Polski

Analizatory napędów silnikowych Fluke MDA-510 i MDA-550

 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzers
 • Variable speed drive DC Bus voltage measurements with Fluke MDA-550
 • Shaft voltage measurements with Fluke MDA-550

Najważniejsze cechy

 • Przedstawione w graficzny sposób wskazówki wykonywania pomiarów ze schematami połączeń do pomiaru napięcia i prądu jeszcze bardziej ułatwiają konfigurację i podłączenie do napędów o zmiennej częstotliwości
 • Zaprogramowane profile pomiarowe gromadzą odpowiednie dane w zależności od wybranej procedury pomiarowej i eliminują konieczność skomplikowanej konfiguracji
 • Wbudowane funkcje generowania raportów ułatwiają tworzenie profesjonalnych raportów stanu napędu silnikowego przed badaniem i po badaniu

Omówienie produktu: Analizatory napędów silnikowych Fluke MDA-510 i MDA-550

Upraszcza skomplikowane wyszukiwanie i usuwanie usterek napędów silnikowych z wykorzystaniem konfiguracji pomiarów przedstawionych krok po kroku wraz ze wskazówkami oraz zautomatyzowanych pomiarów napędu, dzięki którym można uzyskać rzetelne, powtarzalne wyniki.

Analizatory napędów silnikowych Fluke MDA 510 i MDA 550 pomagają zaoszczędzić czas i uniknąć żmudnego konfigurowania skomplikowanych pomiarów przy jednoczesnym uproszczeniu procesu wyszukiwania i usuwania usterek. Wystarczy wybrać pomiar, a przedstawiane dla pomiarów krok po kroku wskazówki pokażą, gdzie należy wykonać połączenia do pomiaru napięcia i prądu, podczas gdy zaprogramowane profile pomiarowe zapewnią przechwytywanie wszystkich wymaganych danych każdej krytycznej sekcji napędu silnikowego – od wejścia zasilania do wyjścia, szyny DC i samego silnika elektrycznego. Po wykonaniu podstawowych lub zaawansowanych pomiarów za pomocą analizatorów z serii MDA-500 można dzięki wbudowanemu generatorowi raportów łatwo i szybko generować wiarygodne raporty stanu przed badaniem i po badaniu.

MDA-510 i MDA-550 to idealne przenośnie przyrządy pomiarowe przeznaczone do analizy napędów silnikowych, które pomagają bezpiecznie wyszukiwać i usuwać usterki silników z napędami falownikowymi.

 • Mierz kluczowe parametry napędu silnikowego w tym napięcie, prąd, poziom napięcia szyny DC i tętnienia AC, asymetrię napięcia i prądu oraz harmoniczne (MDA-550), modulację napięcia oraz wyładowania napięciowe wału silnika (MDA-550).
 • Wykonuj rozszerzone pomiary harmonicznych w celu określenia wpływu harmonicznych niskiego i wysokiego rzędu na sieć zasilającą.
 • Wykonuj pomiary z udzielanymi krok po kroku wskazówkami wejścia zasilania napędu silnikowego, szyny DC, wyjścia napędu, wejścia zasilania silnika oraz pomiary wału (MDA-550) ze schematami połączeń pomiaru napięcia i prądu przedstawianymi krok po kroku na rysunkach.
 • Korzystaj z uproszczonej konfiguracji pomiarów z zaprogramowanymi profilami pomiarowymi w celu automatycznego wyzwalania gromadzenia danych na podstawie wybranej procedury pomiaru.
 • Łatwo i szybko twórz raporty doskonale dokumentujące wyszukiwanie i usuwanie usterek oraz współpracę z innymi działami.
 • Mierz dodatkowe parametry elektrycznych za pomocą pełnego oscyloskopu 500 MHz, miernika i funkcji rejestracji danych obejmujące pełen zakres pomiarów elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w instalacjach przemysłowych.

Analizatory napędów silnikowych Fluke MDA-510 i MDA-550 oferują możliwość wykonywania pomiarów z wykorzystaniem udzielanych krok po kroku wskazówek w celu maksymalnego ułatwienia analizy

Wejście zasilania napędu

Mierz napięcie i prąd, aby szybko sprawdzić, czy mieszczą się one w dopuszczalnych granicach, porównując nominalne napięcie znamionowe napędu o zmiennej częstotliwości (VFD), nazywanego także napędem o regulowanej prędkości (VSD), z rzeczywistym napięciem zasilania. Następnie sprawdź prąd wejściowy, aby określić, czy nie przekracza on maksymalnej wartości znamionowej i czy przekrój przewodów jest odpowiednio dobrany. Możesz również sprawdzić, czy zniekształcenia harmoniczne mieszczą się w dopuszczalnych granicach, sprawdzając kształt przebiegu lub wyświetlając spektrum harmonicznych (MDA-550), które pokazuje zarówno całkowite zniekształcenia harmoniczne, jak i poszczególne harmoniczne.

Asymetria napięcia i prądu

Sprawdzaj asymetrię napięcia na zaciskach wejściowych, aby dowiedzieć się, czy asymetria nie jest zbyt wysoka (> 6-8%) oraz czy rotacja faz jest prawidłowa. Możesz również sprawdzić asymetrię prądu, ponieważ nadmierna asymetria może wskazywać na usterkę prostownika napędu.

Rozszerzone pomiary harmonicznych

Nadmierne harmoniczne stanowią nie tylko zagrożenie dla użytkowanych maszyn obrotowych, lecz również dla innych urządzeń podłączonych do sieci zasilającej. Analizator MDA-550 daje możliwość wykrywania harmonicznych napędu silnikowego, ale może również wykrywać ewentualny wpływ elektroniki impulsowej falownika. Analizator MDA-550 obsługuje trzy zakresy harmonicznych, harmoniczne do 1. do 51., od 1 do 9 kHz i od 9 kHz do 150 kHz, dając możliwość wykrycia wszelkich problemów związanych z harmonicznymi.

Szyna DC

W napędzie silnikowym konwersja z prądu przemiennego na stały ma kluczowe znaczenie. Prawidłowe napięcie i wygładzenie o niskim tętnieniu jest wymagane do zapewnienia wysokiej wydajności napędu. Wysokie napięcie tętnień może sygnalizować wadliwe kondensatory lub dobór złej wielkości silnika. Funkcja rejestrowania analizatorów z serii MDA-500 może być wykorzystana do dynamicznego sprawdzenia szyny DC w trybie pracy pod obciążeniem.

Wyjście napędu

Sprawdzaj wyjście napędu falownikowego, koncentrując się na stosunku napięcia do częstotliwości (U/f) i modulacji napięcia. Przy wysokim stosunku U/f silnik może się przegrzewać. Przy niskim stosunku U/f podłączony silnik elektryczny może nie być w stanie dostarczyć wymaganego momentu obrotowego pod obciążeniem, aby skutecznie napędzać zamierzony proces.

Modulacja napięcia

Pomiary sygnału o modulowanej szerokości impulsów są wykorzystywane do kontroli wysokich napięć szczytowych, które mogą spowodować uszkodzenie izolacji uzwojenia silnika. Czas narastania lub stromość impulsów są wskazywane przez odczyt dV/dt (tempo zmian napięcia w czasie). Wartość należy porównać ze specyfikacją izolacji silnika elektrycznego. Pomiary mogą także dotyczyć częstotliwości przełączania w celu określenia, czy istnieje potencjalny problem z elektronicznym przełączaniem lub z uziemieniem, gdy sygnał waha się w górę i w dół.

Wejście zasilania silnika

Zapewnienie doprowadzenia napięcia do zacisków wejściowych silnika ma kluczowe znaczenie, a wybór kabli biegnących od napędu do silnika ma krytyczne znaczenie. Nieprawidłowy wybór kabli może skutkować uszkodzeniem zarówno napędu, jak i silnika z powodu nadmiernych odbitych skoków napięcia. Sprawdzanie, czy prąd na zaciskach mieści się w specyfikacji silnika, jest bardzo ważne, ponieważ zbyt wysoki prąd może powodować przegrzewanie się silnika, co skraca okres eksploatacji izolacji stojana i może powodować przedwczesne zużycie silnika.

Napięcie wału silnika

Impulsy napięciowe z napędu o zmiennej częstotliwości mogą przenosić się ze stojana silnika na jego wirnik, powodując pojawienie się napięcia na wale silnika. Gdy napięcie wału wirnika przekracza możliwości izolacyjne smaru łożyskowego, to mogą występować przebicia prądu (iskrzenie), powodujące korozję wżerową i żłobkowanie bieżni łożyska, co może powodować przedwczesną awarię silnika. Analizatory z serii MDA-550 są wyposażone w szczotkowe końcówki sond wykonane z włókna węglowego, które niezawodnie wykrywają szkodliwe prądy przebicia, podczas gdy pomiar amplitudy impulsów i zliczanie zdarzeń umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych przed wystąpieniem awarii. Użycie tego wyposażenia dodatkowego i możliwości analizatora MDA-550 umożliwia wykrycie potencjalnego zagrożenia bez konieczności inwestycji w kosztowne stałe rozwiązania.

Pomiary z udzielanymi krok po kroku wskazówkami zapewniają wymagane dane wtedy, gdy są potrzebne

Analizatory z serii MDA-500 zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały szybkie pomiary oraz wyszukiwanie i usuwanie typowych usterek w trójfazowych i jednofazowych silnikach z napędem falownikowym. Informacje wyświetlane na ekranie i wskazówki udzielane krok po kroku ułatwiają konfigurację analizatora i zapewniają szybkie pomiary napędu wymagane do podejmowania właściwych decyzji dotyczących konserwacji. Analizatory serii MDA-500 zapewniają możliwości pomiarowe obejmujące cały układ od wejścia zasilania do zainstalowanego silnika elektrycznego, co przekłada się na szybkie wyszukiwanie i usuwanie usterek napędów silnikowych.

Specyfikacje: Analizatory napędów silnikowych Fluke MDA-510 i MDA-550

Funkcja pomiarowa
Napięcie DC (V dc)
Maksymalne napięcie z sondą 10:1 lub 100:11000 V
Maksymalna rozdzielczość z sondą 10:1 lub 100:11 mV
Odczyt pełnego zakresu999
Dokładność przy 4 s do 10 us/działkę±(3% + 6)
Napięcie AC (V ac)
Maksymalne napięcie z sondą 10:1 lub 100:11000 V
Maksymalna rozdzielczość z sondą 10:1 lub 100:11 mV
Odczyt pełnego zakresu999
50 Hz±(3% + 10) - 0,6%
60 Hz±(3% + 10) - 0,4%
od 60 Hz do 20 kHz±(4% + 15)
od 20 kHz do 1 MHz±(6% + 20)
od 1 MHz do 25 MHz±(10% + 20)
Prawdziwa wartość skuteczna napięcia (V ac+dc)
Maksymalne napięcie z sondą 10:1 lub 100:11000 V
Maksymalna rozdzielczość z sondą 10:1 lub 100:11 mV
Odczyt pełnego zakresu1100
DC do 60 Hz±(3% + 10)
od 60 Hz do 20 kHz±(4% + 15)
od 20 kHz do 1 MHz±(6% + 20)
od 1 MHz do 25 MHz±(10% + 20)
Napięcie PWM (V pwm)
PrzeznaczenieMierzenie sygnałów o modulowanej szerokości impulsów, np. sygnałów wyjściowych falownika napędu silnikowego
Zasada działaniaWskazania przedstawiają napięcie skuteczne oparte na średniej wartości próbek ze wszystkich okresów częstotliwości składowej podstawowej
DokładnośćJako Vac+dc dla sygnałów sinusoidalnych
Napięcie szczytowe (V peak)
TrybyMaks. wartość szczytowa, min. wartość szczytowa lub całkowita amplituda
Maksymalne napięcie z sondą 10:1 lub 100:11000 V
Maksymalna rozdzielczość z sondą 10:1 lub 100:110 mV
Dokładność
Maks. wartość szczytowa, min. wartość szczytowa±0,2 działki
Całkowita amplituda±0,4 działki
Odczyt pełnego zakresu800
 
Ogólne dane techniczne
Prąd (AMP) z cęgami prądowymi
ZakresyTakie same jak V ac, Vac+dc lub V peak
Współczynniki skali0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
DokładnośćTaka sama jak Vac, Vac+dc lub V peak (dodać dokładność cęgów prądowych)
Częstotliwość (Hz)
Zakresod 1,000 Hz do 500 MHz
Odczyt pełnego zakresu999
Dokładność±(0,5% + 2)
Stosunek napięcie/częstotliwość (V/Hz)
PrzeznaczenieWyświetlanie zmierzonej wartości napięcia PWM (patrz V PWM) podzielonej przez częstotliwość składowej podstawowej napędów silnikowych prądu przemiennego o regulowanej prędkości
Dokładność%Vrms + %Hz
Asymetria napięcia zasilania napędu
PrzeznaczenieWyświetlanie najwyższej różnicy procentowej jednej fazy względem średniej wartości prawdziwego napięcia skutecznego dla 3 faz
DokładnośćOrientacyjna wartość procentowa oparta na wartościach Vac+dc
Asymetria napięcia wyjściowego napędu i zasilania silnika
PrzeznaczenieWyświetlanie najwyższej różnicy procentowej jednej fazy względem średniej 3 napięć PWM
DokładnośćOrientacyjna wartość procentowa oparta na wartościach V PWM
Asymetria prądu zasilania napędu
PrzeznaczenieWyświetlanie najwyższej różnicy procentowej jednej fazy względem średniej 3 wartości prądu AC
DokładnośćOrientacyjna wartość procentowa oparta na wartościach prądu AC i DC
Asymetria prądu wyjściowego napędu i zasilania silnika
PrzeznaczenieWyświetlanie najwyższej różnicy procentowej jednej fazy względem średniej 3 wartości prądu AC
DokładnośćOrientacyjna wartość procentowa oparta na wartościach A ac
Czas narastania i opadania
OdczytyZmiana napięcia (dV), zmiana czasu (dt), stosunek zmiany napięcia do zmiany czasu (dV/dt)
DokładnośćAnalogicznie jak dokładność oscyloskopu
Harmoniczne i spektrum
HarmoniczneDC do 51.
Zakresy spektrum1–9 kHz, 9-150 kHz (włączony filtr 20 MHz), do 500 MHz (modulacja napięcia)
Napięcie wału
Zdarzenia/sekundęOrientacyjna wartość procentowa oparta na pomiarach czasu narastania i czasu opadania (wyładowania impulsowe)
Raportowanie zarejestrowanych danych
Liczba ekranówW raportach można zapisać 50 typowych ekranów (zależnie od stopnia kompresji)
Transfer do komputeraZa pomocą pamięci USB 2 GB lub przewodu mini-USB do USB i oprogramowania FlukeView™ 2 dla przyrządu ScopeMeter™
Ustawienia sond
Sonda napięciowa1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Cęgi prądowe0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Sonda napięciowa wału1:1, 10:1, 100:1

Modele: Analizatory napędów silnikowych Fluke MDA-510 i MDA-550

Fluke MDA-550
Analizator napędów silnikowych, 4-kanałowy, 500 MHz, z sondą wału silnika i obsługą harmonicznych
 • 1 akumulator litowo-jonowy BP 291
 • 1 ładowarka/zasilacz BC190
 • 3 sondy wysokonapięciowe VPS 100:1 z zaciskami krokodylkowymi
 • 1 sonda napięciowa VPS410-II-R 10:1 500 MHz
 • 3 cęgi prądowe AC i400s
 • 1 futerał transportowy C1740
 • 1 pamięć USB 2 GB z instrukcjami i oprogramowaniem FlukeView™ 2
 • 1 zestaw sondy napięcia wału SVS-500 (3 szczotki, uchwyt sondy, dwuczęściowy przedłużacz i podstawa magnetyczna)
Fluke MDA-510
Analizator napędów silnikowych, 4-kanałowy, 500 MHz
 • 1 akumulator litowo-jonowy BP 291
 • 1 ładowarka/zasilacz BC190
 • 3 sondy wysokonapięciowe VPS 100:1 z zaciskami krokodylkowymi
 • 1 sonda napięciowa VPS410-II-R 10:1 500 MHz
 • 1 cęgi prądowe AC i400s
 • 1 futerał transportowy C1740
 • 1 pamięć USB 2 GB z instrukcjami i oprogramowaniem FlukeView 2