Polski

Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke 437 Series II 400 Hz

 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer - 1
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
Wycofane

Najważniejsze cechy

Przyrządy Fluke z serii 437-II ułatwiają wyszukiwanie, przewidywanie i usuwanie problemów z jakością zasilania oraz zapobieganie ich występowaniu (obsługa sieci zasilających o częstotliwości 50 Hz, 60 Hz i 400 Hz)

 • Obsługa sieci zasilających o częstotliwości 400 Hz do zastosowań w sektorze lotniczym i wojskowym
 • System pomiaru mocy w okrętowych sieciach zasilających przeprowadza analizy według normy MIL-STD 1399, automatycznie dostarczając pełną ocenę wartości napięcia, natężenia prądu i mocy
 • Zaawansowane podsumowanie danych dotyczących jakości zasilania zapewnia wgląd w dane z zakresu jakości zasilania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu ma się do nich dostęp, gdy tylko są potrzebne
Ten produkt został wycofany z produkcji lub przeklasyfikowany

Omówienie produktu: Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke 437 Series II 400 Hz

W przypadku lotniczych systemów zasilających o częstotliwości 400 Hz konieczne jest mierzenie najważniejszych parametrów jakości zasilania. Przyrząd Fluke 437-II zapewnia takie możliwości, a ponadto obsługuje również sieci zasilające o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy muszą szybko dotrzeć do źródła problemu dotyczącego jakości zasilania, aby zminimalizować kosztowne przestoje. Zintegrowany system pomiaru mocy w okrętowych sieciach zasilających przeprowadza analizy według normy MIL-STD 1399, automatycznie dostarczając pełną ocenę wartości napięcia, natężenia prądu i mocy zgodną z tą normą. Ocena ta w bardzo dużym stopniu ułatwia wykonywanie pomiarów i analiz. Proces pomiarowy oraz sposób wyświetlania danych na przyrządzie 437-II zoptymalizowano tak, by jak najszybciej dostarczać najważniejszych informacji. Mierzonych jest jednocześnie wiele parametrów. Są one wyświetlane w formatach, które pozwalają zwięźlę opisać ogólny stan jakości zasilania, a jednocześnie dostarczają szczegółowych informacji potrzebnych do podejmowania lepszych decyzji w zakresie konserwacji. Można szybko uzyskać dostęp do danych w prostej formie wartości cyfrowych, a także w postaci wykresów trendów zapewniających szybki wgląd w zmiany na przestrzeni czasu. Istnieje także możliwość wyświetlania danych w postaci przebiegów i wykresów fazorowych oraz ich analizowania. Dane można również uporządkować w formacie tabelarycznym w celu przeglądania zdarzeń, których wielkość, czas trwania i znacznik czasu umożliwiają szybką korelację z występującymi problemami.

Wyszukiwanie, przewidywanie i usuwanie problemów z jakością zasilania oraz zapobieganie ich występowaniu — obsługa sieci zasilających o częstotliwości do 400 Hz

Wyższe częstotliwości zasilania wiążą się ze stosowaniem mniejszych i lżejszych transformatorów i silników, co ma newralgiczne znaczenie w zastosowaniach z zakresu transportu lotniczego i wojskowego, gdzie ciężar stanowi główny problem. Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke z serii 437 II może dostarczać informacji o koszcie strat energii wynikających z niskiej jakości zasilania. Przyrząd ten doskonale nadaje się do określania jakości zasilania, prowadzenia badań obciążenia oraz rejestrowania trudnych do wykrycia zdarzeń napięciowych w zdefiniowanym przez użytkownika okresie czasu. Analizator Fluke z serii 437 II to niezbędny przyrząd do wykonywania pomiarów jakości zasilania w sieciach zasilających o częstotliwości 400 Hz w sektorze lotniczym i wojskowym.

 • Obsługa sieci zasilających o częstotliwości 400 Hz (zgodność z normą MIL-STD 1399) do zastosowań w sektorze lotniczym i wojskowym
 • System pomiaru mocy w okrętowych sieciach zasilających przeprowadza analizy według normy MIL-STD 1399, automatycznie dostarczając pełną ocenę wartości napięcia, natężenia prądu i mocy
 • Wgląd w dane z zakresu jakości zasilania w czasie rzeczywistym pozwala podejmować lepsze decyzje w zakresie konserwacji
 • Pomiar wszystkich trzech faz i prądu przewodu neutralnego za pomocą elastycznych sond prądowych dołączonych do zestawu
 • Szybki dostęp do informacji o koszcie strat energii wyrażonym w wartościach pieniężnych.
 • Możliwość łatwego sprawdzenia, jak rozruchy silnika wpływają na parametry pracy napędu silnikowego
 • Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III — na przyłączu zasilania
 • Zgodność z systemem Fluke Connect®* — możliwość lokalnego przeglądania danych na przyrządzie, a także wyświetlania ich w aplikacji mobilnej Fluke Connect oraz w oprogramowaniu komputerowym PowerLog 430-II

Zaawansowane podsumowanie danych dotyczących jakości zasilania zapewnia wgląd w dane z zakresu jakości zasilania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu ma się do nich dostęp, gdy tylko są potrzebne

Rejestracja danych przy użyciu funkcji PowerWave
Rejestracja danych przy użyciu funkcji PowerWave

Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke z serii 437 II wykorzystuje zintegrowaną funkcję podsumowania danych dotyczących jakości zasilania, która zapewnia wgląd we wszystkie problemy związane z jakością zasilania w czasie rzeczywistym. Dzięki prezentacji danych w prostej formie graficznej, uzupełnionej o granice tolerancji, można szybko stwierdzić, jakie problemy z jakością zasilania mogą występować w danej instalacji elektrycznej. Jeśli nie wiadomo, od czego zacząć lub jakie problemy mogą występować, można skorzystać z funkcji zaawansowanego podsumowania danych dotyczących jakości zasilania, która uprości pracę i posłuży jako podstawowy punkt wyjścia do dalszego rozwiązywania problemów.

Rejestracja danych przy użyciu funkcji PowerWave — możliwość szybkiego sprawdzenia, jak rozruchy silników i prądnic wpływają na działanie instalacji elektrycznej

Za pomocą funkcji PowerWave można rejestrować trójfazowe przebiegi napięcia i natężenia prądu w wysokiej rozdzielczości wraz ze szczegółowymi wartościami RMS napięcia i natężenia przez maksymalnie pięć minut. Analizując wzajemne zależności między tymi wartościami na przestrzeni czasu, można skorelować wpływ napięcia, natężenia prądu i częstotliwości podczas newralgicznych operacji rozruchów silników i prądnic. Możliwości funkcji PowerWave wykraczają poza standardowe pomiary jakości zasilania — pozwala ona również rejestrować wartości RMS z połowy cyklu na 8 kanałach oraz częstotliwość i moc chwilową (Vrms1/2, Arms1/2, W, Hz, a także przebiegi oscyloskopowe napięcia, natężenia prądu i mocy)

Sprawność przetwornicy

Przetwornice pobierają prąd DC i przekształcają go w prąd AC lub na odwrót. Jaki jednak procent prądu trafiającego do przetwornicy wychodzi z niej jako prąd użyteczny? Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke z serii 437 II oferuje tryb analizy sprawności przetwornicy, który pozwala użytkownikom uzyskać lepszy wgląd w jej działanie. Nie ma czegoś takiego jak 100-procentowa sprawność. W przypadku przetwornicy sprawność zależy od poziomu mocy wykorzystywanej w danym momencie, przy czym sprawność jest zazwyczaj większa, gdy wykorzystywana jest większa moc. Przetwornice mogą z czasem tracić sprawność i wymagać kontroli. Porównując moc wejściową z wyjściową, można określić sprawność systemu. Za pomocą funkcji analizy sprawności przetwornicy można sprawdzić sprawność przetwornicy w przekształcaniu napięcia DC na AC (lub na odwrót). Niska sprawność może wystąpić, gdy przetwornica jest źle dobrana do obciążenia.

AutoTrend — szybkie wyświetlanie trendu

Funkcja AutoTrend pokazuje zmiany w czasie
Funkcja AutoTrend pokazuje zmiany w czasie

Dzięki unikatowej funkcji AutoTrend można uzyskać szybki wgląd w zmiany zachodzące na przestrzeni czasu. Wyświetlane odczyty są automatycznie zapisywane w sposób ciągły — bez konieczności ustawiania wartości progowych i ręcznego inicjowania. Umożliwia to szybkie przeglądanie trendów napięcia, natężenia prądu, częstotliwości, mocy, harmonicznych i migotania we wszystkich 3 fazach i w przewodzie neutralnym.

Specyfikacje: Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke 437 Series II 400 Hz

Parametry techniczne przyrządu
NapięcieModelZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Vrms (AC + DC)od 1 V do 1000 V, napięcie fazowe0,01 V±0,1% napięcia znamionowego**** 
Vpkod 1 Vpk do 1400 Vpk1 V±5% napięcia znamionowego
Współczynnik szczytu napięcia (CF)1,0 > 2,80,01±5%
Vpodst 0,1 V±0,1% napięcia znamionowego
Natężenie prądu (dokładność z wyłączeniem dokładności cęgów)
Natężenie prądu (AC + DC)i430-Flex 1x od 5 A do 6000 A1 A±0,5% ±5
i430-Flex 10xod 0,5 A do 600 A0,1 A±0,5% ±5
1 mV/A 1xod 5 A do 2000 A1 A±0,5% ±5
1 mV/A 10xod 0,5 A do 200 A (tylko AC)0,1 A±0,5% ±5
Apki430-Flex 8400 Apk 1 Arms±5%
1 mV/A5500 Apk1 Arms±5%
Współczynnik szczytu natężenia prądu (CF)od 1 do 100,01±5%
Prąd½i430-Flex 1x od 5 A do 6000 A 1 A ±1% ±10 
i430-Flex 10xod 0,5 A do 600 A0,1 A ±1% ±10
1 mV/A 1x  od 5 A do 2000 A 1 A ±1% ±10
1 mV/A 10xod 0,5 A do 200 A (tylko AC)0,1 A±1% ±10
Apodsti430-Flex 1x od 5 A do 6000 A1 A±0,5% ±5 
i430-Flex 10x od 0,5 A do 600 A0,1 A±0,5% ±5
1 mV/A 1x od 5 A do 2000 A1 A±0,5% ±5
1 mV/A 10x od 0,5 A do 200 A (tylko AC)0,1 A±0,5% ±5
Częstotliwość
Fluke 437 przy częstotliwości znamionowej 50 Hzod 42,500 Hz do 57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 437 przy częstotliwości znamionowej 60 Hz od 51,000 Hz do 69,000 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 437 przy częstotliwości znamionowej 400 Hzod 340,0 Hz do 460,0 Hz0,1 Hz±0,1 Hz
Zasilanie
Moc (VA, wary)i430-Flex maks. 6000 MWod 0,1 W do 1 MW±1% ±10
1 mV/Amaks. 2000 MWod 0,1 W do 1 MW±1% ±10
Współczynnik mocy (Cos j / DPF)od 0 do 10,001±0,1% przy znamionowych warunkach obciążenia
Pomiary parametrów energii
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xZależnie od parametrów cęgów i napięcia znamionowego±1% ±10
Straty energiii430-Flex 10xZależnie od parametrów cęgów i napięcia znamionowego±1% ±10 z wyłączeniem dokładności rezystancji linii elektrycznej
Harmoniczne
Rząd harmonicznej (n)DC, grupowanie od 1 do 50: Grupy harmonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
Rząd interharmonicznych (n)WYŁ., grupowanie od 1 do 50: Podgrupy harmonicznych i interharmonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
Napięcie (%)fod 0,0% do 100%0,1%±0,1% ± n x 0,1%
rod 0,0% do 100%0,1%±0,1% ± n x 0,4%
Wartość bezwzględnaod 0,0 do 1000 V0,1 V±5% *
Całkowite zniekształcenia harmoniczneod 0,0% do 100%0,1%±2,5%
Natężenie prądu (%)fod 0,0% do 100%0,1%±0,1% ± n x 0,1%
rod 0,0% do 100%0,1%±0,1% ± n x 0,4%
Wartość bezwzględnaod 0,0 do 600 A0,1 A±5% ±5
Całkowite zniekształcenia harmoniczneod 0,0% do 100%0,1%±2,5%
Moc (%)f lub r od 0,0% do 100%0,1%± n x 2%
Wartość bezwzględnaZależnie od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ±5% ±n x 2% ±10
Całkowite zniekształcenia harmoniczneod 0,0% do 100%  0,1%±5%
Kąt fazowy od -360° do +0°±n x 1°
Migotanie
Plt, Pst, Pst (1 min) Pinstod 0,00 do 20,000,01±5%
Asymetria zasilania
Napięcie (%)od 0,0% do 20,0%0,1%±0,1%
Natężenie prądu (%)od 0,0% do 20,0%0,1%±1%
Sygnały sieciowe
Wartości progoweWartości progowe, limity i czas trwania sygnałów można zaprogramować dla dwóch częstotliwości sygnalizacji
Częstotliwość sygnalizacjiod 60 Hz do 3000 Hz0,1 Hz 
Wartość względna napięcia (%)od 0% do 100%0,10%±0,4%
Bezwzględna wartość napięcia V3s (średnia 3-sekundowa)od 0,0 V do 1000 V0,1 V±5% napięcia znamionowego
Dane ogólne
ObudowaSolidna, odporna na wstrząsy konstrukcja ze zintegrowanym holsterem. Klasa szczelności IP51 gwarantująca odporność na rozpryski wody i pył zgodnie z normą IEC60529 w przypadku użycia na podpórce. Wstrząsy i wibracje. Wstrząsy 30 g, wibracje: sinusoida 3 g, losowe 0,03 g2/Hz zgodnie z MIL-PRF-28800F Class 2
WyświetlaczJasność: typowa 200 cd/m2 w przypadku użycia zasilacza, typowa 90 cd/m2 w przypadku zasilania akumulatorowego. Wymiary: 127 mm x 88 mm (przekątna 6 cali). Rozdzielczość wyświetlacza LCD: 320 x 240 pikseli. Kontrast i jasność: regulowane przez użytkownika, kompensacja temperatury
PamięćKarta Wi-Fi SD o pojemności 16 GB w przypadku modeli standardowych lub karta SD o pojemności 8 GB w przypadku modeli /INTL (zgodna ze standardem SDHC, sformatowana w formacie FAT32), opcjonalnie do 32 GB. Funkcja zapisywania ekranu i pamięć do przechowywania wielu danych, w tym zarejestrowanych wartości (w zależności od rozmiaru pamięci).
Zegar czasu rzeczywistegoZnacznik godziny i daty w trybie trendu, wyświetlania stanów nieustalonych, monitora systemu i rejestracji zdarzeń
Dane środowiskowe
Temperatura eksploatacjiod 0°C do +40°C; od +40°C do +50°C bez akumulatora
Temperatura przechowywaniaod -20°C do +60°C
Wilgotnośćod +10°C do +30°C: wilgotność względna 95% bez kondensacji
od +30°C do +40°C: wilgotność względna 75% bez kondensacji
od +40°C do +50°C: wilgotność względna 45% bez kondensacji
Maksymalna wysokość eksploatacji (n.p.m.)Do 2000 m dla CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Do 3000 m dla CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maksymalna wysokość przechowywania 12 km
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Norma EN 61326 (2005-12) dotycząca emisji i odporności
InterfejsyMini USB-B, izolowany port USB do łączności z komputerem, gniazdo kart SD za akumulatorem przyrządu
GwarancjaTrzy lata (części i serwis) na główny przyrząd, rok na akcesoria
Zobacz dane techniczne całej linii przyrządów »
* ±5%, jeśli ≥1% napięcia znamionowego; ±0,05% napięcia znamionowego, jeśli <1% napięcia znamionowego
** Częstotliwość znamionowa 50 Hz / 60 Hz zgodnie z normą IEC 61000-4-30
*** Pomiary 400 Hz nie są obsługiwane w odniesieniu do migotania, sygnałów sieciowych i trybu Monitor
**** Dla napięcia znamionowego od 50 V do 500 V

Modele: Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke 437 Series II 400 Hz

Fluke 437 Series II 400Hz

W zestawie:

 • Zasilacz BC430
 • Zestaw wtyczek międzynarodowych
 • BP290 (akumulator litowo-jonowy o standardowej pojemności) 28 Wh (7 godzin lub więcej)
 • Przewód pomiarowy TLS430 i zestaw zacisków krokodylkowych
 • Zestaw kolorowych znaczników do kabli i naklejek z oznaczeniami regionalnymi WC100
 • i430flex-TF, długość 61 cm, 4 cęgi
 • Karta Wi-Fi SD o pojemności 16 GB
 • Oprogramowanie PowerLog na płycie CD-ROM (w tym instrukcje obsługi w formacie PDF)
 • Przewód USB A-B mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic

W zestawie:

 • Zasilacz BC430
 • Zestaw wtyczek międzynarodowych
 • BP290 (akumulator litowo-jonowy o standardowej pojemności) 28 Wh (7 godzin lub więcej)
 • Przewód pomiarowy TLS430 i zestaw zacisków krokodylkowych
 • Zestaw kolorowych znaczników do kabli i naklejek z oznaczeniami regionalnymi WC100
 • Karta Wi-Fi SD o pojemności 16 GB
 • Oprogramowanie PowerLog na płycie CD-ROM (w tym instrukcje obsługi w formacie PDF)
 • Przewód USB A-B mini
Fluke-438-II/MA

Zestaw rozszerzający do przyrządów 430-II dodający funkcje analizy silników

W zestawie:

 • Pakiet rozszerzenia oprogramowania sprzętowego dodający funkcje analizy silników elektrycznych do analizatorów jakości zasilania Fluke 434, 435 i 437 II