Fluke 3000 FC kjøle- og varmeanlegg (HVAC)

 • Fluke 3000 FC Kjøle- Og Varmeanlegg (HVAC) | Fluke
 • Fluke 3000 FC Kjøle- Og Varmeanlegg (HVAC) | Fluke
 • Fluke 3000 FC Kjøle- Og Varmeanlegg (HVAC) | Fluke
 • Fluke 3000 FC Kjøle- Og Varmeanlegg (HVAC) | Fluke

Nøkkelfunksjoner

FC trådløst kjøle- og varmeanlegg (HVAC) gir måling av alle vanlige elektriske parametre

Det trådløse multimeteret i Fluke 3000 FC-serien med Fluke Connect®-appen har alt som trengs for praktisk testing og feilsøking av målinger:

 • AC- og DC-spenningsmålinger opp til 1000 V
 • AC- og DC-strøm med 0,01 mA oppløsning
 • Måling av kontinuitet, motstand, diodetest, kapasitans og frekvens
 • Registrering av MIN/MAX
 • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, IP54

Fluke a3000 FC trådløs AC-strømtangmodul har alle de viktigste funksjonene for praktisk feilsøking av testing og måling:

 • AC-strømtang med sann RMS
 • Mål opptil 400 A AC
 • Mulighet for bruk som et frittstående måleinstrument, eller som en del av systemet
 • Loggfunksjon for registrering og lagring av opptil 65 000 avlesninger
 • Funksjon for oppstartstrøm

Med Fluke t3000 FC trådløs temperaturmodul av K-typen kan du:

 • Mulighet for bruk som et frittstående måleinstrument, eller som en del av systemet
 • Loggfunksjon for registrering og lagring av opptil 65 000 avlesninger
Kjøp nåFå en gratis demonstrasjon

Produktoversikt: Fluke 3000 FC kjøle- og varmeanlegg (HVAC)

Fluke FC trådløst kjøle- og varmeanlegg (HVAC) gjør at du kan arbeide raskere, sikrere og enklere på elektriske paneler med de eksterne strøm- og temperaturmodulene

Koble trådløs FC AC-strømtangmodul til testpunktet, og se resultatene opptil 20 meters unna på det trådløse, digitale FC-multimeteret. I tillegg kan du koble til den trådløse t3000 FC-temperaturmodulen av K-typen og vise eksterne temperaturmålinger.

Du sparer tid, siden du slipper å gå rundt og samle inn flere målinger. Bruk flere moduler for måling på trefasesystemer, som et frittstående måleverktøy eller kombinert med andre Fluke Connect®-moduler som et system for flere målinger.

Fra korte avstander kan du til og med vise avlesninger fra moduler gjennom lukkede elektriske paneler. Pluss ikke noe mer nedskriving av data, siden de eksterne Fluke Connect-modulene lagrer opptil 65 000 sett med tidsstemplede min./maks./gjennomsnitt-avlesninger ved bruk av PC-adapteren (tilbehør). Trådløse Fluke Connect-testverktøy gir også økt sikkerhet ved at du kan vise avlesningene et annet sted enn testpunktet.

Nå kan du ta avlesninger på maskiner i bevegelse, med bare målemodulen i faresonen.

Spesifikasjoner: Fluke 3000 FC kjøle- og varmeanlegg (HVAC)

Trådløst multimeter i Fluke 3000 FC-serien


*For alle spesifikasjoner: Nøyaktighet er spesifisert for ett år etter kalibrering ved en driftstemperatur mellom 18 og 28 °C ved en relativ fuktighet mellom 0 og 90 %. Nøyaktighetsspesifikasjonene uttrykkes som ± ([ % av måleverdien] + [antall minst signifikante sifre]).
 
Detaljerte spesifikasjoner
AC-spenning
Rekkevidde1 Oppløsning Nøyaktighet234
45 til 500 Hz 500 til 1 kHz
600,0 mV 0,1 mV 1,0 % + 3 2,0 % + 3
6,000 V 0,001 V
60,00 V 0,01 V
600,0 V 0,1 V
1000 V 1 V
1 Alle verdiområder for AC-spenning er angitt fra 1 til 100 % av verdiområdet. 
2 Crestfaktor ≤ 3 ved full skala opp til 500 V, lineært synkende til crestfaktor < 1,5 ved 1000 V.
3 For ikke-sinusformede kurveformer legges vanligvis ± (2 % av avlesning + 2 % av full skala) til for crestfaktor opptil 3. 
Ikke overskrid 107 V-Hz.
 
DC-spenning, kontinuitet, motstand, diodetest og kapasitans.
Funksjon Område Oppløsning Nøyaktighet
mV 600,0 mV 0,1 mV 0,09 % + 2
V 6,000 V 0,001 V 0,09 % + 2
60,00 V 0,01 V
600,0 V 0,1 V
1000 V 1 V 0,15 % + 2
600 Ω 1 Ω Måleinstrumentet avgir et lydsignal ved < 25 Ω, lydfunksjonen registrerer åpne eller kortsluttede kretser på 250 μs eller lenger.
600,0 Ω 0,1 Ω 0,5 % + 2
6,000 kΩ 0,001 kΩ 0,5 % + 1
60,00 kΩ 0,01 kΩ
60,00 kΩ 0,1 kΩ
600,0 kΩ 0,001 MΩ
50,00 MΩ 0,01 MΩ 1,5 % + 3
Diodetest 2,000 V 0,001 V 1 % + 2
µF 1000 nF 1 nF 1,2 % + 2
10,00 μF 0,01 μF
100,0 μF 0,1 μF
9999 μF1 1 μF 10 % typisk
1 I området 9999 μF for målinger opp til 1000 μF er målenøyaktigheten 1,2 % + 2.
 
AC- og DC-strøm
Funksjon Rekkevidde1 Oppløsning Nøyaktighet
mA AC 
(45 Hz til 1 kHz)
60,00 mA 0,01 mA 1,5 % + 3
400,0 mA3 0,1 mA
mA DC2 60,00 mA 0,01 mA 0,5 % + 3
400,0 mA3 0,1 mA
1 Alle verdiområder for AC-strøm er angitt fra 5 % av verdiområdet til 100 % av verdiområdet. 
2 Belastningsspenning for inngang (vanligvis): 400 mA inngang 2 mV/mA. 
3 400,0 mA nøyaktighet spesifisert opp til 600 mA overlast.
 
Frekvens
Område Oppløsning Nøyaktighet1
99,99 Hz 0,01 Hz 0,1 % + 1
999,9 Hz 0,1 Hz
9,999 kHz 0,001 kHz
99,99 kHz 0,01 kHz
1 Frekvensen er spesifisert opp til 99,99 kHz i volt og opp til 10 kHz i ampere.
 
Inngangsegenskaper
Funksjon Overbelastnings- 
beskyttelse
Inngangsimpedans 
(nominell)
Fellesmodus-støydempingsforhold (1 kΩ ubalansert) Normalmodus-støydemping
1100 V RMS > 10 MΩ < 100 pF > 120 dB ved DC, 50 eller 60 Hz > 60 dB ved 50 Hz eller 60 Hz
1100 V RMS > 10 MΩ < 100 pF > 60 dB, DC ttil 60 Hz
1100 V RMS > 10 MΩ < 100 pF > 120 dB ved DC, 50 eller 60 Hz > 60 dB ved 50 Hz eller 60 Hz
Testspenning, åpen krets Spenning for full skala Typisk spenning for kortslutningskrets
Til 6 MΩ 50 MΩ
1100 V RMS < 2,7 V DC < 0,7 V DC < 0,9 V DC < 350 mA
1100 V RMS < 2,7 V DC 2,000 V DC < 1,1 mA
 
mA-funksjon
Overlastvern Sikring, 44/100 ampere, 1000 volt hurtigsikring
Overlast 600 mA overlast i maks. 2 minutter, minst 10 minutters pause
 
MIN./MAKS. registreringsnøyaktighet
DC-funksjoner Den spesifiserte nøyaktigheten til målefunksjonen ± 12 tellinger for endringer > 350 ms varighet.
AC-funksjoner Den spesifiserte nøyaktigheten til målefunksjonen ± 40 tellinger for endringer > 900 ms varighet.
 
Generelle spesifikasjoner
Maksimal spenning mellom en terminal og jord 1000 V DC eller AC RMS
Ω sikringbeskyttelse mot A-innganger Sikring, 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V FAST, bare Fluke-spesifisert del
Display (LCD) Oppdateringshastighet: 4/sek 
Volt, ampere, ohm: 6000 tellinger
Frekvens: 10 000 tellinger
Kapasitans: 1000 tellinger
Batteritype 3 alkaliske AA-batterier, NEDA 15 A IEC LR6
Batterilevetid Minimum 250 timer
RF-kommunikasjon 2,4 GHZ ISM-bånd
Rekkevidden til RF-kommunikasjonen Fri luft, uhindret: opptil 20m
Hindret, Sheetrock-vegg: opptil 6,5 m
Hindret, betongvegg eller elektrisk innkapsling av stål: opptil 3,5 m
Temperatur Drift: –10 til 50 °C
Lagring: –40 til 60 °C
Temperaturkoeffisient 0,1 X (angitt nøyaktighet/ °C (< 18 °C eller > 28 °C)
Relativ luftfuktighet 0 til 90 % (0 til 35 °C)
0 til 75 % (35 til 40 °C)
0 til 45 % (40 til 50 °C)
Høyde over havet Drift: 2000 m
Lagring: 12 000 m
Elektromagnetisk kompatibilitet 
EMI, RFI, EMC, RF
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489
V1.8.1:2008, FCC del 15, underdel C, avsnitt 15.207, 15.209, 15.249
FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE
Sikkerhetsgodkjenning ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3. utgave 
CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-12: 3. utgave
UL 61010-1: 3. utgave 
IEC/EN 61010-1:2010
Sertifiseringer CSA, FCC, CE
Kapslingsklasse (IP) IP54
Forurensningskategori 2
Mål (H x B x L) 4,75 x 9,3 x 20,7 cm
Vekt 340 g

Merk: Ikke kompatibel med Fluke CNX-testverktøy

Fluke a3000 FC trådløs AC-strømtangmodul

 
Spesifikasjoner
Område 0,5 til 400,0 A
Oppløsning 0,1 A
Nøyaktighet 400,0 A: 2 % ± 5 sifre (10 til 100 Hz), 2,5 % ± 5 sifre (100 til 500 Hz)
Startstrøm Maks vist avlesning: 999,9A
Amplitudefaktor (50/60 Hz) 3 ved 500 A, 2,5 ved 600 A, 1,42 ved 1000 A, legg til 2 % for amplitudefaktor > 2
LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning 3½ siffer
Loggefrekvens/-intervall Minst 1 sek/kan justeres med PC
Batteritype 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Batterilevetid 400 timer
Minne Opptil 65 000 måleverdier
RF-kommunikasjon 2,4 GHZ ISM-bånd
Rekkevidden til RF-kommunikasjonen Friluft, uhindret: opptil 20 m
Hindret, Sheetrock-vegg: opptil 6,5 m
Hindret, betongvegg eller elektrisk innkapsling av stål: opptil 3,5 m
Driftstemperatur –10 til 50 °C
Oppbevaringstemperatur –40 til 60 °C
Temperaturkoeffisient Legg til 0,1 x (angitt nøyaktighet) / °C (< 18 °C eller > 28 °C)
Driftsfuktighet 90 % ved 35 °C, 75 % ved 40 °C, 45 % ved 50 °C
Høyde over havet Drift: 2000 m
Lagring: 12 000 m
EMK EN 61326-1:2006
Sikkerhetsgodkjenning IEC 61010-1, 600 V kat. III, 3. utgave, forurensningskategori 2
Sikkerhetsgodkjenninger Kat. III 600 V
Sertifiseringer CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kapslingsklasse (IP) IP30
Forurensningskategori 2
Kjeftåpning 34 mm
Mål (H x B x D) 20,3 x 7,49 x 3,55 cm
Vekt 0,22 kg

Merk: Ikke kompatibel med Fluke CNX-testverktøy

Fluke t3000 FC trådløs temperaturmodul av K-typen

 
Generelle spesifikasjoner
Område for K-typen –200 til 1372 °C
Oppløsning 0,1 °C
Nøyaktighet ± [0,5 % + 0,3 °C] tellinger
Inngangsterminaler K-type mini
LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning 3½ siffer
Loggefrekvens/-intervall Minst 1 sek/kan justeres med PC
Batteritype 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Batterilevetid 400 timer
Minne Opptil 65 000 måleverdier
RF-kommunikasjon 2,4 GHZ ISM-bånd
Rekkevidden til RF-kommunikasjonen Friluft, uhindret: opptil 20 m
Hindret, Sheetrock-vegg: opptil 6,5 m
Hindret, betongvegg eller elektrisk innkapsling av stål: opptil 3,5 m
Driftstemperatur –10 til 50 °C
Oppbevaringstemperatur –40 til 60 °C
Temperaturkoeffisient 0,01 % av avlesning + 0,03 °C per °C
Temperaturskala ITS-90
Driftsfuktighet 90 % ved 35 °C, 75 % ved 40 °C, 45 % ved 50 °C
Høyde over havet Drift: 2000 m
Lagring: 12 000 m
EMK EN 61326-1:2006
Sikkerhetsgodkjenning IEC 61010-1, kat. I, 3. utgave, forurensningskategori 2
Sertifiseringer CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kapslingsklasse (IP) IP42
Forurensningskategori 2
Mål (H x B x D) 16,5 x 6,35 x 1,4 cm
Vekt 0,22 kg

Merk: Ikke kompatibel med Fluke CNX-testverktøy

Modeller: Fluke 3000 FC kjøle- og varmeanlegg (HVAC)

FLK-3000 FC HVAC

Fluke 3000 FC kjøle- og varmeanlegg (HVAC)

Kjøp den

Inneholder:

 • Trådløst multimeter i Fluke 3000 FC-serien
 • Fluke a3000 FC trådløs AC-strømtangmodul
 • Fluke t3000 termoelementtermometer
 • TL75 testledninger
 • AC175 krokodilleklemmer
 • 80PK-1 kuletermoelement av K-typen
 • Magnetoppheng

Ressurser: Fluke 3000 FC kjøle- og varmeanlegg (HVAC)