Dutch

Reparaties tegen vaste prijzen

De meeste apparatuur kan worden gerepareerd tegen een vaste prijs. In deze vaste prijs zijn de materialen, uurtarieven, upgrades en CalNet-controlesticker met controledatum inbegrepen.

Uitgezonderd van de vaste prijs zijn transportschade, schade door oneigenlijk gebruik, buizen, batterijen, accu's en toebehoren.