Fluke 438-II Jakość i analizator mocy

 • Analizator Jakości Zasil. | Analiz. Silników I Mocy 438-II | Fluke
 • Analizator Jakości Zasil. | Analiz. Silników I Mocy 438-II | Fluke
 • Analizator Jakości Zasil. | Analiz. Silników I Mocy 438-II | Fluke
 • Analizator Jakości Zasil. | Analiz. Silników I Mocy 438-II | Fluke

Najważniejsze cechy

Model 438-II to idealny przenośny przyrząd pomiarowy do analizy pracy silników. Pomaga w lokalizowaniu, przewidywaniu, zapobieganiu i usuwaniu problemów związanych z jakością energii elektrycznej w jedno- i trójfazowych instalacjach rozdzielczych, a jednocześnie zapewnia technikom informacje natury mechanicznej i elektrycznej potrzebne do efektywnej oceny pracy silnika.

 • Pomiar najważniejszych parametrów silników z rozruchem bezpośrednim oraz silników z przemiennikami częstotliwości — np. momentu obrotowego, prędkości obrotowej, mocy mechanicznej oraz sprawności silnika
 • Dynamiczna analiza pracy silnika poprzez wykreślanie współczynnika obniżenia mocy w stosunku do mocy znamionowej w zależności od obciążenia, zgodnie z wytycznymi NEMA/IEC.
 • Obliczanie mocy mechanicznej i sprawności bez konieczności stosowania czujników mechanicznych – wystarczy podłączyć przewody wejściowe.
 • Pomiar parametrów zasilania elektrycznego, takich jak napięcie, prąd, moc, moc pozorna, współczynnik mocy, zniekształcenie harmoniczne i asymetria, w celu określenia właściwości wpływających na sprawność silnika.
 • Wykrywanie problemów z jakością energii elektrycznej, takich jak zapady lub przepięcia, stany nieustalone, harmoniczne i asymetria zasilania.
 • Technologia PowerWave pozwala na szybką rejestrację wartości RMS oraz wyświetlanie średnich półokresowych i przebiegów charakteryzujących dynamikę układu elektrycznego (rozruchy prądnic, przełączanie zasilaczy UPS itp.).
 • Funkcja rejestracji przebiegu automatycznie przechwytuje 100/120 okresów (50/60 Hz) każdego wykrytego zdarzenia – we wszystkich trybach, bez konieczności konfiguracji.
 • Tryb automatycznej rejestracji przepięć przechwytuje dane przebiegu napięcia do 6 kV z szybkością 200 kS/s (tysięcy próbek na sekundę) we wszystkich fazach równocześnie.
 • Zgodność z Fluke Connect®* – możliwość lokalnego wyświetlania danych na przyrządzie, na smartfonie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Fluke Connect oraz na komputerze w programie PowerLog 430-II.
 • Klasa bezpieczeństwa dla zastosowań przemysłowych 600 V CAT IV/1000 V CAT III, do używania na przyłączu zasilania i za nim.
 

Funkcje pomiaru parametrów mechanicznych przyrządu Fluke 438-II

Moment obrotowy silnika
Oblicza siłę obrotową (wskazywaną w stopofuntach lub Nm) wytwarzaną przez silnik i przekazywaną do napędzanego obciążenia mechanicznego. Moment obrotowy silnika to najważniejsza zmienna charakteryzująca chwilowy stan pracy mechanicznej maszyn obrotowych napędzanych silnikami elektrycznymi.

Prędkość obrotowa silnika
Zapewnia natychmiastową znajomość prędkości obrotowej wału silnika. Prędkość silnika w połączeniu z momentem obrotowym silnika zapewnia chwilowy obraz pracy mechanicznej maszyn obrotowych napędzanych silnikami elektrycznymi.

Obciążenie mechaniczne silnika
Mierzy rzeczywistą moc mechaniczną (wskazywaną w KM lub kW) wytwarzaną przez silniki. Umożliwia bezpośrednie ustalenie warunków przeciążenia bez prostego bazowania na prądzie silnika.

Sprawność silnika
Wskazuje sprawność każdego silnika w maszynie, linii montażowej, zakładzie i/lub obiekcie wyrażoną jako stosunek mocy elektrycznej i użytecznej mocy mechanicznej. Po zsumowaniu sprawności grupy silników można oszacować łączną (zagregowaną) sprawność napędu. Porównanie z oczekiwanymi wartościami sprawności silników w obserwowanych warunkach pracy może pomóc ocenić koszty związane z małą sprawnością energetyczną silników.

Jak to działa
Analizator jakości zasilania i silników elektrycznych Fluke 438-II wykorzystuje opatentowane algorytmy, aby na podstawie przebiegu trójfazowego prądu i napięcia obliczać co 1 s moment obrotowy silnika, prędkość obrotową, obciążenie i sprawność. Podstawą pomiarów jest pole magnetyczne w szczelinie powietrznej silnika określane na podstawie przebiegów napięcia i prądu. Ze względu na brak konieczności stosowania czujników mechanicznych i niepożądanego badania silnika w stanie jałowym ogólny stan pracy silnika elektrycznego można analizować szybciej niż dotychczas.

Typy silników
Przyrząd Fluke 438-II umożliwia analizowanie zarówno silników z rozruchem bezpośrednim, jak i silników z przemiennikami częstotliwości. Przemiennik częstotliwości musi być falownikiem napięcia (VSI) z zakresem częstotliwości napięcia od 40 do 70 Hz oraz zakresem częstotliwości nośnej od 2,5 do 20 kHz.

 

Motor Analyzer Electrical Analiza parametrów elektrycznych silnika

Przyrząd Fluke 438-II pokazuje kompletną listę parametrów elektrycznych. Przed rozpoczęciem analizy silnika zaleca się wykonanie referencyjnych pomiarów jakości energii elektrycznej w celu oceny składowych harmonicznych i asymetrii instalacji zasilającej, ponieważ te dwie wielkości mają duży negatywny wpływ na pracę silnika.

W trybie analizy silnika wyniki pomiarów parametrów elektrycznych, mechanicznych oraz obniżenia mocy w stosunku do mocy znamionowej są sumowane (zgodnie z zaleceniami NEMA).

Łatwa do zrozumienia czterokolorowa skala wskazuje stan pracy silnika w stosunku do zalecanych poziomów parametrów elektrycznych, takich jak moc znamionowa, współczynnik mocy, asymetria czy harmoniczne.

 

Motor Analyzer Mechanical W przypadku mocy mechanicznej można natychmiast zobaczyć wyjściową moc mechaniczną oraz moment obrotowy i prędkość obrotową silnika. Wyjściowa moc mechaniczna jest porównywana z mocą elektryczną, wskazując wyniki sprawności na żywo. Za pomocą tej funkcji można łatwo zmierzyć parametry pracy maszyny w każdym cyklu.

 

Motor NEMA Derating Ekran obniżenia mocy w stosunku do mocy znamionowej NEMA jest aktualizowany wraz ze zmianami obciążenia i parametrów elektrycznych, a każdy nowy pomiar jest nanoszony na wykres tolerancji z oznaczeniem „+”. W tym przykładzie widzimy, że silnik mieści się w zakresie tolerancji, ale pracuje blisko współczynnika serwisowego (SF). Oznacza to, że mogą być konieczne działania mające na celu poprawę jakości energii elektrycznej, konserwację silnika lub inne regulacje poprawiające pracę silnika. Częste wykonywanie takich badań pozwala na stworzenie wartości referencyjnych i wyznaczenie trendów pracy, które z kolei pozwalają na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących inwestycji w konserwację.

 

* Niektóre modele są dostępne tylko w wybranych krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Fluke.

Omówienie produktu: Fluke 438-II Jakość i analizator mocy

Przyrząd pomiarowy umożliwiający szybką i łatwą ocenę pracy silników elektrycznych pod kątem elektrycznym i mechanicznym oraz analizę jakości energii elektrycznej

Analizator jakości zasilania i silników elektrycznych Fluke 438-II wzbogaca zaawansowane funkcje analizy jakości energii modelu Fluke 430 z serii II o funkcje pomiaru kluczowych parametrów mechanicznych silników elektrycznych. Przyrząd pozwala szybko i łatwo mierzyć oraz analizować kluczowe parametry elektryczne i mechaniczne, takie jak moc, harmoniczne, asymetria, prędkość obrotowa, moment obrotowy czy moc mechaniczna, bez konieczności stosowania czujników mechanicznych. Użytkownicy analizatorów jakości zasilania Fluke 434-II, 435-II i 437-II mogą dodać do nich funkcje analizy silników za pomocą zestawu rozszerzającego Fluke-438-II/MA do analizy silników.

Specyfikacje: Fluke 438-II Jakość i analizator mocy

Szczegółowe informacje dotyczące pomiarów napędów
Typ silnika3-fazowy asynchroniczny (indukcyjny)
Źródło zasilaniaPrzemiennik częstotliwości
Zakres częstotliwości silnikaod 40Hz do 70Hz
Nadnapięcie/podnapięcie z nominalnej krzywej V/f (%)od -15% do +15%
Zakres częstotliwości nośnejod 2,5 kHz do 20 kHz
Technologia przemiennika częstotliwości obsługiwana przez analizator 438-II
Typ falownikaTylko falownik napięcia (sterowany napięciem)*
Metoda sterowaniaSterowanie V/f, sterowanie w otwartej pętli wektora, sterowanie w zamkniętej pętli wektora, napędy z enkoderami.
Częstotliwośćod 40 do 70 Hz
* Napędy z falownikiem napięcia (VSI) są najczęściej spotykanymi napędami. Alternatywne falowniki prądu (CSI) są używane w zastosowaniach, w których występuje większa moc.
Technologia przemiennika częstotliwości NIEOBSŁUGIWANA przez analizator 438-II
Typ falownikaFalownik prądu (CSI)
Typ silnikaAsynchroniczny (prądu stałego, krokowy, z magnesami stałymi itp.)
Częstotliwość silnika<40 i >70 Hz
Parametry mechaniczne
Pomiary mechaniczne można wykonać na silnikach z rozruchem bezpośrednim, podłączonych 3 przewodami.
ZakresRozdzielczośćDokładnośćDomyślny limit
Pomiar silnika
Moc mechaniczna

silnika
od 0,7 kW do 746 kW

od 1 KM do 1000 KM
0,1 kW

0,1 KM
±3% = „1”

±3% = „1”
100% = moc znamionowa

100% = moc znamionowa
Moment obrotowyod 0 Nm do 10 000 Nm

od 0 stopofuntów do 10 000 stopofuntów
0,1 Nm

0,1 stopofunta
±5% = „1”

±5% = „1”
100% = znamionowy moment obrotowy

100% = znamionowy moment obrotowy
obr./minod 0 obr./min do 3600 obr./min1 obr./min±3% = „1”100% = znamionowa prędkość obrotowa
Sprawnośćod 0% do 100%0,10%±3% = „1”nie dotyczy
Asymetria (NEMA)od 0% do 100%0,10%±0,15%5%
Współczynnik napięciowy*
harmonicznych (NEMA)
od 0 do 0,20±1,5%0,15
Współczynnik obniżenia* mocy
ze względu na asymetrię
od 0,7 do 1,0orientacyjnynie dotyczy
Współczynnik obniżenia* mocy
ze względu na harmoniczne
od 0,7 do 1,0orientacyjnynie dotyczy
Łączny współczynnik obniżenia*
mocy według NEMA
od 0,5 do 1,0orientacyjnynie dotyczy
* Współczynniki obniżenia mocy nie mają zastosowania w odniesieniu do przemienników częstotliwości
Uwagi:Obsługa typów konstrukcji silnika NEMA A, B, C, D i E oraz typów IEC H i N.
Moment znamionowy jest obliczany na podstawie mocy znamionowej i prędkości znamionowej.
Częstotliwość odświeżania dla pomiarów silnika wynosi 1 raz na sekundę.
Domyślny okres analizy trendu to 1 tydzień.
= „1”Dodać 5% błędu podczas wybierania typu konstrukcji silnika Inny
Dane dla mocy silnika >30% mocy znamionowej
Dane dla stabilnej temperatury roboczej. Uruchomić silnik na przynajmniej 1 godzinę przy pełnym obciążeniu
(2–3 godziny, jeśli moc silnika to 50 KM lub więcej) w celu uzyskania stabilnej temperatury.
Parametry elektryczne
ModelZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Napięcie
Vrms (AC + DC)435-IIod 1 V do 1000 V, między fazą a zerem0,01 V±0,1% napięcia znamionowego**** 
Vpkod 1 Vpk do 1400 Vpk1 V±5% napięcia znamionowego
Współczynnik szczytu napięcia (CF)1,0 > 2,80,01±5%
Vrms½435-II0,1 V±0,2% napięcia znamionowego
Vfund435-II0,1 V±0,1% napięcia znamionowego
Prąd (dokładność z wyłączeniem dokładności cęgów)
Prąd (zmienny + stały)i430-Flex 1x od 5 A do 6000 A1 A±0,5% ±5
i430-Flex 10xod 0,5 A do 600 A0,1 A±0,5% ±5
1 mV/A 1xod 5 A do 2000 A1 A±0,5% ±5
1 mV/A 10xod 0,5 A do 200 A (tylko prąd zmienny)0,1 A±0,5% ±5
Apki430-Flex 8400 Apk 1 Arms±5%
1 mV/A5500 Apk1 Arms±5%
Współczynnik szczytu prądu (CF)od 1 do 100,01±5%
Prąd ½i430-Flex 1x od 5 A do 6000 A 1 A±1% ±10
i430-Flex 10xod 0,5 A do 600 A0,1 A±1% ±10
1 mV/A 1x od 5 A do 2000 A 1 A ±1% ±10
1 mV/A 10xod 0,5 A do 200 A (tylko prąd zmienny)0,1 A±1% ±10
Afundi430-Flex 1x od 5 A do 6000 A1 A±0,5% ±5
i430-Flex 10x od 0,5 A do 600 A0,1 A±0,5% ±5
1 mV/A 1x od 5 A do 2000 A1 A±0,5% ±5
1 mV/A 10x od 0,5 A do 200 A (tylko prąd zmienny)0,1 A±0,5% ±5
Częstotliwość
HzFluke 435 przy 50 Hz znamionowychod 42,500 Hz do 57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 przy 60 Hz znamionowych od 51,000 Hz do 69,000 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Zasilanie
Moc (VA, var)i430-FlexMaks. 6000 MWod 0,1 W do 1 MW±1% ±10
1 mV/AMaks. 2000 MWod 0,1 W do 1 MW±1% ±10
Współczynnik mocy (Cos j/DPF)od 0 do 10,001±0,1% przy znamionowych warunkach obciążenia
Energia
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xZależnie od parametrów cęgów i napięcia znamionowego±1% ±10
Utrata ciepłai430-Flex 10xZależnie od parametrów cęgów i napięcia znamionowego±1% ±10 z wyłączeniem dokładności oporu linii
Harmoniczne
Rząd harmonicznej (n)DC, grupowanie od 1 do 50: Grupy harmonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
Rząd interharmonicznych (n)OFF, grupowanie od 1 do 50: Podgrupy harmonicznych i interharmonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
V%fod 0,0% do 100%0,1%±0,1% ± n x 0,1%
%rod 0,0% do 100%0,1%±0,1% ± n x 0,4%
Wartość bezwzględnaod 0,0 do 1000 V0,1 V±5%*
Całkowite zniekształcenia harmoniczneod 0,0% do 100%0,1%±2,5%
A%fod 0,0% do 100%0,1%±0,1% ± n x 0,1%
%rod 0,0% do 100%0,1%±0,1% ± n x 0,4%
Wartość bezwzględnaod 0,0 do 600 A0,1 A±5% ±5
Całkowite zniekształcenia harmoniczneod 0,0% do 100%0,1%±2,5%
W%f lub %r od 0,0% do 100%0,1%±n x 2%
Wartość bezwzględnaZależnie od parametrów cęgów i napięcia znamionowego±5% ±n x 2% ±10
Całkowite zniekształcenia harmoniczneod 0,0% do 100%0,1%±5%
Kąt fazowyod -360° do +0°±n x 1°
Migotania
Plt, Pst, Pst (1min) Pinstod 0,00 do 20,000,01±5%
Asymetria
V%od 0,0% do 20,0%0,1%±0,1%
A%od 0,0% do 20,0%0,1%±1%
Sygnalizacja sieciowa
Poziomy progowePróg, limity i czas trwania sygnalizacji można zaprogramować dla dwóch częstotliwości sygnalizacji
Częstotliwość sygnalizacjiod 60 Hz do 3000 Hz0,1 Hz
Względna wartość V%od 0% do 100%0,10%±0,4%
Bezwzględna wartość V3s (średnio 3 s)od 0,0 V do 1000 V0,1 V±5% napięcia znamionowego
Ogólne parametry techniczne
ObudowaSolidna, odporna na wstrząsy konstrukcja ze zintegrowanym ochronnym pokrowcem. Odporność IP51 na ciecze i pyły zgodnie z normą IEC60529 po użyciu na podpórce. Wstrząsy i wibracje. Wstrząsy 30 g, wibracje: sinusoida 3 g, losowe 0,03 g2/Hz zgodnie z MIL-PRF-28800F Class 2
WyświetlaczJasność: 200 cd/m2 (typowa) przy korzystaniu z zasilacza, 90 cd/m2 (typowa) przy korzystaniu z akumulatora. Wymiary: 127 mm × 88 mm Rozdzielczość ekranu LCD: 320 × 240 pikseli. Kontrast i jasność: regulacja przez użytkownika, kompensacja temperaturowa
PamięćStandardowo karta SD 8 GB (zgodna z SDHC, format FAT32), opcjonalnie do 32 GB. Zapis ekranu i wiele pamięci danych do przechowywania danych, w tym nagrań (w zależności od rozmiaru pamięci)
Zegar czasu rzeczywistegoDatownik w trybie Trend, wyświetlanie stanów nieustalonych, monitor systemu i rejestracja zdarzeń
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy0°C~+40°C; +40°C~+50°C bez akumulatora
Temperatura przechowywania-20°C~+60°C
Wilgotność+10°C~+30°C: 95% bez kondensacji (względna)
+30°C~+40°C: 75% bez kondensacji (względna)
+40°C~+50°C: 45% bez kondensacji (względna)
Maksymalna wysokość eksploatacjiDo 2000 m dla CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Do 3000 m dla CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maksymalna wysokość przechowywania 12 km
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Norma PN-EN 61326 (2005-12) dotycząca emisji i odporności
Interfejsymini-USB-B, izolowany port USB do łączności z PC, gniazdo kart SD za akumulatorem przyrządu
GwarancjaTrzy lata (części i serwis) na główny przyrząd, rok na akcesoria

*  ±5%, jeśli ≥1% napięcia znamionowego ±0,05% napięcia znamionowego, jeśli <1% napięcia znamionowego
** Częstotliwość znamionowa 50 Hz/60 Hz zgodnie z normą IEC 61000-4-30
*** Pomiary 400 Hz nie są obsługiwane dla trybów Migotanie, Sygnalizacja sieci i Monitor.
**** Dla napięcia znamionowego od 50 V do 500 V

Modele: Fluke 438-II Jakość i analizator mocy

Fluke-438-II

Trójfazowy analizator jakości zasilania i silników elektrycznych

Kup

W zestawie:

 • Zestaw przewodów pomiarowych
 • Cienkie elastyczne sondy prądowe i430 (4)
 • Akumulator
 • Zasilacz
 • Karta Wi-Fi/SD
 • Miękki futerał
 • Płyta CD z oprogramowaniem PowerLog 430-II i dokumentacją użytkownika
Fluke-438-II/Basic

Trójfazowy analizator jakości zasilania i silników elektrycznych bez elastycznych sond prądowych (bez karty FC Wi-Fi SD)

Kup

W zestawie:

 • Zestaw przewodów pomiarowych
 • Akumulator
 • Zasilacz
 • Karta pamięci SD 8 GB
 • Miękki futerał
 • Płyta CD z oprogramowaniem PowerLog 430-II i dokumentacją użytkownika
Fluke-438-II/INTL

Trójfazowy analizator jakości zasilania i silników elektrycznych, wersja międzynarodowa (bez karty FC Wi-Fi SD)

Kup

W zestawie:

 • Zestaw przewodów pomiarowych
 • Cienkie elastyczne sondy prądowe i430 (4)
 • Akumulator
 • Zasilacz
 • Karta pamięci SD 8 GB
 • Miękki futerał
 • Płyta CD z oprogramowaniem PowerLog 430-II i dokumentacją użytkownika
Fluke-438-II/MA

Zestaw rozszerzający do przyrządów 430-II dodający funkcje analizy silników

Kup

W zestawie:

 • Pakiet uaktualnienia oprogramowania sprzętowego dodający funkcje analityczne z zakresu silników w analizatorach jakości zasilania Fluke 434, 435 i 437 serii II