Polski

Analizatory akumulatorów z serii Fluke 500

 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers

Najważniejsze cechy

Idealny przyrząd pomiarowy do konserwacji pojedynczych akumulatorów stacjonarnych oraz baterii akumulatorów w newralgicznych zastosowaniach akumulatorowego zasilania awaryjnego, a także do wyszukiwania i usuwania w nich awarii oraz testowania ich wydajności

 • Najważniejsze pomiary — rezystancja wewnętrzna, napięcie AC i DC, natężenie prądu AC i DC, napięcie tętnień, częstotliwość i temperatura akumulatora.
 • Tryb pomiarów sekwencyjnych — automatyczne lub ręczne testowanie sekwencyjne baterii akumulatorów z automatycznym zapisem wyników pomiarów, w tym napięcia, rezystancji i temperatury (z inteligentną sondą pomiarową BTL21), eliminujące potrzebę naciskania przycisku za każdym razem, gdy konieczne jest zapisanie wyniku pomiaru.
 • Wszechstronne możliwości rejestrowania — wszystkie zmierzone wartości są automatycznie zapisywane podczas testowania i można je przejrzeć na przyrządzie przed pobraniem danych do bieżącej analizy.

Omówienie produktu: Analizatory akumulatorów z serii Fluke 500

Mniejsza złożoność, prostsza procedura i intuicyjny interfejs użytkownika to cechy, dzięki którym testowanie akumulatorów jest teraz prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

 • Idealny przyrząd pomiarowy do konserwacji pojedynczych akumulatorów stacjonarnych oraz baterii akumulatorów w newralgicznych zastosowaniach akumulatorowego zasilania awaryjnego, a także do wyszukiwania i usuwania w nich awarii oraz testowania ich wydajności
 • Intuicyjny interfejs użytkownika, niewielkie wymiary i wzmocniona konstrukcja gwarantują optymalną wydajność, prawidłowe wyniki pomiarów i niezawodność
 • Szeroki zestaw funkcji testowania akumulatorów — od pomiarów napięcia DC i rezystancji po pełne testowanie stanu akumulatorów za pomocą funkcji automatycznego testowania baterii akumulatorów oraz wbudowanego w sondę systemu pomiaru temperatury za pomocą podczerwieni
 • Przyrząd zaprojektowany z myślą o pomiarach akumulatorów stacjonarnych wszystkich typów.

Progi napięcia i rezystancji

Analizatory akumulatorów Fluke pozwalają na szybkie i łatwe zdefiniowanie górnych i dolnych progów pomiarowych oraz zakresów tolerancji. Podczas testów mierzone wartości są automatycznie porównywane ze zdefiniowanymi wstępnie poziomami progów. Po każdym pomiarze wyświetlana jest informacja o wyniku pozytywnym/negatywnym lub ostrzeżenie. Można zapisać maksymalnie 10 zestawów progów. Wskazania progów są określane na podstawie następujących kryteriów:

NapięcieRezystancja
> dolny próg napięcia< dolny próg napięcia< wartość odniesienia> wartość odniesienia i wartość odniesienia x (1+ wartość ostrzegawcza w %)> wartość odniesienia x (1+ wynik negatywny)
Wynik pozytywnyWynik negatywnyWynik pozytywnyOstrzeżenieWynik negatywny

Oprogramowanie Fluke do zarządzania akumulatorami

Oprogramowanie Fluke do zarządzania akumulatorami pozwala na szybkie i łatwe importowanie danych z analizatora akumulatorów do komputera. Dane pomiarowe i informacje o profilach akumulatorów są zapisywane i archiwizowane za pomocą oprogramowania do zarządzania i mogą być używane do porównania wyników, przełączania wyników odczytów przewodności i rezystancji oraz przeprowadzania analizy trendów. Wszystkie dane pomiarowe, profile akumulatorów i informacje z analiz mogą być w łatwy sposób używane do generowania raportów.

 • Szybki podgląd zapisanych wyników
 • Zarządzanie profilami
 • Histogram baterii akumulatorów z progami zdefiniowanymi przez użytkownika
 • Historyczne dane trendu akumulatorów
 • Wiele odczytów napięcia rozładowania
 • Szybkie generowanie raportów
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego analizatorów akumulatorów Fluke
 • Przełączanie wyników pomiarów między odczytem przewodności i rezystancji

Aplikacja mobilna Fluke Battery Analyze

Przyrząd BT521 oferuje bezprzewodową komunikację umożliwiającą pobieranie danych i zdalne wyświetlanie odczytów podczas przeprowadzania pomiarów za pomocą aplikacji mobilnej Fluke Battery Analyzer (uwaga: przyrząd Fluke BT521 nie jest obecnie zgodny z aplikacją Fluke Connect). Funkcje dostępne w aplikacji mobilnej Fluke Battery Analyze:

 • Przeglądanie profili
 • Przeglądanie danych testów sekwencyjnych
 • Wysyłanie danych testów sekwencyjnych w wiadomości e-mail

Główne funkcje przyrządu Fluke BT510:

 • Napięcie akumulatora — podczas pomiaru rezystancji wewnętrznej analizatory akumulatorów Fluke mierzą również napięcie testowanego akumulatora.
 • Napięcie rozładowania — podczas testów rozładowania lub ładowania dane dotyczące napięcia każdego akumulatora gromadzone są wiele razy w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu. Użytkownicy mogą obliczyć czas, po jakim akumulator osiąga napięcie odcięcia, i użyć tej wartości do określenia strat pojemności akumulatora.
 • Test napięcia tętnienia — pomiar niepożądanego napięcia szczątkowego składowej AC wyprostowanego napięcia w ładowaniu DC i obwodach falownika. Funkcja ta pozwala użytkownikom na testowanie składowych AC w obwodach ładowania DC i wykrycie jednej z podstawowych przyczyn pogarszania się stanu akumulatora.
 • Tryby Miernik i Sekwencyjny — tryb Miernik jest używany do szybkich testów lub wyszukiwania i usuwania awarii. W tym trybie można zapisać i sprawdzić odczyty pojedynczego pomiaru lub sekwencji czasowej pomiarów. Tryb Sekwencja jest przeznaczony do zadań konserwacyjnych przy wielu systemach zasilających i bateriach akumulatorów. Przed rozpoczęciem zadania użytkownicy mogą skonfigurować profil zadania na potrzeby zarządzania danymi i generowania raportów.
 • Próg i ostrzeżenie — użytkownicy mogą skonfigurować maksymalnie 10 zestawów progów. Po każdym pomiarze pojawi się wskazanie Wynik pozytywny / Ostrzeżenie / Wynik negatywny.
 • Test rezystancji połączeń międzyogniwowych i zarządzanie danymi — pomiar rezystancji połączeń międzyogniwowych akumulatorów w baterii.
 • AutoHold — gdy funkcja AutoHold jest włączona, odczyt jest zatrzymywany na ekranie, gdy wartość pozostaje na stałym poziomie przez 1 sekundę. Odczyt jest następnie zwalniany i rozpoczyna się nowy pomiar.
 • Automatyczne zapisywanie — gdy funkcja automatycznego zapisywania jest włączona, mierzone wartości są zapisywane automatycznie w pamięci wewnętrznej po dokonaniu odczytu AutoHold.
 • Oprogramowanie Fluke do zarządzania akumulatorami — łatwe importowanie danych z przyrządu do komputera. Dane pomiarowe i informacje o profilach akumulatorów są zapisywane i archiwizowane za pomocą oprogramowania do zarządzania i mogą być używane do porównań i analizy trendów. Wszystkie dane pomiarowe, profile akumulatorów i informacje z analiz mogą być w łatwy sposób używane do generowania raportów.
 • Wszechstronne możliwości rejestrowania — wszystkie zmierzone wartości są automatycznie zapisywane podczas testowania i można je przejrzeć na przyrządzie przed pobraniem danych do bieżącej analizy.
 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika — szybka konfiguracja ze wskazówkami gwarantuje, że za każdym razem zostaną zarejestrowane właściwe dane.
 • Czas pracy akumulatora — akumulator litowo-jonowy 7,4 V 3000 mAh wystarcza na ponad osiem godzin ciągłej pracy.
 • Port USB — pozwala na szybkie pobieranie danych do dołączonej do zestawu aplikacji do analizy danych i zarządzania raportami.
 • Najwyższa kategoria bezpieczeństwa w branży — CAT III 600 V, maks. 1000 V DC — zapewnia bezpieczne pomiary całego wyposażenia do zasilania akumulatorowego.

Główne funkcje przyrządu Fluke BT520 (przeznaczonego do pomiaru parametrów akumulatorów w szafach i trudno dostępnych miejscach):

 • Te same funkcje, co wyżej, a dodatkowo:
 • Zestaw inteligentnej sondy pomiarowej BTL20 z długim i krótkim przedłużaczem sondy oraz wbudowanym wyświetlaczem LCD i głośnikiem, które zapewniają informacje wizualne i dźwiękowe
 • Zestaw inteligentnej sondy pomiarowej BTL20ANG z długim i krótkim przedłużaczem sondy z końcówkami kątowymi (bez czujnika temperatury)
 • Duża, miękka torba

Główne funkcje przyrządu Fluke BT521 (przeznaczonego dla użytkowników, którzy potrzebują funkcji pomiaru temperatury):

 • Te same funkcje, co wyżej*, a dodatkowo:
 • Inteligentne sondy pomiarowe BTL21 z długim i krótkim przedłużaczem sondy, wbudowanym wyświetlaczem LCD i głośnikiem, które zapewniają informacje wizualne i dźwiękowe, oraz zintegrowanym czujnikiem temperatury na podczerwień do pomiarów temperatury na ujemnym biegunie akumulatora podczas każdego testu
 • Zestaw inteligentnej sondy pomiarowej BTL20ANG z długim i krótkim przedłużaczem sondy z końcówkami kątowymi (bez czujnika temperatury)
 • Funkcje bezprzewodowe działają z aplikacją mobilną Fluke Battery Analyze (Fluke BA Mobile)*
  • Wyświetlanie profilu i powiązanych wyników pomiarów z analizatora akumulatorów
  • Wysyłanie profilu i wyników pomiarów pocztą e-mail w formacie .csv

* Sonda BTL20 nie jest dołączona do przyrządu Fluke BT-521
* Obecnie brak zgodności z aplikacją Fluke Connect®

Użyteczne zasoby i solidne przyrządy dla profesjonalistów z branży energii słonecznej

Specyfikacje: Analizatory akumulatorów z serii Fluke 500

ZakresRozdzielczośćDokładnośćBT510BT520BT520ANGBT521BT521ANG
Rezystancja akumulatora / rezystancja połączeń międzyogniwowych13 mΩ0,001 mΩ1% + 8
1% + 68
30 mΩ0,01 mΩ0,8% + 6
0,8% + 12
300 mΩ0,1 mΩ0,8% + 6
3000 mΩ1 mΩ0,8% + 6
V (DC)6 V0,001 V0,09% + 5
60 V0,01 V0,09% + 5
600 V0,1 V0,09% + 5
1000 V1 V0,09% + 5
V AC (od 45 Hz do 500 Hz z filtrem 800 Hz)600 V0,1 V2% + 10
Częstotliwość (wyświetlana z napięciem i natężeniem prądu AC)2500 Hz0,1 Hz0,5% + 8
Napięcie tętnień AC (maks. 20 kHz)600 mV0,1 mV3% + 20
6000 mV1 mV3% + 10
Natężenie prądu DC/AC (z cęgami Fluke i410 dostępnymi jako akcesorium)400 A1 A3,5% + 2
Temperaturaod 0°C do 60°C1°C2°C
Tryb pracy miernika999 pomiarów dla każdego punktu pomiaru ze znacznikiem czasu
Tryb sekwencyjnyDo 100 profili i 100 szablonów profili ze znacznikiem czasu (w każdym profilu można zapisać maks. 450 akumulatorów)
1. Pomiary są realizowane metodą wprowadzania sygnału AC. Parametry wprowadzanego sygnału źródłowego: <100 mA, 1 kHz.
2. Poziom wyzwalania (V AC): 10 mV, A AC: 10 A
Tryby pomiaruBT510BT520BT521
Rezystancja (mΩ)
Napięcie akumulatora
Napięcie DC
Napięcie AC i częstotliwość (Hz)
Napięcie tętnień
Temperatura ujemnego bieguna akumulatora (mierzona przy użyciu sond prostych BTL21)
Natężenie i częstotliwość prądu DC i AC
Tryb multimetru cyfrowego
Tryb sekwencyjny
Tryb pomiaru rozładowania
Automatyczne zapisywanie wyników pomiarów
Komunikacja bezprzewodowa
Możliwość przeglądania zawartości pamięci
Dane ogólne — analizator akumulatorów
Wymiary (wys. x szer. x gł.)22 x 10,3 x 5,8 cm
Masa850 g
Wymiary ekranu7,7 x 5,6 cm
InterfejsUSB Mini
Gwarancja3 lata
Dane ogólne — kątowa sonda pomiarowa BTL20ANG
Długa sonda kątowa (długość całkowita)242,2 cm
Krótka sonda kątowa (długość całkowita)216,8 cm
Rozpiętość całkowita (przewód spiralny nienaciągnięty)10,1 cm
Maksymalna rozpiętość całkowita (przewód spiralny rozciągnięty)109,2 cm
Kąt końcówki sondy BTL20ANG20 stopni od poziomu
Parametry środowiskowe
Temperatura eksploatacjiod 0°C do 40°C
Temperatura przechowywaniaod -20°C do 50°C
Temperatura ładowania akumulatora litowo-jonowegood 0°C do 40°C
Wilgotność podczas eksploatacjiBez kondensacji (10°C)
≤80% wilgotności względnej (przy temperaturze od 10°C do 30°C)
≤75% wilgotności względnej (przy temperaturze od 30°C do 40°C)
Wysokość eksploatacji (n.p.m.)Od poziomu morza do 2000 metrów
Wysokość podczas przechowywaniaOd poziomu morza do 12 000 metrów
Klasa szczelnościIP40
Zakłócenia o częstotliwości radiowejFCC, klasa A
WibracjeMIL-PRF-28800F: klasa 2
Odporność na upadek1 m
Współczynniki temperaturoweDodać 0,1 x określona dokładność na każdy stopień C powyżej 28°C lub poniżej 18°C
Zgodność z normami bezpieczeństwa600 V CAT III
Kompatybilność elektromagnetycznaIEC 61326
ROHSChiny, Europa
Klasa ochronności 2Stopień zanieczyszczenia II
Zgodność z normami dotyczącymi akumulatorówUN38.3
UL2054
IEC 62133
2 G zgodnie z IEC 68-2-26, 25 G i 29

Modele: Analizatory akumulatorów z serii Fluke 500

Fluke BT521

Zaawansowany analizator akumulatorów Fluke BT521

Kup

W zestawie:

 • Analizator akumulatorów
 • 4-żyłowa końcówka pomiarowa (zestaw)
 • Podstawowe przewody pomiarowe BTL10 (zestaw)
 • Przewody pomiarowe TL175 TwistGuard™ z adapterem
 • Zestaw inteligentnej sondy pomiarowej BTL21 z przedłużaczem i czujnikiem temperatury
 • Cęgi prądowe AC/DC i410
 • Akumulator litowo-jonowy BP500
 • Ładowarka sieciowa BC500
 • Kabel mini USB
 • Pasek na ramię
 • Zaczep na pasek do spodni
 • Pasek z wieszakiem magnetycznym
 • Oprogramowanie FlukeView® do zarządzania akumulatorami
 • Miękka torba
 • Zapasowe bezpieczniki (2)
 • Znaczniki na akumulatory
 • Opornik kalibracyjny 0 Ω
Fluke BT520

Analizator akumulatorów Fluke BT520

Kup

W zestawie:

 • Analizator akumulatorów
 • 4-żyłowa końcówka pomiarowa (zestaw)
 • Podstawowe przewody pomiarowe BTL10 (zestaw)
 • Przewody pomiarowe TL175 TwistGuard™ z adapterem
 • Zestaw inteligentnych sond pomiarowych BTL20 z przedłużaczem (bez czujnika temperatury)
 • Akumulator litowo-jonowy BP500
 • Ładowarka sieciowa BC500
 • Kabel mini USB
 • Pasek na ramię
 • Zaczep na pasek do spodni
 • Pasek z wieszakiem magnetycznym
 • Oprogramowanie FlukeView® do zarządzania akumulatorami
 • Miękka torba
 • Zapasowe bezpieczniki (2)
 • Znaczniki na akumulatory
 • Opornik kalibracyjny 0 Ω
Fluke BT510

Analizator akumulatorów Fluke BT510

Kup

W zestawie:

 • Analizator akumulatorów
 • 4-żyłowa końcówka pomiarowa (zestaw)
 • Podstawowe przewody pomiarowe BTL10 (zestaw)
 • Przewody pomiarowe TL175 TwistGuard™ z adapterem
 • Akumulator litowo-jonowy BP500
 • Ładowarka sieciowa BC500
 • Kabel mini USB
 • Pasek na ramię
 • Zaczep na pasek do spodni
 • Pasek z wieszakiem magnetycznym
 • Oprogramowanie FlukeView® do zarządzania akumulatorami
 • Miękka torba
 • Zapasowe bezpieczniki (2)
 • Opornik kalibracyjny 0 Ω
Fluke BT521ANG

Zaawansowany analizator akumulatorów Fluke BT521ANG

Kup

W zestawie:

 • Analizator akumulatorów
 • 4-żyłowa końcówka pomiarowa (zestaw)
 • Podstawowe przewody pomiarowe BTL10 (zestaw)
 • Przewody pomiarowe TL175 TwistGuard™ z adapterem
 • Zestaw inteligentnych sond pomiarowych BTL20ANG z przedłużaczem i końcówkami kątowymi (bez czujnika temperatury)
 • Zestaw inteligentnej sondy pomiarowej BTL21 z przedłużaczem i czujnikiem temperatury
 • Cęgi prądowe AC/DC i410
 • Akumulator litowo-jonowy BP500
 • Ładowarka sieciowa BC500
 • Kabel mini USB
 • Pasek na ramię
 • Zaczep na pasek do spodni
 • Pasek z wieszakiem magnetycznym
 • Oprogramowanie FlukeView® do zarządzania akumulatorami
 • Miękka torba
 • Zapasowe bezpieczniki (2)
 • Znaczniki na akumulatory
 • Opornik kalibracyjny 0 Ω
Fluke BT520ANG

Analizator akumulatorów Fluke BT520ANG

Kup

W zestawie:

 • Analizator akumulatorów
 • 4-żyłowa końcówka pomiarowa (zestaw)
 • Podstawowe przewody pomiarowe BTL10 (zestaw)
 • Przewody pomiarowe TL175 TwistGuard™ z adapterem
 • Zestaw inteligentnych sond pomiarowych BTL20ANG z przedłużaczem i końcówkami kątowymi (bez czujnika temperatury)
 • Zestaw inteligentnych sond pomiarowych BTL20 z przedłużaczem (bez czujnika temperatury)
 • Akumulator litowo-jonowy BP500
 • Ładowarka sieciowa BC500
 • Kabel mini USB
 • Pasek na ramię
 • Zaczep na pasek do spodni
 • Pasek z wieszakiem magnetycznym
 • Oprogramowanie FlukeView® do zarządzania akumulatorami
 • Miękka torba
 • Zapasowe bezpieczniki (2)
 • Znaczniki na akumulatory
 • Opornik kalibracyjny 0 Ω