Dutch

De Fluke Connect™-software gebruiken in combinatie met de Fluke 377 FC en Fluke 378 FC FieldSense™-stroomtangen

28 Okt 2021 | stroomtangen

Dankzij de nieuwe FieldSense™-technologie en de 377FC- en 378FC-stroomtangen kunt u spanning en stroom meten met uw stroomtang.

Met de Fluke Connect-software die in veel Fluke-instrumenten is geïntegreerd, waaronder de 377 FC- en 378 FC-stroomtangen, kunt u tijd en geld besparen wanneer het gaat om probleemoplossing. Meetwaarden kunnen worden opgeslagen in de cloud, zodat teams altijd toegang hebben tot de gegevens via hun smartphone of computer. Zo beschikken uw onderhouds- en betrouwbaarheidsteam altijd over alle gegevens die ze nodig hebben om belangrijke beslissingen te nemen en de benodigde taken uit te voeren, of ze nu gegevens verzamelen via sensoren voor conditiebewaking of via draagbare testinstrumenten.

Fluke Connect op de Fluke 377 FC- en 378 FC-stroomtangen

Zowel de 377 FC- als de 378 FC-stroomtangen zijn geschikt voor Fluke Connect, zodat gebruikers resultaten kunnen registreren, analyseren en delen met teamleden. Met Fluke Connect kunnen gebruikers:

 • Op afstand waarden loggen, trends registreren en deze bewaken
 • Intermitterende storingen vaststellen
 • Gegevens verzamelen als basis voor preventief onderhoud
 • Werken op een veilige afstand buiten de vlamboogzone
 • Metingen opslaan en delen met uw team

Intermitterende storingen verhelpen

Onderhoudsteams hebben bij onderzoek vaak te maken met haperende elementen, maar de beste manier om intermitterende storingen op te sporen, is door gedurende een bepaalde periode gegevens te registreren. In plaats van maar te hopen dat u intermitterende apparatuurproblemen kunt ondervangen wanneer deze zich voordoen, kunt u een stroomtang instellen en deze gedurende een bepaalde tijdsduur metingen laten doen met Fluke Connect. Door de stroom en spanning te registreren, kunt u vervolgens de oorzaak van een spanningsval in het systeem bepalen.

Storingzoeken in systemen

Bij het oplossen van problemen met bijvoorbeeld driefasensystemen, kunt u Fluke Connect gebruiken om uw resultaten te delen met een klant of manager om zo problemen te vast te stellen en op te lossen. Door de meetwaarden van driefasenmetingen, inclusief de faserotatie-informatie, op te slaan in de cloud heeft elk lid van uw team toegang tot deze waarden en kunnen ze samen bepalen wat de hoofdoorzaak zou kunnen zijn. Samenwerking kan snel plaatsvinden, zodat ook snel actie kan worden ondernomen om het probleem op te lossen.

Preventief onderhoud

Door Fluke Connect met uw stroomtang te gebruiken, kunt u de trend- en basislijngegevens vastleggen die u nodig hebt voor preventief onderhoud. Met de software kunnen teams vermogenstrends bekijken aan de hand van grafieken met gegevens die in de loop der tijd zijn verzameld. Personeel kan gegevensanalyses draaien, hetgeen teams voorziet van inzicht dat nodig is om de toestand van bedrijfsmiddelen te voorspellen en uitvaltijd te vermijden.

Veiligheid

Veiligheid is altijd een belangrijk aandachtspunt. Een extra voordeel van Fluke Connect is dat er maar een beperkt aantal mensen en maar voor korte tijd binnen de vlamboogzone hoeft te werken. Nadat u de stroomtang hebt ingesteld, kunt u uw meetwaarden zien, opslaan en bekijken, terwijl u op veilige afstand staat.

Fluke Connect configureren

De Fluke Connect-app werkt met mobiele Apple- en Android-apparaten en kan worden gedownload via zowel de Apple App Store als Google Play.

 1. Ga op uw smartphone naar Instellingen > Bluetooth. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
 2. Open de Fluke Connect-app op uw apparaat
 3. Schakel het Fluke-instrument in
 4. Druk op de knop BLE-pictogram om Bluetooth Low Energy (BLE) in te schakelen
 5. Selecteer uit de lijst met verbonden Fluke-instrumenten in de app het instrument waarmee u werkt om aan de slag te gaan.

U kunt nu met de app metingen verrichten, opslaan en delen. Gegevens kunnen worden bekeken in de Fluke Connect Mobile App of in de Fluke Connect Web App.

Driefasige V&I-metingen en faserotatie uitvoeren

 1. Verbind de 377FC/378FC-stroomtang met de Fluke Connect-app
 2. Voer driefasenmetingen uit met de stroomtang door de lijn-naar-lijn-modus (L1-L2-L3) te activeren
 3. Wanneer de L1-L2-L3-metingen zijn voltooid, worden de lijn-naar-lijn- en lijn-naar-massa-waarden automatisch berekend en weergegeven in de FC-app
 4. De faserotatie-indicator wordt ook op de app weergegeven.*

  *Deze informatie wordt alleen in de app weergegeven en is niet beschikbaar op de stroomtang
Fluke Connect-faserotatie

Gegevens registreren

 1. Schakel uw 377FC/378FC-stroomtang in en druk op de Fluke Connect-knop
 2. Open de Fluke Connect-app op uw telefoon of tablet
 3. Klik op Capture Measurement (Meetwaarde vastleggen) en kies vervolgens de stroomtang die u wilt gebruiken voor het vastleggen van de gegevens
 4. Zodra deze optie is geselecteerd, worden live­meetwaarden weergegeven. Bekijk meer informatie door te klikken op Fluke Connect-informatiepictogram
 5. Selecteer het interval en de duur van de logboekregistratie en start de logboekregistratie
 6. Zodra de registratie is voltooid, selecteert u Stop Log (Vastleggen stoppen) en Download Data (Gegevens downloaden) om waarden te bekijken in Fluke Connect

U kunt deze vastgelegde gegevens openen via Main Menu > Measurements (Hoofdmenu > Metingen). Vastgelegde gegevens kunnen ook via e-mail worden gedeeld in de indelingen .csv/.xls/.pdf voor verdere analyse.

Gerelateerde bronnen