Polski

Trójfazowy rejestrator jakości energii Fluke 1760

 • Fluke 1760 Three-Phase Power Quality Recorder

Najważniejsze cechy

 • Całkowita zgodność z klasą A: Przeprowadzanie badań zgodnie z najbardziej rygorystycznym międzynarodowym standardem IEC 61000-4-30 Klasa-A
 • Synchronizacja czasu GPS: precyzyjna korelacja danych ze zdarzeniami lub zestawami danych pochodzącymi z innych przyrządów.
 • Elastyczność i możliwość pełnej konfiguracji przez użytkownika progów i parametrów skali: pozwala użytkownikowi dokładnie określić problemy dzięki zdefiniowaniu szczegółowych kryteriów wykrywania i rejestrowania zakłóceń.
 • Nieprzerwane podtrzymanie zasilania (40 minut): wszystkie istotne zdarzenia są rejestrowane – włącznie z początkiem i końcem przerw w dostawie energii elektrycznej, co pomaga w określeniu przyczyny
 • Rejestracja kształtu fali 10 MHz, 6000 Vpk: umożliwia uzyskanie dokładnego obrazu nawet najkrótszego zdarzenia
 • Pamięć 2 GB: umożliwia jednoczesne i szczegółowe rejestrowanie wielu parametrów energii w długich okresach czasu
 • Załączone rozbudowane oprogramowanie: pokazuje wykresy trendów potrzebne do analizy rzeczywistych przyczyn zakłóceń, zestawień statystycznych, tworzenia raportów i monitorowania danych w czasie rzeczywistym w trybie online
 • Podłącz i korzystaj: pozwala na szybką konfigurację dzięki automatycznemu wykrywaniu czujników; czujniki są zasilane z urządzenia, co eliminuje konieczność używania baterii
 • Solidna konstrukcja umożliwiająca pracę w terenie: izolowana obudowa i solidne wykonanie bez elementów obrotowych umożliwia niezawodne prowadzenie badań praktycznie w każdych warunkach.

Omówienie produktu: Trójfazowy rejestrator jakości energii Fluke 1760

Zgodność z klasą A wystarczająca do prowadzenia najbardziej wymagających pomiarów jakości energii

Nowy trójfazowy rejestrator jakości energii Fluke 1760 jest całkowicie zgodny z klasą A standardu IEC 61000-4-30 i pozwala na dokonywanie zaawansowanych analiz jakości energii i całościowych pomiarów zgodności. Zaprojektowane do analizowania układów dystrybucji energii elektrycznej w zastosowaniach przemysłowych i użytkowych, w sieciach średniego i niskiego napięcia narzędzie monitorowania jakości energii zapewnia elastyczność w definiowaniu progów, algorytmów i wyborze mierzonych parametrów. Rejestrator energii Fluke 1760 wychwytuje szerokie zakresy szczegółów w parametrach wybranych przez użytkownika.

Zastosowanie

Szczegółowa analiza zakłóceń – dokonuje szybkiej analizy stanów nieustalonych i odkrywa rzeczywistą przyczynę wadliwego działania urządzeń w celu zmniejszenia późniejszych strat i prewencyjnego serwisowania. Opcja szybkich stanów nieustalonych dzięki zakresowi pomiaru 6000 V pozwala na wychwycenie bardzo krótkich impulsów, takich jak uderzenia pioruna.

Zgodność z normami jakościowymi energii klasy A – testowanie jakości pobieranej energii na wejściu Dzięki zgodności z klasą A Fluke 1760 pozwala na dokonywanie niepodważalnych weryfikacji.

Korelacja zdarzeń z wielu lokalizacji – korzystając z synchronizacji czasu GPS, użytkownicy mogą szybko wykryć, gdzie najpierw pojawiła się usterka, czy było to w zakładzie czy poza nim.

Separacja galwaniczna i połączenie prądu stałego – pozwala na dokonywanie kompletnych pomiarów w różnych układach energii. Na przykład pozwala na rozwiązywanie problemów w układach UPS dzięki jednoczesnemu rejestrowaniu napięcia akumulatora i mocy na wyjściu.

Badania jakości energii i obciążeń siłowych – ocena podstawowej jakości energii mająca na celu sprawdzenie zgodności z kluczowymi układami przed montażem i weryfikację przepustowości układu elektrycznego przed zwiększeniem poboru.

Do wyboru mamy cztery modele Fluke 1760:

Specyfikacje: Trójfazowy rejestrator jakości energii Fluke 1760

Przegląd funkcji pomiarowych
Ocena statystyczna
 Statystyki jakości energii zgodnie z EN50160 i DISDIP tabele ITIC, CEBEMA, ANSI
Lista zdarzeń
 Spadki, skoki i zaniki są wykrywane i przechowywane w liście zdarzeń napięciowych. Również każde przekroczenie wartości wyzwalającej rejestrowanie zdarzenia jest dodawanego tej listy.
 Lista zdarzeń zawiera dokładny czas wystąpienia zdarzenia oraz jego wielkość i czas trwania. Sortowanie tych zdarzeń według różnych atrybutów umożliwia wybranie jednego do dalszej analizy rzeczywistych przyczyn ich wystąpienia.
 Wartości RMS, stany nieustalone i krótkie stany nieustalone będą przechowywane jeżeli wyzwolony zostanie proces rejestracji.
Ciągły proces rejestracji
 Fluke 1760 rejestruje wartości skuteczne wraz z odpowiadającymi im wartościami minimalnymi i maksymalnymi następujących wartości:
 • Napięcie
 • Prąd
 • Moc P, Q, S (czynna, bierna, pozorna)
 • Współczynnik mocy
 • kWh
 • Migotania
 • Asymetria
 • Częstotliwość
 • Harmoniczne / Interharmoniczne
 w sposób ciągły wraz z następującymi danymi dotyczącymi czasu:
 Dzień
 10 min
 Dowolny przedział czasu, np.: 15 min, 2 godz.
Wyzwalanie procesu rejestracji
wartość skuteczna: Czas agregacji można regulować pomiędzy 10 ms (1/2 cyklu), 20 ms (1 cykl), 200 ms (10/12 cykli) lub 3 s (150/180 cykli).
 Obliczanie wartości rms, harmonicznych i interharmonicznych jest dokonywane synchronicznie względem częstotliwości energii.
 Agregacja podstawowa harmonicznych i interharmonicznych wynosi 200 ms
Oscyloskop: Częstotliwość próbkowania wynosi 10,24 kHz dla wszystkich 8 kanałów
Szybkie stany nieustalone: Częstotliwość próbkowania można wybierać w zakresie od 100 kHz do 10 MHz na kanał 1-4 FFT krótkich stanów nieustalonych
Sygnalizacja sieciowa
 Prąd i napięcie przewodników fazowych i neutralnego
Tryb online
 Zmienna częstotliwość odświeżania. Ta cecha pozwala na weryfikację ustawień przyrządu i umożliwia szybki przegląd oscyloskopu, stanów nieustalonych i zdarzeń.
Dane ogólne
Niepewność pomiaru
 odnosi się do warunków odniesienia i jest gwarantowane przez dwa lata
System jakości
 opracowany i wyprodukowany zgodnie z ISO 9001: 2000
Warunki otoczenia
Zakres temperatur eksploatacji: 0°C do +50°C; 32°F do +122°F
Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C; -4°F do +122°F
Zakres temperatur przechowywania: 20°C do +60°C; -4°F do 140°F
Temperatura odniesienia: 23°C ±2 K; 74°F ±2 K
Klasa klimatyczna: B2 (IEC 654-1), -20°C do +50°C; -4°F do +122°F
Maksymalna wysokość eksploatacji: 2000 m: maks. 600 V Kat. IV*, zasilanie: 300 V Kat. III 5000 m: maks. 600 V Kat. III*, zasilanie: 300 V Kat. II 
* zależnie od czujnika
Warunki odniesienia
Temperatura otoczenia: 23°C ±2 K ; 74°F ±2 K
Zasilanie: 230 V ±10%
Częstotliwość energii: 50 Hz / 60 Hz
Sygnał: deklarowane napięcie na wejściu Udin
Średnia: 10-minutowe przedziały czasu
Obudowa
 Izolowana, solidna obudowa plastikowa
EMC (zgodność elektromagnetyczna)
Emisja: Klasa-A zgodnie z IEC/EN 61326-1
Odporność: IEC/EN 61326-1
Zasilanie
Zakres: Prąd zmienny AC: 83 V do 264 V, 45 do 65 Hz
 Prąd stały DC: 100 V do 375 V
Bezpieczeństwo: IEC/EN 61010-1 wydanie 2
 300 V Kat. III
Pobór energii: maks. 54 VA
Zestaw akumulatorów: NIMH, 7,2 V, 2,7 Ah
 W przypadku awarii zasilania wbudowany akumulator podtrzymuje zasilanie do 40 minut. Po upływie 40 minut lub po rozładowaniu akumulatorów Fluke 1760 jest wyłączany i kontynuuje pomiary z ostatnimi zapisanymi ustawieniami po podaniu napięcia zasilania. Akumulator może być wymieniany przez użytkownika.
Wyświetlacz
 Fluke 1760 posiada wskaźniki LED informujące o stanie 8 kanałów, kolejności faz, zasilaniu (z sieci lub akumulatora), stanu zapełnienia pamięci, synchronizacji czasu i transferze danych.
Dioda LED zasilania: • Stałe oświetlenie: normalne zasilanie z sieci.
 • OFF: zasilanie z wewnętrznego akumulatora w przypadku awarii zasilania.
Diody kanałów 3-kolorowe diody LED na kanał informujące o:
 • stanie przeciążenia
 • stanie pod obciążeniem
 poziomie sygnału w zakresie nominalnym
Pamięć danych
 Zależnie od modelu pamięć flash 2 GB
Model pamięci
 Liniowy
Interfejsy
 Ethernet (100 MB/s), kompatybilny z Windows® 98/ME/NT/2000/XP RS 232, modem zewnętrzny przez RS 232
Prędkość transmisji sygnału dla RS 232
 9600 bodów do 115 kilobodów
Wymiary
 325 mm x 300 mm x 65 mm; 2,8 x 11,8 x 2,6 cali (wys. x szer. x głęb.)
Waga
 około 4,9 kg; 10,8 funta (bez akcesoriów)
Gwarancja
 2 lata
Częstotliwość kalibracji
 1 rok rekomendowany dla Klasy-A, w innym przypadku 2 lata
Wzmacnianie sygnału
Zakres dla układów 50 Hz
 50 Hz ±15% (42,5 Hz do 57,5 Hz)
Zakres dla układów 60 Hz
 60 Hz ±15% (51 Hz do 69 Hz)
Rozdzielczość:
 16 ppm
Częstotliwość próbkowania przy częstotliwości energii 50 Hz
 10,24 kHz, częstotliwość próbkowania jest zsynchronizowana z częstotliwością sieci
Niepewność pomiaru częstotliwości
 < 20 ppm
Niepewność wbudowanego zegara
 < 1 s / dzień
Częstotliwość pomiarów
 Agregacja wartości przedziałów czasu zgodnie z IEC 61000-4-30 Klasą-A
Wartości minimalne i maksymalne: Pół cyklu, np.: 10 ms wartości rms przy 50 Hz
Stany nieustalone: Częstotliwość próbkowania 100 kHz do 10 MHz na kanał
Harmoniczne
 zgodnie z IEC 61000-4-7:2002: 200 ms
Migotania
 zgodnie z EN 61000-4-15:2003: 10 min (Pst), 2 godz. (Plt)
Wejścia pomiarowe
Ilość wejść
 8 galwanicznie izolowanych wejść do pomiaru napięcia i prądu.
Bezpieczeństwo czujnika
 do 600 V Kat. IV zależnie od czujnika
Podstawowe bezpieczeństwo
 300 V Kat. III
Znamionowe napięcie (wartość skuteczna)
 100 mV
Zakres (wartość szczytowa)
 280 mV
Pojemność przeciążenia (wartość skuteczna)
 1000 V, tryb ciągły
Wskaźnik wzrostu napięcia
 maks. 15 kV / µs
Rezystancja na wejściu
 1 MΩ
Pojemność na wejściu
 5 pF
Filtr na wejściu
 Każdy kanał posiada pasywny filtr niskoprzepustowy, filtr antyaliasingowy i 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy. Wszystkie kanały są próbkowane synchronicznie wspólnym impulsem zegarowym sterowanym kwarcem.
 Filtry chronią przed stanami nieustalonymi napięć i ograniczają stopień wzrostu sygnału, redukują składowe wysokich częstotliwości, a w szczególności szum napięcia o ponad połowę częstotliwości próbkowania przetwornika analogowo-cyfrowego 80 dB, dzięki czemu błąd pomiaru jest bardzo mały przy wyjątkowo dużym zakresie wartości. Ma to również miejsce w wyjątkowo trudnych warunkach działania jak stany nieustalone napięć na wyjściu przetwornika.
Niepewność
Niepewność w warunkach odniesienia
 Niepewność z uwzględnieniem czujników jest zgodna z Klasą-A IEC 61000-4-30. Wszystkie czujniki mogą pracować z prądem stałym do 5 kHz
Z czujnikiem 1000 V 0,1% przy Udin = 480 V i 600 V P-N (fazowy - neutralny)
Czujnik 600 V 0,1% przy Udin = 230 V P-N (fazowy - neutralny)
Niepewność pomiaru harmonicznych
 Klasa I zgodnie z EN 61000-4-7:2002
Warunki odniesienia
 23°C ±2 K < 60% rH; 74°F ±2 K < 60% rH
 Osiąganie temperatury pracy > 3 godz.
 Zasilanie: 100 V do 250 V prądu przemiennego
Dryft temperatury
 100 ppm / K
Starzenie
 < 0,05% / rok
Tłumienie sygnału współbieżnego
 > 100 dB przy 50 Hz
Dryft temperatury
 Zmiana wzmocnienia na skutek temperatury: < 0,005% / K
Starzenie
 Zmiana amplifikacji na skutek starzenia: < 0,04% / rok
Szum
 Szum napięcia, wejście zwarte: < 40 µV
Prąd stały
 ±(0,2% rdg + 0,1% czujnik)

Modele: Trójfazowy rejestrator jakości energii Fluke 1760

Fluke 1760

Rejestrator jakosci energii Topas

Kup

z 8 kanalami wejsciowymi (4 pradowe/4 napieciowe lub 8 napieciowych)

W sklad zestawu wchodza:

 • Wbudowana pamiec Flash 2 GB
 • Oprogramowanie PQ Analyze na plycie CD
 • Przewód do polaczenia z siecia Ethernet (1)
 • Kabel umozliwiajacy bezposrednie polaczenie z komputerem PC (1)
 • Przewody sieciowe (1)
 • Instrukcje obslugi
 • Przenosna torba
 • 4 sondy napieciowe (600 V w zestawie INTL (na rynek swiatowy), 1000 V w zestawie US (na rynek USA))
 • 4 sondy pradowe (elastyczne dwuzakresowe sondy pradowe — 1000 A / 200 A prad zmienny)
 • Odbiornik synchronizatora czasu GPS