Polski

Fluke TPS VOLTPROBE 600 V

  • Fluke TPS VOLTPROBE

Omówienie produktu: Fluke TPS VOLTPROBE 600 V

Parametry techniczne
Zakres wartości skutecznej
 10 V do 1000 V
Vnom:
 600 V
Vmaks. tryb ciągły
 1000 V
Zakres szybkich stanów nieustalonych Vp<1ms
 6000
Błąd podstawowy
 > 0,1%
Napięcie eksploatacji:
 600 V Kat. IV

Specyfikacje: Fluke TPS VOLTPROBE 600 V

Specifications
Range rms10 V to 1000 V
Vnom600 V
Fast Transient Range Vp < 1 ms6000
Intrinsic error> 0.1%
Operating voltage600 V CAT IV

Modele: Fluke TPS VOLTPROBE 600 V

Fluke TPS
Kup