête invult, zich aanmeldt voor het ontvangen van een van onze nieuwsbrieven, een aankoop doet, met ons communiceert via sociale mediasites van derden, klantenondersteuning aanvraagt of anderszins met ons communiceert.
 • Van een namens u optredende tussenpersoon/externe partij, bijvoorbeeld van een van onze wervingsbureaus.
 • Door middel van doorverwijzingen van distributeurs, wederverkopers, kanaalpartners en anderen in verband met de verkoop en marketing van onze Diensten met uw voorafgaande toestemming of indien anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • Via openbare bronnen. We gebruiken de volgende openbare bronnen:
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Openbaar beschikbare zakelijke webpagina's
 • Met uw toestemming kunnen wij anderen toestaan namens ons advertenties te plaatsen op het internet en om analysediensten aan te bieden via cookies, webbeacons en andere technologieën. Deze technologieën zullen informatie verzamelen over uw gebruik van onze Diensten en andere websites.
 • Via CCTV-camera's. In sommige van onze gebouwen zijn camera's aanwezig en uw fot
 • en bewegingen zullen worden opgenomen terwijl u zich op onze sites of in onze gebouwen bevindt. U zult op deze locaties op de hoogte worden gesteld van het gebruik van CCTV-camera's.
 • We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen (bijvoorbeeld mensen met wie u samenwerkt) en deze combineren met informatie die wij over u bewaren of verzamelen.

Hoe en waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • onze Diensten te leveren, onderhouden en verbeteren;
 • u de producten en diensten te leveren die u aanvraagt, transacties en betaalkaartgegevens te verwerken en u gerelateerde informatie te sturen, met inbegrip van bevestigingen en facturen;
 • technische problemen met betrekking tot onze Diensten op te lossen en u technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunende en administratieve berichten te sturen;
 • op uw opmerkingen, vragen en verzoeken te reageren en voor het verlenen van klantenservice;
 • met u te communiceren over producten, diensten, aanbiedingen, gratis proeven, enquêtes, wedstrijden, promoties, beloningen en evenementen die door ons en anderen worden aangeboden en u nieuws en informatie te bieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn, inclusief via elektronische communicatie zoals e-mail en push-meldingen of waarschuwingen naar uw mobiele apparaat;
 • trends, het gebruik en activiteiten met betrekking tot onze Diensten en verwante tools en die van derden te volgen en te analyseren en uw online activiteiten en de populariteit van bepaalde inhoud beter te begrijpen, onder meer door het gebruik van cookies;
 • onze Diensten persoonlijker op u af te stemmen en te verbeteren en voor het aanbieden van advertenties, inhoud of functionaliteiten die overeenkomen met uw profiel of interesses, inclusief via cookies;
 • wedstrijdinzendingen en beloningen te verwerken en te leveren;
 • deze te koppelen aan of te combineren met informatie die we van anderen krijgen om uw behoeften te helpen begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn;
 • ervoor te zorgen dat we werken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door bij te houden met wie we zaken doen;
 • ervoor te zorgen dat er CCTV-camera's worden gebruikt om de veiligheid en beveiliging van onze gebouwen, ons personeel en onze bezoekers te waarborgen; en
 • elk ander doel na te streven dat verenigbaar is met het doel waarvoor de informatie werd verzameld.

We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Hoelang we uw gegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we ze gebruiken.

Wij bewaren uw informatie alleen zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel dat in deze privacyverklaring staat en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om de gepaste tijdsduur voor het bewaren van uw gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op een andere wijze kunnen bereiken en met de toepasselijke wettelijke vereisten.

We hebben interne regels die bepalen hoelang we gegevens bewaren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld:

 • met onze moedermaatschappij, Fortive Corporation of een opvolger en met onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen om interne redenen, voornamelijk voor zakelijke en operationele doeleinden;
 • met distributeurs, wederverkopers, kanaalpartners en anderen in verband met de verkoop en marketing van onze Diensten die worden aangeboden door of namens Fluke, met uw voorafgaande toestemming of waar anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • met andere gebruikers op uw aanwijzing of door middel van de functionaliteit die beschikbaar is in onze Diensten, inclusief wanneer u deelneemt aan de interactieve gebieden van die Diensten;
 • met leveranciers, consultants en andere dienstverleners die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons werkzaamheden uit te voeren;
 • met derden die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om een door u aangevraagde dienst uit te voeren;
 • in antwoord op een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving of juridische procedures of anderszins wordt vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek uitvoeren; om fraude of technische of veiligheidskwetsbaarheden op te sporen en tegen te gaan; om te reageren op een noodsituatie; of als wij van mening zijn dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met de geest of de taal van onze gebruikersovereenkomsten of ons gebruikersbeleid, of om onze rechten, eigendommen en veiligheid en de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen te beschermen;
 • indien noodzakelijk in verband met, of tijdens onderhandelingen (en diepgaand onderzoek) over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van onze gehele onderneming of een deel daarvan door een andere onderneming, op voorwaarde dat wij de verdere maatregelen nemen die door de toepasselijke wetgeving kunnen worden vereist; en
 • met uw toestemming of op uw aanwijzing, bijvoorbeeld indien u besluit informatie te delen via een externe API.

Tenzij wij uw specifieke instructies opvolgen, besteden wij de nodige zorg aan het waarborgen van de veiligheid, vertrouwelijkheid en privacy van uw persoonsgegevens.

Welke juridische grondslag hebben we voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw gegevens:

 • wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken, bijvoorbeeld om u promotionele berichten met betrekking tot onze Diensten te sturen.
 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u voor het verlenen van onze Diensten of om op uw verzoek maatregelen te nemen alvorens een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om dossiers en accounts bij te houden of om identiteitscontroles en andere wettelijk voorgeschreven verificaties uit te voeren.
 • als dit noodzakelijk is om onze legitieme belangen te behartigen met betrekking tot het uitvoeren, ontwikkelen en groeien van onze activiteiten en het leveren van onze Diensten, met inbegrip van het verzenden van berichten met betrekking tot onze Diensten en het opstellen van profielen met betrekking tot de manier waarop u onze Diensten heeft gebruikt en ermee heeft gewerkt. Hoewel er bepaalde risico's verbonden zijn aan dit soort activiteiten, zijn we per saldo van mening dat het risico met betrekking tot uw rechten op gegevensbescherming wordt gecompenseerd door de aanzienlijke voordelen die voortvloeien uit het leveren van de Diensten waarom u ons vraagt, in die gevallen dat er geen relevant contract is die de levering van deze Diensten dekt, alsmede uit het verbeteren van onze Diensten en onze communicatie met u. We hebben ook maatregelen getroffen om uw rechten te beschermen door passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals hieronder uiteengezet. U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van legitieme belangen. Meer informatie over dit recht en over hoe u het kunt uitoefenen, staat hieronder uiteengezet.

What happens if you do not provide us with the information we request or ask that we stop processing your information?

Als we persoonsgegevens moeten verzamelen om een contract af te sluiten of uit te voeren en u verzuimt die gegevens op verzoek te verstrekken, kunnen we dat contract mogelijk niet afsluiten of uitvoeren, maar we zullen u daarvan op dat moment op de hoogte stellen.

Wanneer u onze Diensten gebruikt, bijvoorbeeld onze mobiele applicaties, tools en apparaten, kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken. Als u dit niet doet en de betreffende Dienst of bepaalde functionaliteiten van de Dienst vereisen deze informatie, zal de Dienst of deze bepaalde functionaliteiten van de Dienst niet langer functioneren.

Maken we geautomatiseerde beslissingen over u?

Nee, wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of geautomatiseerde profilering uit die juridische of andere, even belangrijke gevolgen voor u kan hebben.

Gebruiken we Cookies om persoonsgegevens over u te verzamelen?

Cookies en andere traceertechnologieën (zoals webbeacons) worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren door ons in staat te stellen om de inhoud aan te passen aan uw interesses en u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Diensten.

Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw apparaat. Een cookie kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-ID of voorkeuren, die wij gebruiken om de inhoud te personaliseren, de pagina's die u heeft bezocht te volgen of uw wachtwoord op te slaan, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze Diensten.

We maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke Cookies. Dit zijn cookies of andere traceermechanismen die nodig zijn om onze Diensten naar behoren te laten functioneren. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om een winkelwagentje te kunnen gebruiken.
 • Analyse/Prestatiegebonden Cookies. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te tellen en ze te herkennen en om na te gaan hoe bezoekers zich binnen onze Diensten bewegen. Dit helpt ons om de manier te verbeteren waarop onze Diensten functioneren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers eenvoudig kunnen vinden wat ze zoeken.
 • Functionele cookies. Deze cookies stellen ons in staat onze inhoud voor u persoonlijker te maken, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). Deze kunnen ook worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Diensten.
 • Cookies van derden en marketingcookies: We kunnen derden toestaan cookies op uw apparaat te plaatsen voor reclame- en analysedoeleinden. Lees het bovenstaande voor meer informatie over deze cookies.

Wanneer dit wettelijk vereist is, vragen wij u om uw toestemming voor ons gebruik van cookies wanneer u onze Diensten voor de eerste keer bezoekt. U zult een aantal cookies te zien krijgen waarvoor wij uw toestemming moeten vragen en een beschrijving van de functie van deze cookies. Als u akkoord gaat met cookies, zullen we een cookie op uw apparaat plaatsen. Als u van gedachten verandert, kunt u de cookies eenvoudigweg van uw apparaat verwijderen (zie: www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html) en zal u opnieuw worden gevraagd of u het eens of oneens bent met ons gebruik van cookies wanneer u onze Diensten de volgende keer bezoekt.

U kunt de instellingen van uw browser ook zo aanpassen dat u elke keer als er een cookie op uw computer wordt geïnstalleerd een bericht ontvangt of dat de installatie ervan helemaal wordt voorkomen. Hoewel het weigeren van cookies geen invloed heeft op uw vermogen om te werken met het merendeel van onze Diensten, moet u cookies accepteren als u toegang wilt krijgen tot bepaalde delen van onze Diensten waarvoor registratie of inloggen vereist is. Bepaalde andere functionaliteiten en/of diensten zijn mogelijk niet voor u beschikbaar als u cookies volledig weigert (zoals het onthouden van uw taalkeuze op een website).

Hoe zit het met marketing?

Wij zouden graag van tijd tot tijd contact met u willen kunnen opnemen over onze nieuwe gelijksoortige producten en diensten en promoties, voor zover wij uw toestemming hebben of anderszins door de toepasselijke wetgeving daartoe zijn gemachtigd.

Wij willen u graag keuzemogelijkheden bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, in het bijzonder in verband met marketing richting u, en hebben daarom een online privacycentrum opgericht waar u uw persoonsgegevens kunt bekijken en bepaalde beslissingen over het gebruik ervan kunt nemen. U kunt dit hier vinden. U kunt zich ook te allen tijde uitschrijven of afmelden voor verdere promotionele berichten van ons door te klikken op de link “Afmelden” in een van onze berichten of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring.

Waar bewaren we uw persoonsgegevens? Dragen we uw persoonsgegevens over buiten de EER?

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen op onze beveiligde servers in onze kantoren en die van onze serviceproviders, die zich bevinden in de EER of in de VS en andere landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet gelijkwaardig is aan die van uw land.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze in dezelfde mate worden beschermd als wanneer zij in de EER zouden blijven, door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen aan landen of ontvangers die werkzaam zijn binnen kaders (zoals het Privacy Shield in de VS) waarvan de Europese Commissie heeft geoordeeld dat deze een adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens bieden.
 • We kunnen ook specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules gebruiken die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke waarborgen die wij hanteren bij de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Wij garanderen de veiligheid van uw persoonsgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om ze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, diefstal, misbruik, wijziging en onbevoegde toegang of openbaarmaking en tegen onwettige of onopzettelijke vernietiging.

We nemen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat al onze dochterondernemingen, agenten, gelieerde bedrijven en leveranciers voldoende beveiliging toepassen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren?

De wet geeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die wij hieronder hebben samengevat. Meer informatie en advies over uw rechten kunt u verkrijgen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

Rechten

Wat betekent dit?

Het recht om te worden geïnformeerd

U heeft recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over de manier waarop wij uw informatie gebruiken en over uw rechten. Daarom verstrekken we u de informatie in deze Privacyverklaring.

Het recht op toegang

U heeft het recht op inzage van uw gegevens (indien we deze verwerken) en bepaalde andere gegevens (vergelijkbaar met die vermeld in deze Privacyverklaring).
Dit is om u ervan bewust te maken en zodat u kunt controleren of wij uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.

Het recht op rectificatie

U heeft het recht om uw informatie te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig is.

Het recht op verwijdering

Dit staat ook bekend als ‘het recht om te worden vergeten’ en stelt u in eenvoudige bewoordingen in staat om te verzoeken om het wissen of de verwijderen van uw gegevens als er voor ons geen dwingende reden is om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op verwijdering; er bestaan uitzonderingen.

Het recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om verder gebruik van uw informatie te ‘blokkeren’ of te onderdrukken. Wanneer de verwerking beperkt wordt, kunnen we uw gegevens nog steeds opslaan, maar mogelijk niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om verder gebruik van hun informatie te ‘blokkeren’ om ervoor te zorgen dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd.

Het recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bemachtigen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden via verschillende diensten. Als u bijvoorbeeld besluit over te schakelen naar een nieuwe provider, kunt u hiermee uw informatie eenvoudig verplaatsen, kopiëren of overdragen tussen onze IT-systemen en die van hen, zonder de bruikbaarheid aan te tasten.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking op basis van onze legitieme belangen en verwerking voor direct marketing (bijvoorbeeld als u niet langer wilt dat er contact met u wordt opgenomen over potentiële mogelijkheden).

Het recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen of verwerken bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming.

Het recht om toestemming in te trekken

Als u toestemming heeft gegeven voor zaken die wij met uw persoonsgegevens doen, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken (al betekent dat niet dat datgene wat wij tot dat moment met uw toestemming met uw persoonsgegevens hebben gedaan nu onwettig is). Dit omvat uw recht om uw toestemming aan ons, met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, in te trekken.

Hoe kunt u een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen?

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring.

Renew or change your cookie consent.

Hoe gaan we om met een verzoek om uw rechten uit te oefenen?

We zullen zo snel mogelijk reageren. Over het algemeen is dit binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, maar als het langer duurt voordat het verzoek zal worden behandeld, nemen we contact met u op en stellen we u hiervan op de hoogte.

Wij gaan normaal gesproken in op verzoeken en verstrekken de informatie gratis, maar we kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen om onze administratieve kosten te dekken voor het verstrekken van informatie in geval van:

 • ongegronde of overdreven/herhaalde verzoeken, of
 • meerder kopieën van dezelfde informatie.

De wet kan ons ook toestaan om te weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw rechten wilt uitoefenen of niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan, neem dan contact met ons op door te schrijven naar Fluke Corporation op 6920 Seaway Blvd, Everett WA 98204, Verenigde Staten of door een e-mail te sturen naar [email protected]. De gegevens van de door ons aangestelde functionarissen voor gegevensbescherming vindt u hier.

Als u niet tevreden bent met onze reactie op een klacht of als u van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar u woont.

How will we notify you of updates to this notice?

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen door de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan deze Privacyverklaring te wijzigen en, in sommige gevallen, zullen we u een aanvullende kennisgeving verstrekken (zoals door het opnemen van een verklaring op onze homepage of door u een kennisgeving te sturen). We raden u aan deze Privacyverklaring te bekijken wanneer u gebruik maakt van onze Diensten om op de hoogte te blijven van onze praktijken omtrent informatieverwerking en de manieren waarop u kunt helpen om uw privacy te beschermen.


Privacy Policy

Last updated: 11th July 2016

This Privacy Policy explains how information about you is collected, used, disclosed and otherwise processed by Fluke Corporation and its subsidiaries and affiliated companies acting as a data controller for the purpose of applicable data protection law (collectively, “we”, “our” or “us”).

This Privacy Policy applies to information we collect about you when you use our devices, tools, websites, mobile applications and other online products and services provided by us (collectively, the “Services”), or when you otherwise interact with us. Some of this information may be personal information as it may be information about you.

Where we need your consent to the collection, use, disclosure, transfer or other processing of your personal information (as described in this Privacy Policy), you provide such consent by accessing and using the Services. If you do not consent to such processing then do not further access or use the Services. Where we need a specific consent to a particular form of processing, such as the collection of information about your location or the use of your information for marketing, we will obtain such consent in the manner described in this Privacy Policy or as otherwise required by law.

We may change this Privacy Policy from time to time. If we make changes, we will notify you by revising the “Last Updated” date at the top of this Privacy Policy and, in some cases, we may provide you with additional notice (such as by adding a statement to our homepage or by sending you a notification). We encourage you to review this Privacy Policy whenever you access the Services to stay informed about our information handling practices and the ways you can help protect your privacy. Your continued use of the Services after such changes have been notified will constitute your consent to those changes.

Collection of Information

Information You Provide to Us

We collect information, including personal information, you provide directly to us in connection with the Services. For example, we collect information when you create an online/mobile application account and/or profile, use or access our Services including any interactive areas of our Services, request or purchase Services, fill out a form, provide us with your business card or other contact information, participate in a contest or promotion, complete a survey, sign up to receive one of our newsletters, make a purchase, communicate with us via third party social media sites, request customer support or otherwise communicate with us. The types of information we may collect include, but are not limited to, your name, email address, password, postal address, phone number, company name and contact details, job function, job title, industry sector, names and contact information of individuals you work with, work related records and reports, device and tool information related to your account (e.g., serial number and date purchased), payment information, service activation codes, photographs, videos, diagrams, notes, and any other information you choose to provide.

Information We Collect Automatically When You Use the Services

When you access or use our Services, we may automatically collect information, such as:

 • Log Information: We log information about your use of the Services, including your Internet Protocol (“IP”) address, the type of browser you use, access times, pages viewed, number of clicks, and the page you visited before navigating to our Services.
 • Device Information: We collect information about the computer or mobile device you use to access our Services, or information about certain Fluke tools or devices you use, including the hardware model, MAC address, operating system and version, unique device identifiers and mobile network information.
 • Network Information: We may collect information about your network, such as information about devices, nodes, configurations, connection speeds and network and application performance.
 • Location Information: We may collect information about the location of your mobile device or Fluke device or tool each time you access or use one of our mobile applications, devices or tools if you have given us your prior permission. For more details, please see “Your Choices” below.
 • Usage Information: We may collect information about your use of our Services, such as how often the Services are used, the duration and quality of use, the types of use (e.g. data creation, storage, access, deletion), calibration data, project configuration data and operator data.
 • Information Collected by Cookies and Other Tracking Technologies: Cookies and other tracking technologies (such as web beacons) are used to enhance your experience by allowing us to tailor our content based on your interests and distinguish you from other users of our Services. A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your device. A cookie can contain information, such as a user ID or preferences, which we use to personalize content, track the pages you've visited or to save your password so you do not have to re-enter it each time you visit our Services. We use the following types of cookies:
 • Strictly Necessary Cookies. These are cookies or other tracking mechanisms necessary to make our Services function as intended. They include, for example, cookies that enable you to use a shopping cart.
 • Analytical/Performance Cookies. They allow us to recognize and count the number of visitors and to see how visitors move around our Services. This helps us to improve the way our Services work, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily.
 • Functionality Cookies. These cookies enable us to personalize our content for you, greet you by name and remember your preferences (for example, your choice of language or region). They may also be used to recognize you when you return to our Services.
 • Third-Party Cookies: We may allow third parties to place cookies on your device for advertising and analytics purposes. For more information about these cookies, please see “Advertising and Analytics Services Provided by Others” below.

If required by law, we will ask you for your consent to our use of cookies when you first visit our Services. We may assume that you consented from ticking a box and clicking on an “I agree” (or similar button) or by continuing to navigate on our Services despite a clear and visible notice on our Services that we use cookies. If you agree, we will place a cookie on your device. If you change your mind, simply delete the cookies on your device (please see: www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html) and you will be asked again if you agree or disagree with our use of cookies when you visit our Services next. You can also adjust your browser settings to receive a message every time a cookie is installed on your computer or to prevent their installation altogether. Although rejection of cookies will not interfere with your ability to interact with most of our Services, you will need to accept cookies if you choose to enter areas of our Services that require registration or login. Certain other functions and/or services might be unavailable to you if you reject cookies altogether (such as remembering your choice of language).

Information We Collect From Other Sources

We may also obtain information, including personal information, from other sources (for example, people you work with) and combine that with information we collect about you.

Use of Information

Where permitted by applicable law, we may use information, including personal information, for various purposes, including to:

 • Provide, maintain and improve our Services;
 • Provide and deliver the products and services you request, process transactions and payment card data and send you related information, including confirmations and invoices;
 • Resolve technical issues related to the Services, and send you technical notices, updates, security alerts and support and administrative messages;
 • Respond to your comments, questions and requests, and provide customer service;
 • Communicate with you about products, services, offers, free trials, surveys, contests, promotions, rewards and events offered by us and others, and provide news and information we think will be of interest to you, including through electronic communications with your consent or where otherwise permitted by applicable law; (please see “Your Choices” below)
 • Monitor and analyze trends, usage and activities in connection with our Services and related tools and those of third parties, with your consent or where otherwise permitted by applicable law;
 • Personalize and improve the Services, and provide advertisements, content or features that match user profiles or interests, with your consent or where otherwise permitted by applicable law;
 • Process and deliver contest entries and rewards;
 • Link or combine with information we get from others to help understand your needs and provide you with better service, with your consent or where otherwise permitted by applicable law; and
 • Carry out any other purpose which is compatible with the purpose for which the information was collected.

The file containing your personal information will be stored at our offices or on our servers and those of our service providers, which may be located in the U.S. or other countries which may not have a level of data protection law equivalent to that of your country, and your personal information may become subject to the laws of such foreign jurisdictions including those that may grant access to your personal information to the authorities of such foreign jurisdictions. By accessing or using the Services or otherwise providing personal information to us, you consent to the processing and transfer of such personal information in and to the U.S. and other countries in the manner and for the purposes described in this Privacy Policy.

Sharing of Information

We may share information, including personal information, as follows or as otherwise described in this Privacy Policy:

 • With our parent company, Fortive Corporation or any successor parent, and our affiliates and subsidiaries for the purposes outlined in this Privacy Policy;
 • With distributors, resellers, channel partners and others in connection with the sale and marketing of products and services offered by Fluke or on behalf of Fluke with your prior permission or where otherwise permitted by applicable law (please see “Your Privacy Rights” below for more information about your choices with respect to this type of sharing);
 • With other users at your direction or through functionality available in the Services, including when you participate in the interactive areas of the Services;
 • With vendors, consultants, and other service providers who need access to such information to carry out work on our behalf
 • With third parties who need access to such information to perform a service that you requested;
 • In response to a request for information if we believe disclosure is in accordance with any applicable law, regulation or legal process, or as otherwise required by any applicable law, rule or regulation;
 • If we believe your actions are inconsistent with the spirit or language of our user agreements or policies, or to protect our rights, property and safety and the rights, property and safety of others;
 • Where necessary in connection with, or during negotiations of (including due diligence), any merger, sale of company assets, financing or acquisition of all or a portion of our business to another company, subject to our taking such further steps as may be required by applicable law; and
 • With your consent or at your direction, such as where you decide to share information through an external API.

We may also share aggregated or de-identified information, which cannot reasonably be used to identify you.

Social Sharing Features

The Services may offer social sharing features and other integrated tools (such as the Facebook “Like” button), which let you share actions you take on our Services with other media, and vice versa. The use of such features enables the sharing of information with your friends or the public, depending on the settings you establish with the entity that provides the social sharing feature. For more information about the purpose and scope of data collection and processing in connection with social sharing features, please visit the privacy policies of the entities that provide these features. We accept no responsibility for the privacy practices of these entities.

Advertising and Analytics Services Provided by Others

We may allow others to serve advertisements on our behalf across the Internet and to provide analytics services. Consistent with your permission, these entities may use cookies, web beacons and other technologies to collect information about your use of the Services and other websites, including your IP address, web browser, pages viewed, time spent on pages, links clicked and conversion information. This information may be used by us and others to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content, deliver advertising and content targeted to your interests on our Services and other websites and better understand your online activity. For more information about Internet-based ads, or to opt out of having your web browsing information used for behavioral advertising purposes, please visit Google's Ads Settings and the Digital Advertising Alliance’s opt-out mechanism.

Security

We take reasonable measures to help protect personal information from accidental loss, theft, misuse, alteration and unauthorized access or disclosure, and unlawful or accidental destruction.

Your Choices

Your Privacy Rights

As described above, we may share personal information with third parties for marketing purposes in relation to our products and services with your prior permission or where otherwise permitted by applicable law. To opt out of having your information shared in this way, please contact us at [email protected].

Account Information

You may access, update, correct or delete personal information at any time in accordance with applicable law. This may be done by logging into your online account or emailing us at [email protected]. Please note that we may charge a small fee for complying with such requests where permitted by applicable law.

If you wish to deactivate or delete your account, please email us at [email protected], but note that we may retain certain information as required by law or for legitimate business purposes. We may also retain cached or archived copies of personal information for a reasonable period of time.

Location Information

When you first launch any of our mobile applications that collect location information, you will be asked to consent to the application's collection of this information. If you initially consent to our collection of location information, you can subsequently stop the collection of this information at any time by changing the location service setting preferences on your mobile device. If you do so, our mobile applications, or certain features thereof, will no longer function. You may also stop our collection of location information by following the standard uninstall process to remove all of our mobile applications from your device.

We may also collect location information when you use certain Fluke devices or tools. The owner of the account associated with such devices or tools can control the collection and use of this location information through his or her account settings. If the account owner deactivates the collection of location information, certain features of our devices or tools may no longer function.

Promotional Communications

You may opt out of receiving promotional emails from us by following the instructions in those emails or by emailing us at [email protected]. If you opt out, we may still send you nonpromotional communications, such as those about your account or our ongoing business relations.

Push Notifications/Alerts

With your consent, we may send push notifications or alerts to your mobile device for updates and communications related to the Services. You can deactivate these messages at any time by changing the notification settings on your mobile device.

Contact Us

If you have any questions or concerns about this Privacy Policy, please contact us at [email protected].

PRIVACYVERKLARING VAN FLUKE

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en uw persoonsgegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2016/679 en de respectieve uitvoeringsbesluiten van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte vallen, raadpleeg dan onze Privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.