Dutch

Filters

Veiligheid

Spanningsmeting

Toepassingen

Stroommeting

Functies en kenmerken

Drukmetingen

Overige metingen

Drukopwekking

Intrinsiek veilige test- en meetinstrumenten voor gevaarlijke zones

Intrinsiek veilig is een beveiligingsmethode die wordt toegepast voor explosiegevaarlijke omgevingen. Gecertificeerde intrinsiek veilige instrumenten zijn zodanig ontworpen, dat het vrijkomen van voldoende energie voor ontbranding van ontvlambare stoffen wordt voorkomen. De normen voor intrinsieke veiligheid (IS, Intrinsic Safety) zijn van toepassing op alle apparatuur die een of meer gedefinieerde potentiële explosiebronnen kan veroorzaken.