Polski

Co to jest ciągłość?

Parametry elektryczne

Ciągłość to występowanie zamkniętej drogi przepływu prądu. Przykładowo zwarty przełącznik, który jest sprawny, odznacza się ciągłością.

Test ciągłości umożliwia szybkie sprawdzenie, czy obwód jest otwarty czy zamknięty. Tylko zamknięty (włączony) obwód odznacza się ciągłością.

Podczas badania ciągłości multimetr cyfrowy przepuszcza niewielki prąd przez obwód, aby zmierzyć jego rezystancję.

Miernik z sygnalizatorem dźwiękowym ciągłości emituje krótki sygnał dźwiękowy, gdy wykryje zamknięty obwód. Poziom rezystancji wymagany do wyzwolenia sygnalizatora dźwiękowego zależy od miernika, ale większość z nich wskazuje ciągłość, gdy wynik pomiaru wynosi od 0 do 50 Ω.

Sygnał dźwiękowy przyspiesza proces sprawdzania, ponieważ technicy nie muszą patrzeć na miernik w trakcie testu.

Test ciągłości obwodu wskazuje:

  • czy bezpiecznik jest sprawny czy przepalony,
  • czy przewody są przerwane lub zwarte,
  • czy przełączniki działają prawidłowo,
  • czy ścieżki obwodu są drożne (realizowane metodą śledzenia obwodu lub przewodu).

Sprawdzanie ciągłości należy wykonywać tylko wtedy, gdy obwód NIE znajduje się pod napięciem.

Bezpieczeństwo pomiarów ciągłości obwodu

Przed przystąpieniem do sprawdzenia ciągłości należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania lub wyłączyć główny wyłącznik. Należy też sprawdzić, czy wszystkie kondensatory są bezpiecznie rozładowane.

Większość mierników ma zabezpieczenie przeciążeniowe w trybie badania ciągłości chroniące przyrząd przed skutkami kontaktu z napięciem podczas sprawdzania ciągłości obwodu — działające do wartości znamionowej napięcia miernika. W przypadku większości przyrządów Fluke oznacza to 1000 V AC.

Polecane zasoby:

Źródło: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.