Polski

Fluke TPS VOLTPROBE 10 V

  • Fluke TPS VOLTPROBE

Omówienie produktu: Fluke TPS VOLTPROBE 10 V

Parametry techniczne
Zakres wartości skutecznej
 0,1 V do 17 V
Vnom:
 10 V
Vmaks. tryb ciągły
 100 V
Zakres szybkich stanów nieustalonych Vp<1ms
 -
Błąd podstawowy
 0,15%
Napięcie eksploatacji:
 150 V Kat. IV

Specyfikacje: Fluke TPS VOLTPROBE 10 V

Specifications
Range rms0.1 V to 17 V
Vnom10 V
Vmax.contin.100 V
Fast transient range Vp < 1 m-
Intrinsic error0.15%
Operating voltage150 V CAT IV

Modele: Fluke TPS VOLTPROBE 10 V

TPS VOLTPROBE 10V
Kup