Norsk

Fluke 5560A, 5550A og 5540A multiprodukt-kalibratorer

 • 5560A front view
 • 5550A calibrating an 8808A DMM
 • 5540A calibrating a handheld digital multimeter
 • 5560A calibrating a 6.5-digit meter

Nøkkelfunksjoner

 • intuitiv kalibreringsopplevelse med 17,8 cm fargeberøringsskjerm
 • bedre tilpasning til ditt eksisterende multimeter med optimalisert skalavalg
 • enkel kalibrering av måleinstrumenter for AC/DC-spenning, resistans og kapasitans
 • 30 A likestrøm ut: utvidede AC-/DC-måleområder

Produktoversikt: Fluke 5560A, 5550A og 5540A multiprodukt-kalibratorer

Den nye patenterte, ultralineære analog–digital-designen gir 5560A, 5550A og 5540A ytelsesspesifikasjoner som ikke var mulig med 5522A og 5502A, slik at du kan kalibrere et mer nøyaktig og krevende måleområde. Kalibrer multimetre betydelig raskere med forbedret stabiliseringstid for både 5560A, 5550A og 5540A. Du får mindre ventetid og mer tid til faktisk å utføre testene.

5560A, 5550A og 5540A multiprodukt-kalibratorer fungerer med MET/CAL, inkludert hundrevis av automatiserte kalibreringsprosedyrer som forbedrer kapasiteten konsistent og drastisk. MET/CAL v10.6 og nyere inkluderer en funksjonsvalgkode (Function Select Code, FSC) som lar deg legge til 5560A, 5550A og 5540A sømløst i eksisterende kalibreringsprosedyrer.

5560A høytytende multiprodukt-kalibrator for mange forskjellige arbeidsområder

5560A kalibrerer de mest populære 6,5-siffers laboratoriemultimetrene med testusikkerhetsforhold (TUR) bedre enn 4 : 1, strømtenger opp til 1500 A og oscilloskop opp til 2 GHz.

 • 30 A likestrøm ut, uten driftssyklus, syntetiseringsfunksjonalitet for induktans
 • kalibrering av moderne, fullfunksjons laboratoriemultimetre og strømtenger
 • ny termoelementkontakt for enklere tilkobling og dekning av større temperaturområde
 • brukes sammen med forsterkeren 52120A og en egnet spole for å øke utgangsstrømstyrken til 6000 A

5550A funksjonell multiprodukt-kalibrator for multimetrene du jobber med

5550A er en forbedring av multiprodukt-kalibratoren 5522A. Den er et moderne, mer robust instrument med nye kalibreringsområder og grafisk grensesnitt, som er bedre tilpasset de digitale multimetrene du jobber med. Den kalibrerer de mest populære digitale laboratoriemultimetrene med forbedrede testusikkerhetsforhold (TUR), oscilliskop opp til 1 GHz og strømtenger opp til 1500 A med utgående likestrøm.

 • 30 A likestrøm ut
 • forbedrede testusikkerhetsforhold (TUR)
 • brukes sammen med forsterkeren 52120A for å øke utgangsstrømstyrken til 6000 A for kalibrering av komponenter med høy strømstyrke, som Rogowski-spoler

5540A multiprodukt-kalibrator for lokal og mobil kalibrering

5540A øker kapabiliteten til multiprodukt-kalibratoren 5502A med bedre ytelse egnet for lokal og mobil kalibrering. Den dekker arbeidsområdene til mange av de mest krevende feltinstrumentene. Den kalibrerer de mest populære håndholdte digitale multimetrene med forbedrede testusikkerhetsforhold (TUR), oscilloskop opp til 600 MHz og strømtenger opp til 1500 A med utgående likestrøm.

 • 30 A likestrøm ut
 • ny design av måleområde for mer pålitelig kalibrering av eksisterende håndholdte digitale multimetre
 • brukes sammen med forsterkeren 52120A for å øke utgangsstrømstyrken til 6000 A for kalibrering av komponenter med høy strømstyrke, som Rogowski-spoler

What's in the box:

 • kalibreringssertifikat akkreditert iht. 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse

Spesifikasjoner: Fluke 5560A, 5550A og 5540A multiprodukt-kalibratorer

funksjonområde
likespenning0 til ±1020 V
likestrøm0 til ±30,2 A
vekselspenning1 mV til 1020 V
3 Hz til 500 kHz
vekselstrøm10 μA til 30,2 A
3 Hz til 30 kHz
volt/hertz1000 V ved 10 kHz / 330 V ved 100 kHz
kurversinuskurve, trekantkurve og
forkortede sinuskurver
resistansvariabel0 Ω til 1200 MΩ
kapasitansvariabel200 pF til 120 Mf
induktansvariabel12 µH til 12 H
effekt (dobbel effekt – fantomlaster)30,9 kW
oscilloskop-båndbredde 5560A: 2,1 GHz, 1,1 GHz eller 600 MHz
5550A: 1,1 GHz eller 600 MHz
5540A: 600 MHz
faselåsja
faseregulering0,01°
frekvensusikkerhet<2,5 ppm
temperaturstandard<ITS-90, IPTS-68
motstandstermometre
(RTD-er), utdata
Pt100 385, Pt100 395, Pt100 3916, Pt200 385,
Pt500 385, Pt1000 385, Ni120, Cu10
kompensering: av, totråders, firetråders
ekstern frekvensreferanse 10 MHzja
termoelementer (generere og måle)
ekstern eller intern CJR
B, C ,E, J, K, L, N, R, S, U, BP og XK
10 μV/°C
oscilloskopkalibratorSC600 – med justert sinus opp til 600 MHz
SC1100 – med justert sinus opp til 1100 MHz
SC2100 – med justert sinus opp til 2100 MHz
grensesnitt / fjernstyringUSB 2.0, Ethernet, Telnet, RS-232 og GPIB
strømkapasitet for forsterkeren 52120Astrømkapasitet opp til 120 A
strømkapasitet opp til 360 A med tre
52120A-er (parallelt)

Modeller: Fluke 5560A, 5550A og 5540A multiprodukt-kalibratorer

5560A

høytytende multiprodukt-kalibrator

Kjøp den

Innhold:

 • kalibreringssertifikat akkreditert iht. 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse
5560A/2G

alternativ: høytytende multiprodukt-kalibrator og 2,1 GHz oscilloskopkalibrering

Kjøp den

Innhold:

 • akkreditert kalibreringssertifikat 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse
5560A/1G

alternativ: høytytende multiprodukt-kalibrator og 1,1 GHz oscilloskopkalibrering

Kjøp den

Innhold:

 • akkreditert kalibreringssertifikat 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse
5560A/600M

alternativ: høytytende multiprodukt-kalibrator og 600 MHz oscilloskopkalibrering

Kjøp den

Innhold:

 • akkreditert kalibreringssertifikat 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse
5550A

høytytende multiprodukt-kalibrator

Kjøp den

Innhold:

 • kalibreringssertifikat akkreditert iht. 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse
5550A/1G

alternativ: funksjonell multiprodukt-kalibrator og 1,1 GHz oscilloskopkalibrering

Kjøp den

Innhold:

 • akkreditert kalibreringssertifikat 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse
5550A/600M

alternativ: funksjonell multiprodukt-kalibrator og 600 MHz oscilloskopkalibrering

Kjøp den

Innhold:

 • akkreditert kalibreringssertifikat 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse
5540A

multiprodukt-kalibrator

Kjøp den

Innhold:

 • kalibreringssertifikat akkreditert iht. 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse
5540A/600M

alternativ: multiprodukt-kalibrator og 600 MHz oscilloskopkalibrering

Kjøp den

Innhold:

 • akkreditert kalibreringssertifikat 17025, sporbart til internasjonale standarder med data
 • basistestledninger og -adaptere
 • robust transportkasse