Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke 437 Series II 400 Hz

 • Monitor Jakości Zasilania | Analizator Zasil. Fluke 437 II | Fluke
 • Monitor Jakości Zasilania | Analizator Zasil. Fluke 437 II | Fluke
 • Monitor Jakości Zasilania | Analizator Zasil. Fluke 437 II | Fluke
 • Monitor Jakości Zasilania | Analizator Zasil. Fluke 437 II | Fluke

Najważniejsze cechy

 • Pomiar 400 Hz: Dzięki zwiększeniu częstotliwości zasilania do 400 Hz, transformatory i silniki mogą być mniejsze i lżejsze niż w przypadku częstotliwość zasilania 50 lub 60 Hz, co jest zaletą w przypadku samolotów, okrętów podwodnych, wahadłowców, wyposażenia wojskowego i narzędzi ręcznych. Model 437 II przechwytuje pomiary jakości zasilania dla tych typów awioniki i systemów wojskowych.
 • Sprawność przetwornicy: Jednoczesny pomiar mocy wyjściowej prądu zmiennego AC i mocy wejściowej prądu stałego DC systemów elektroenergetycznych przy użyciu opcjonalnych cęgów prądowych DC.
 • Rejestracja danych przebiegu zasilania: Natychmiastowe przechwytywanie danych RMS, wyświetlanie połowy cyklu i przebiegów wymaganych do scharakteryzowania dynamiki elektrycznych systemów (rozruch generatorów, przełączanie jednostek UPS itp.).
 • Kalkulator strat energii: Klasyczne pomiary mocy aktywnej i reaktywnej, asymetrii i mocy harmonicznej są wyrażane liczbowo w celu określenia kosztów fiskalnych utraty energii.
 • Wykrywanie i usuwanie usterek w czasie rzeczywistym: Analiza trendów za pomocą kursorów i narzędzi zoom.
 • Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży: 600 V CAT IV/1000 V CAT III na wejściowym przyłączu zasilania.
 • Pomiar wszystkich trzech faz i przewodu zerowego: Dzięki dołączonym czterem elastycznym sondom prądowym o zwiększonej wąskiej i elastycznej konstrukcji, dopasowanej do wąskich miejsc.
 • Automatyczne wyświetlanie trendów: Każdy pomiar jest zawsze automatycznie rejestrowany, bez żadnych ustawień.
 • Monitor systemu: Dziesięć parametrów jakości zasilania na jednym ekranie, zgodnie z normą jakości zasilania EN50160.
 • Funkcja rejestrowania: Konfiguracja dla wszystkich warunków testów z pamięcią do 600 parametrów w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu.
 • Wyświetlanie wykresów i generowanie raportów: Dzięki dołączonemu oprogramowaniu analizującemu.
 • Czas pracy baterii: Siedem godzin czasu pracy litowo-jonowych akumulatorów na jednym ładowaniu.

Rejestracja danych przebiegu zasilania
Dla niektórych użytkowników przełączanie obciążeń jest przyczyną problemów z jakością zasilania. Po włączeniu obciążenia, pobór prądu powoduje czasami spadek napięcia do poziomu, który wywołuje awarię sprzętu. Funkcja rejestracji danych przebiegu zasilania, dostępna w modelach 435 i 437 Series II, umożliwia użytkownikom jednoczesne przechwytywanie sygnałów napięcia, prądu i częstotliwości z dużą prędkością, dzięki czemu można sprawdzić, która interakcja wywołuje potencjalne problemy. PowerWave wykracza poza standardowe pomiary jakości zasilania; szybki tryb przechwytywania danych PowerWave umożliwia scharakteryzowanie dynamiki systemu.

Przebiegi fal dla napięcia i prądu są stale przechwytywane przez określony czas i wyświetlane na ekranie z wieloma szczegółami. Przebieg fali mocy jest oparty na danych. Ponadto wartości połowy cyklu RMS dla napięcia, prądu i częstotliwość mogą być zapisywane i odzyskiwane pod kątem analizy. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku testowania systemów generatorów zapasowych i systemów UPS, w których niezawodne przełączanie może być istotne.
Te obliczenia systemu UPM są używane do określenia podatkowych kosztów strat energii spowodowanych problemami z jakością zasilania. Kalkulator strat energii wykonuje obliczenia i dostarcza innych informacji specyficznych dla obiektu, decydując o naliczeniu kosztów ze względu na straty energii.

Sprawność przetwornicy
Przetwornice pobierają prąd stały i przekształcają go w prąd zmienny i na odwrót. Systemy słonecznego generowania prądu zawierają zwykle przetwornicę, która pobiera energię prądu stałego z ogniw słonecznych i przekształca go na przydatny prąd zmienny. Przetwornice mogą z czasem tracić wydajność i wymagać kontroli. Porównując moc wejściową z wyjściową, można określić wydajność systemu. Modele 435 i 437 II mogą mierzyć wydajność takich przetwornic, mierząc jednocześnie prąd stały i zmienny w systemie w celu określenia strat mocy podczas procesu konwersji.

Ujednolicony pomiar mocy Do tej pory wyłącznie eksperci mogli obliczyć straty energii z powodu problemów z jakością zasilania; koszt można było obliczyć przy użyciu przyrządów, ale wymagany proces pomiaru był poza zasięgiem przeciętnego elektryka. Dzięki nowej, opatentowanej funkcji Ujednolicony pomiar mocy w modelu 430 Series II, można użyć jednego z ręcznych urządzeń do określania wielkości zużywanej energii i do obliczania dokładnych kosztów dodatkowego zużycia. Firma Fluke opatentowała system Ujednoliconego pomiaru mocy, oferujący najbardziej kompleksowy przegląd dostępnego zasilania, mierzący:

- Parametry mocy czynnej (Steinmetz 1897) i zasilania według normy IEEE 1459-2000
- Szczegółowa analiza strat
- Analiza asymetrii obciążenia

Te obliczenia systemu UPM są używane do określenia podatkowych kosztów strat energii spowodowanych problemami z jakością zasilania. Kalkulator strat energii wykonuje obliczenia i dostarcza innych informacji specyficznych dla obiektu, decydując o naliczeniu kosztów ze względu na straty energii.

 

AutoTrend — szybka analiza trendu
Wyjątkowa funkcja AutoTrend umożliwia szybki przegląd zmian zachodzących w czasie. Wyświetlane odczyty są automatycznie zapisywane w sposób ciągły, co oznacza brak konieczności ustawiania wartości progowych lub przerw, albo ręcznego inicjowania procedury. Umożliwia to szybkie przeglądanie trendów zmiany napięcia, prądu, częstotliwości, mocy, harmonicznych i migotania wszystkich 3 faz i przewodu neutralnego. Trendy można analizować, korzystając z kursorów i funkcji powiększenia bez przerywania zapisu danych w tle.

 

Monitor systemu — łatwa kontrola zgodności działania z normą EN50160
Dostępna za naciśnięciem przycisku wyjątkowa funkcja Monitora systemu oferuje przegląd działania systemu zasilania oraz przeprowadza kontrolę zgodności doprowadzanej energii z wartościami normy EN50160 lub określonymi przez użytkownika. Przegląd jest wyświetlany na pojedynczym ekranie w postaci kolorowych pasków, z jasno zaznaczonymi parametrami, których wartości przekraczają ustalone limity.

 

Ekran przeglądu tworzony przez Monitor Systemu zapewnia szybką kontrolę wartości napięcia, harmonicznych, migotania oraz liczby spadków i skoków przekraczających ustalone limity. Wyświetlana jest szczegółowa lista zdarzeń, których wartość przekroczyła ustalone limity.

Funkcja zapisu dziennika umożliwia użytkownikowi określenie zapisywanych parametrów i daje możliwość natychmiastowej analizy każdego z parametrów.
Pomiar i zapis mocy (W), VA i VAR. Model 434 oferuje dodatkowo możliwość zapisu zużycia energii.
Śledzenie nawet do 50 harmonicznych oraz pomiar i zapis wartości THD zgodnie z wymaganiami normy IEC61000-4-7
Poproś o darmową demonstrację

Omówienie produktu: Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke 437 Series II 400 Hz

Specjalnie opracowane dla zastosowań transportowych

Analizator jakości zasilania i energii Fluke 437 Series II 400 Hz został opracowany z myślą o branży obronnej i awioniki. Możliwość pomiarów do 400 Hz sprawia, że urządzenie 437 II jest niezbędne dla osób pracujących przy okrętach podwodnych, samolotach i innych środkach transportu.

Zastosowania

 • Pomiar 400 Hz — rejestracja pomiarów jakości zasilania dla systemów zasilania w lotnictwie i wojsku.
 • Rejestracja danych przebiegu zasilania – szybkie przechwytywanie wartości RMS w celu wyświetlenia każdego przebiegu fali, dzięki czemu można określić wzajemną interakcję napięcia, prądu i częstotliwości.
 • Sprawność przetwornicy — mierzenie prądu stałego i zmiennego, wejściowego i wyjściowego, w celu monitorowania wydajności przetwornic.
 • Wartość energii – obliczanie kosztów fiskalnych strat energii na skutek słabej jakości zasilania.
 • Oceny poboru mocy – określenie ilościowe poprawy w zużyciu energii przed i po instalacji w celu uzasadnienia korzystania z urządzeń oszczędzających energię.
 • Diagnostyka w miejscu awarii — szybka diagnostyka problemów na ekranie w celu przywrócenia działania.
 • Profilaktyka serwisowa — Wykrywanie i zapobieganie problemom dot. jakości zasilania, zanim spowodują przestój.
 • Analizy długoterminowe – odkrycie trudnych do znalezienia lub przerywanych problemów.
 • Badania obciążenia — weryfikacja przepustowości sieci elektrycznej przed dodaniem kolejnych obciążeń

Specyfikacje: Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke 437 Series II 400 Hz

Parametry techniczne produktu

  Model Zakres pomiaru Rozdzielczość Dokładność
Napięcie
Vrms (AC+DC) 434-II od 1 V do 1000 V, między fazą i zerem 0,1 V ± 0.5% napięcia znamionowego**** 
435-II i 437-II  od 1 V do 1000 V, między fazą i zerem 0,01 V ± 0.1% napięcia znamionowego**** 
Vpk 1 Vpk do 1400 Vpk 1 V ±5% napięcia znamionowego
Współczynnik szczytu napięcia (CF) 1,0 > 2,8 0.01 ± 5 %
Vrms½ 434-II od 1 V do 1000 V, między fazą i zerem 0,1 V ± 1% napięcia znamionowego 
434-II i 435-II 0,1 V ± 0,2% napięcia znamionowego
Vfund 434-II od 1 V do 1000 V, między fazą i zerem 0,1 V  ± 0,5% napięcia znamionowego
435-II i 437-II  0,1 V ± 0,1% napięcia znamionowego
Prąd (dokładność z wyłączeniem dokładności cęgów)
Prąd (ac +dc) i430-Flex 1x  5 A do 6000 A 1:00 AM ±0,5% ±5 cyfr
i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 1x 5 A do 2000 A 1A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
Apk i430-Flex  8400 Apk  1 Arms ± 5 %
1 mV/A 5500 Apk 1 Arms ± 5 %
Współczynnik szczytu prądu (CF) od 1 do 10 0.01 ± 5 %
Prąd½ i430-Flex 1x  5 A do 6000 A  1 A  ±1% ±10 cyfr 
i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A  ±1% ±10 cyfr
1mV/A 1x   5 A do 2000 A  1A  ±1% ±10 cyfr
1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±1% ±10 cyfr
Afund i430-Flex 1x  5 A do 6000 A 1:00 AM ±0,5% ±5 cyfr 
i430-Flex 10x  0,5 A do 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 1x  5 A do 2000 A 1A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 10x  0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
Hz
Hz Fluke 434 przy 50 Hz znamionowych 

42,50 Hz do 57,50 Hz

0,01 Hz  ± 0,01 Hz
Fluke 434 przy 60 Hz znamionowych 51,00 Hz do 69,00 Hz 0,01 Hz ± 0,01 Hz
Fluke 435/7 przy 50 Hz znamionowych  42,500 Hz do 57,500 Hz
0,001 Hz

0,01 Hz
Fluke 435/7 przy 60 Hz znamionowych  51,000 Hz do 69,000 Hz
0,001 Hz

0,01 Hz
Fluke 437 przy 400 Hz znamionowych 340,0 Hz do 460,0 Hz 0,1 Hz ± 0,1 Hz
Zasilanie
W (VA, var) i430-Flex  maks 6000 MW 0,1 W do 1 MW ±1% ±10 cyfr
1 mV/A maks 2000 MW 0,1 W do 1 MW ±1% ±10 cyfr
Współczynnik mocy (Cos j/DPF) od 0 do 1 0.001 ± 0,1% przy znamionowych warunkach obciążenia
Energia
kWh (kVAh, kVARh) i430-Flex 10x Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ±1% ±10 cyfr
Utrata ciepła i430-Flex 10x Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ± 1% ± 10 cyfr z wyłączeniem dokładności oporu linii
Harmoniczne
Rząd harmonicznej (n) DC, grupowanie 1 do 50: Grupy harmoniczne zgodne z normą IEC 61000-4-7
Rząd interharmoniczny (n) OFF, grupowanie 1 do 50: Podgrupy harmonicznych i interharmonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
V %f 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,1%
%r 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,4 %
Wartość bezwzględna 0,0 do 1000 V 0,1 V ± 5% *
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 2,5 %
A %f 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,1%
%r 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,4 %
Wartość bezwzględna 0,0 do 600 A 0,1 A ±5% ±5 cyfr
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 2,5 %
W %f lub %r  0,0 % do 100 % 0.10% ± n x 2%
Wartość bezwzględna Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego  ±5% ± n x 2% ± 10 cyfr
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 %   0.10% ± 5 %
Kąt fazowy -360° do +0° ±n x 1°
Migotanie
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst od 0,00 do 20,00 0.01 ± 5 %
Asymetria
V % 0,0 % do 20,0 % 0.10% ± 0,1 %
A % 0,0 % do 20,0 % 0.10% ± 1 %
Sygnalizacja sieci
Poziomy progowe Próg, limity i czas trwania sygnalizacji jest programowalny dla dwóch częstotliwości sygnalizacji
Częstotliwość sygnalizacji 60 Hz do 3000 Hz 0,1 Hz
Względna wartość V% 0 % do 100 % 0.10% ± 0,4 %
Bezwzględna wartość V3s (śr. 3 sekundy) 0,0 V do 1000 V 0,1 V ± 5 % napięcia znamionowego
 

Ogólne parametry techniczne

Obudowa Solidna, odporna na wstrząsy konstrukcja ze zintegrowanym ochronnym pokrowcem Odporność na ciecze i pyły IP51 zgodnie z IEC60529 po użyciu na podpórce Wstrząsy i wibracje Wstrząsy 30 g, wibracje: Sinusoida 3 g, losowe 0,03 g2/Hz zgodnie z MIL-PRF-28800F Class 2
Wyświetlacz Jasność: typowa 200 cd/m2 przy użyciu zasilacza, typowa 90 cd/m2 przy użyciu zasilania z akumulatorów Rozmiar: 127 mm x 88 mm (przekątna 153 mm/6,0 in) LCD Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli Kontrast i jasność: regulowana przez użytkownika, kompensacja temperatury
Pamięć karta SC 8 GB (zgodna z SDHC, format FAT32) standardowa, opcjonalnie do 32 GB Zapis ekranu i wiele pamięci danych dla przechowywania danych włącznie z zapisami (w zależności od rozmiaru pamięci)
Zegar czasu rzeczywistego Datownik w trybie Trend, wyświetlanie stanów nieustalonych, monitor systemu i rejestracja zdarzeń
 

Dane dotyczące środowiska

Temperatury eksploatacji 0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C bez akumulatora
Temperatury przechowywania -20°C ~ +60°C
Wilgotność +10°C ~ +30°C: 95% RH bez kondensacji 
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH bez kondensacji 
+40 °C ~ +50 °C: 45% wilgotność względna bez kondensacji
Maksymalna wysokość eksploatacji Do 2000 m (6666 ft) dla CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 
Do 3000 m (10 000 ft) dla CAT III 600 V, CAT II 1000 V 
Maksymalna wysokość przechowywania 12 km (40 000 ft)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 61326 (2005-12) dotycząca emisji i odporności
Interfejsy mini-USB-B, Izolowany port USB dla łączności z PC Gniazdo kart SD za akumulatorem przyrządu
Gwarancja Trzy lata (części i robocizna) na główny przyrząd, jeden rok na akcesoria
 

Dołączone akcesoria 

Opcje zasilania Zasilacz BC430 Międzynarodowy zestaw wtyków BP290 (akumulator Li-ion) 28 Wh (7 godzin lub więcej)
Przewody Przewód pomiarowy TL430 i zestaw zacisków typu "krokodylek"
Kodowanie kolorów Zestaw kolorowych znaczników do kabli WC100 i naklejki regionalne
Elastyczne sondy prądowe i430flex-TF, długość 24 cale (61cm), 4 cęgi
Pamięć, oprogramowanie i połączenie PC Karta SD 8 GB PowerLog na CD (zawiera podręczniki operatora w formacie PDF) Kabel USB A-Bmini
Torba przenośna Torba miękka C1740 dla 434-II i 435-II C437 Torba sztywna z rolkami dla 437-II

Download full specs »

    * ± 5 % jeśli ≥ 1 % napięcia znamionowego ± 0.05 % napięcia znamionowego jeśli < 1% napięcia znamionowego 
   ** Częstotliwość znamionowa 50 Hz/60 Hz zgodnie z IEC 61000-4-30
 *** Pomiary 400 Hz nie są obsługiwane dla trybów Migotanie, Sygnalizacja sieci i Monitor. 
**** dla napięcia znamionowego od 50 V do 500 V

Modele: Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej Fluke 437 Series II 400 Hz

Fluke 437 Series II 400Hz
Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
Kup

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430flex-TF, 24 inch (61 cm) Length, 4 Clamps
 • 8 GB SD Card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
Kup

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 8 GB SD Card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA

Zestaw rozszerzający do przyrządów 430-II dodający funkcje analizy silników

Kup

W zestawie:

 • Pakiet uaktualnienia oprogramowania sprzętowego dodający funkcje analityczne z zakresu silników w analizatorach jakości zasilania Fluke 434, 435 i 437 serii II