Polski

Sprawdzanie stanu silników i napędów

Silniki i napędy, tak powszechne w środowisku przemysłowym, mogą się zepsuć i często ma to miejsce. Aby wydłużyć żywotność silnika i oszczędzić energię, często zaleca się wykonanie pięciu testów lub inspekcji: kontroli termicznej, pomiaru wibracji, kontroli wyosiowania wału, pomiaru rezystancji izolacji i pomiarów elektrycznych. Wszystkie te czynności można wykonać szybko i łatwo za pomocą przyrządów ręcznych, a testy mogą dostarczyć wielu istotnych informacji o pracy danego układu.

Dodatkowo nowe przyrządy bezprzewodowe pozwalają na zbieranie, przechowywanie i zapisywanie danych o sprzęcie w czasie rzeczywistym lub przez ustalony okres, łącznie z momentami, w których sprzęt jest uruchomiony. W przypadku korzystania z bezprzewodowych mierników należy wyłączyć cały układ, zablokować możliwość włączenia, podłączyć miernik, zamknąć drzwi szafy, ponownie uruchomić i rozpocząć pomiary.

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie pięciu zasadniczych testów przeprowadzanych na silnikach i napędach:

1. Kontrola termiczna elektrycznych i mechanicznych podzespołów silnika za pomocą kamery termowizyjnej lub termometru na podczerwień. Wysoka temperatura sama w sobie nie musi oznaczać problemu, jednakże podzespoły o temperaturze wyższej niż podobne im części, lub w których obserwujemy wzrost temperatury, mogą oznaczać, że coś jest nie tak.

2. Analiza wibracji — dzięki ręcznemu wibrometrowi Fluke 810 można wykryć niewyważenie, niewspółosiowość, problemy z łożyskami i luzy. Ręczne mierniki i wibrometry Fluke tworzą bazy danych dobrych/złych odczytów, dynamicznie porównują sygnały wibracji i, w zależności od wyrafinowania narzędzia, mogą nawet generować diagnozy lub wskazania stanu na miejscu.

3. Pomiar rezystancji izolacji pozwala na przywrócenie silnika do eksploatacji poprzez prostą wymianę przewodu. Multimetr do pomiaru izolacji, taki jak Fluke 1587, łączy w sobie funkcje pomiaru rezystancji izolacji ze wszystkimi najpopularniejszymi funkcjami multimetrów cyfrowych. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń sinika może pomóc w wykryciu pogorszenia stanu wynikającego z ciepła, wieku, korozji, brudu, wilgoci i nadmiernych wibracji, zanim silnik przestanie działać.

4. Asymetria prądu jest często podstawową przyczyną przegrzewania się silnika. Asymetria prądu może być wywołana przez wiele różnych czynników, w tym: problemy z zasilaniem elektrycznym, niskie napięcie jednej z faz lub przebicie izolacji uzwojeń silnika. Przyrząd taki jak trójfazowy analizator jakości zasilania Fluke 435-II może równocześnie sprawdzać wszystkie trzy fazy układu trójfazowego oraz wykrywać napięcie przejściowe. Miernikiem cęgowym prądu AC można również sprawdzić pobór prądu w każdej fazie. Dzięki przyrządowi Fluke ac3000FC oraz aplikacji Fluke Connect pomiary można wykonywać nawet podczas pracy maszyny, a odczytane dane można łatwo zapisać i udostępnić za pomocą smartfonu.

5. Niewspółosiowość wału może oznaczać straty na poziomie tysięcy dolarów rocznie ze względu na konieczność wymiany łożysk, czas napraw i nieplanowane przestoje, nie licząc skrócenia okresu eksploatacji maszyny. Laserowy przyrząd do osiowania wałów Fluke 830 zapewnia szybkie, dokładne dane, na podstawie których można podejmować odpowiednie działania, a dostępność danych w czasie rzeczywistym pozwala szybko wyrównać dany wał.