Dutch

Algemene voorwaarden van Fluke Premium Care

 • De Premium Care-dekking van Fluke begint op de datum van aankoop bij de distributeur in geval van een zelfstandig FPC en op het moment van activatie door de eindgebruiker in geval van een FPC in een bundel.
 • Apparatuur die is gewijzigd of misbruikt wordt niet gedekt door Fluke Premium Care.
 • Beschadigde accessoires moeten door de technische ondersteuning van Fluke worden beoordeeld voordat ze worden vervangen. Vervangingen zijn beperkt tot één vervanging per accessoire per lidmaatschapsjaar.
 • Fluke Premium Care is niet overdraagbaar naar een nieuwe eigenaar van de gedekte hardware of naar andere hardware.
 • Er wordt geen restitutie verleend voor ongebruikte diensten.
 • Elke dienst moet worden uitgevoerd door een door Fluke geautoriseerd servicecentrum. Neem contact op met uw regionale Fluke-ondersteuningscentrum om service te plannen of aan te vragen.

Klik hier voor de volledige algemene voorwaarden.

Het activeren van Fluke Premium Care door de eindgebruiker

Om de diensten van Fluke Premium Care te ontvangen moet de eindgebruiker Fluke Premium Care voor zijn product activeren in de Fluke-portal, ongeacht of hij of zij Fluke Premium Care als zelfstandig plan of in een bundel met hardware heeft aangeschaft. Voor activering moeten gebruikers eerst een "Mijn account" voor Fluke instellen op my.fluke.com en het product registreren dat onder de Fluke Premium Care-dekking valt, door het model, het serienummer en de aankoopdatum op te geven.

 1. Nadat Fluke de bestelling van uw leverancier heeft ontvangen en verwerkt, ontvangt u een e-mail met uw activeringscode en de koppeling om door te gaan met de activering.
 2. Activeer Premium Care voor uw product in de portal door de activeringscode in te voeren.
 3. Meld u aan of maak een account met de vereiste informatie: Belangrijkste contact-, account- of bedrijfsgegevens.

Als u uw nieuwe meetinstrument met 1 jaar Fluke Premium Care-dekking hebt aangeschaft:

 1. Scan de QR-code in de verpakking van uw nieuwe apparaat.
 2. Volg de instructies op onze website om verder te gaan met de activering. Als u nog geen "Mijn account" voor Fluke hebt, gaat u naar my.fluke.com en maakt u een account met de vereiste informatie: Belangrijkste contact-, account- of bedrijfsgegevens.