Dutch

Productterugneem- en recycleprogramma

Fluke heeft in Europa een officieel productafvoerprogramma ingesteld, dat het terugnemen en recyclen van de producten omvat en dat voldoet aan EU-richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ook bekend als de 'AEEA-richtlijn'.

In dit programma worden instructies voor uzelf gegeven die het innemen en recyclen van producten vereenvoudigen. Via dit programma geretourneerde apparatuur wordt op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd met processen die voldoen aan de vereisten van de AEEA-richtlijn of deze overtreffen. Dit programma is bedoeld voor Fluke-klanten die in het bezit zijn van Fluke-producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt.

De richtlijnen van het programma zijn als volgt:

 • Fluke accepteert elektronische test-, meet- en bewakingsapparatuur van Fluke en de dochterondernemingen van Fluke, met of zonder het standaard-AEEA-symbool met de 'afvalbak'.
 • Voor het retourneren van elektrische en elektronische apparatuur is voorafgaande toestemming van Fluke nodig. De toestemming (= AEEA-registratienummer) kunt u als distributeur op uw facturen terugvinden. Als eindgebruiker kunt u hiervoor uw distributeur raadplegen.
 • Als het te retourneren product een systeem betreft dat moet worden gedemonteerd, is de klant verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met het demonteren en verwijderen van het systeem.
 • Neem voor overige vragen over de conformiteit van Fluke-producten met de milieuvoorschriften contact met ons op via e-mail.

Milieubescherming - recycleprogramma van Fluke

Welkom bij het recycleprogramma van Fluke. Het programma van Fluke biedt Fluke-klanten een milieuvriendelijke oplossing voor het retourneren en recyclen van hun technologische bedrijfsmiddelen van Fluke, die voldoet aan de huidige en toekomstige regionale richtlijnen. Het recycleprogramma van Fluke is gemakkelijk te gebruiken. Het is zodanig gestructureerd, dat het verwerken, herstellen en recyclen van Fluke-producten zo min mogelijk belastend is voor het milieu en gepaard gaat met zo min mogelijk kosten. Het neemt de verantwoordelijkheid van de gebruiker over voor het beheer van verouderde en gebruikte apparatuur. Fluke heeft zijn diensten uitbesteed aan B2B Compliance. Volg gewoon deze eenvoudige stappen om te beginnen:

 1. Bekijk welke apparatuur u wilt retourneren naar Fluke 
 2. Deïnstalleer en verpak uw apparatuur
  • Verwijder de batterijen, indien van toepassing 
  • Wis de opgeslagen gegevens, indien van toepassing 
 3. Neem contact op met Fluke of B2B Compliance om een afspraak te maken voor het retourneren of ophalen 

Veelgestelde vragen (FAQ) - kernpunten van het programma

Opmerking: de termen 'afvoer', 'afgevoerd' en 'verwerking' verwijzen naar de behandeling, het herstel, het recyclen en het op milieuvriendelijke wijze afvoeren van afgedankte Fluke-apparatuur.

Voorwaarden 

 • Door het indienen van een verzoek voor recycling gaat de klant akkoord met de volgende voorwaarden: het geretourneerde product mag niet zijn verontreinigd met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of het milieu.
 • De klant is verantwoordelijk voor het wissen van alle gevoelige gegevens en verwijdering van eventuele batterijen in of op de apparatuur of gegevensdragers die worden geretourneerd aan Fluke.
 • Verpakking - alle producten dienen te zijn verpakt in een doos, gelabeld met het toestemmingsnummer voor retourzending, en gereed te zijn om te worden opgehaald.
 • Kosten voor recycling - Fluke neemt alle recyclingkosten voor zijn rekening die verband houden met het behandelen, herstellen, recyclen en op milieuvriendelijke wijze afvoeren van het product dat via dit programma is teruggestuurd.
 • Transportkosten: 
  - Eindgebruikers: u wordt verzocht uw instrumenten te retourneren naar een vooraf aangewezen adres, omdat een statiegeldsysteem financieel onhaalbaar en onpraktisch is.
  - Distributeurs: op basis van volume, geconsolideerd >100 kg of 1 m3, met een maximumfrequentie van eenmaal per maand -- Fluke regelt het ophalen.
 • Overdracht - de eindgebruiker/klant draagt alle eigendomsrechten en de rechten op het behandelen, herstellen, recyclen en op milieuvriendelijke wijze afvoeren van het gerecyclede product vrij van toekomstige bezwaring over aan Fluke. De eindgebruiker/klant verklaart dat hij beschikt over de vrije en verhandelbare eigendomstitel voor het product dat wordt geretourneerd aan Fluke.
 • De klant is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het identificeren en verzenden van onjuiste producten.
 • Fluke is niet aansprakelijk voor onterechte verzending van een product en garandeert op geen enkele wijze dat een dergelijk product kan worden geretourneerd aan de klant.
 • De klant is verantwoordelijk voor naleving van de toegezonden instructies. Als dit niet gebeurt, kan Fluke niet aansprakelijk worden gesteld als de desbetreffende instrumenten in andere inzamelprogramma's terechtkomen.

Fluke heeft zijn diensten uitbesteed aan B2B Compliance.

Retouraanvraag starten »