Fluke MDA-510 og MDA-550 motordriftanalysatorer

 • Fluke MDA-500-serien | Fluke
 • Fluke MDA-500-serien | Fluke
 • Fluke MDA-500-serien | Fluke

Nøkkelfunksjoner

 • Veiledet testing med grafiske koblingsdiagrammer for spenning og strøm, trinn for trinn, gjør oppsett og tilkobling til frekvensregulerte drivverk enklere enn noensinne.
 • Forhåndsinnstilte målingsprofiler samler inn data basert på valgt testprosedyre og reduserer behovet for kompleks konfigurasjon.
 • Innebygd funksjon for rapportskriving gjør det enkelt å opprette profesjonelle før- og etterfeilsøkingsrapporter.
Få en gratis demonstrasjon

Produktoversikt: Fluke MDA-510 og MDA-550 motordriftanalysatorer

Forenkle kompleks feilsøking av motorstyringer, med styrte testoppsett og automatiserte driftsmålinger som gir pålitelige og reproduserbare testresultater.

Motordriftanalysatorene Fluke MDA 510 og MDA 550 sparer tid og eliminerer bryderiet med å konfigurere komplekse målinger, samtidig som de forenkler feilsøkingsprosessen for hastighetsregulerte drivverk. Bare velg en test, så viser de trinnvise, styrte målingene hvor du skal foreta spennings- og strømtilkoblinger, mens de forhåndsinnstilte måleprofilene sikrer at du fanger opp alle data du trenger for hver kritiske del av motorstyringen – fra inngang til utgang, DC-bussen og selve motoren. MDA-500-serien dekker alt fra grunnlegggende til avanserte målinger, og med en innebygd rapportgenerator kan du raskt og enkelt generere før- og etterrapporter med trygghet.

MDA-510 og MDA-550 er ideelle bærbare testverktøy for analyse av motordrift, de kan bidra til trygg lokalisering og feilsøking av typiske problemer med driftssystemer av vekselrettertypen.

 • Mål viktige motorstyringsparametre inkludert spenning, strøm, DC busspenningsnivå og AC-rippel, spennings- og strømubalanse samt harmoniske oversvingninger (MDA-550), spenningsmodulasjon og motorakselens spenningsutladninger (MDA-550).
 • Utfør utvidede målinger av harmoniske oversvingninger for å identifisere effektene av lav- og høyordens harmoniske oversvingninger i strømsystemet.
 • Ta styrte målinger av inn- og utverdiene for styringen, DC-bussen, innverdiene til motoren samt akselmålinger (MDA-550), med grafiske, trinnvise koblingsdiagram for strøm og spenning.
 • Bruk forenklet målingsoppsett med forhåndsinnstilte måleprofiler for automatisk oppstart av datafangst basert på den valgte testprosedyren.
 • Opprett enkelt og raskt rapporter som er perfekte til dokumentasjon av feilsøking og samarbeid med andre.
 • Mål andre elektriske parametre med fullstendig 500 Mhz oscilloskop-, måler- og registreringsfunksjonalitet for en komplett serie elektro- og elektronikkmålinger på industrisystemer.

Motordriftanalysatorene Fluke MDA-510 og MDA-550 bruker styrte testmålinger for å gjøre analyse enklere enn noensinne.

Inndata til motorstyringen

Mål inngangsspenning og strøm for å se kjapt om verdiene er innenfor akseptable grenser, ved å sammenligne de frekvensregulerte drivverkenes (VFD), også kjent som hastighetsregulerte drivverk (VSD) eller drivverk med regulerbar hastighet (ASD), merkespenning med den faktiske tilførte spenningen. Kontroller deretter levert strøm for å avgjøre om den er under nominelt maksimum og om lederne har egnet tverrsnitt. Du kan også kontrollere om den harmoniske forvrengningen er innenfor et akseptabelt nivå med å sjekke kurveformen visuelt eller med å se på skjermbildet for harmoniske oversvingninger (MDA-550), med total harmonisk forvrengning og individuelle oversvingninger.

Spennings- og strømubalanse

Kontroller spenningsubalansen på inngangsterminalene til det frekvensregulerte drivverket, så du kan sikre at faseubalansen ikke er for høy (> 6–8 %) og at faserotasjonsretningen er riktig. Du kan også kontrollere strømubalansen, siden for stor ubalanse kan indikere at styringen har et likeretterproblem.

Utvidede oversvingningsmålinger

Ekstreme harmoniske oversvingninger er ikke bare en trussel mot de roterende maskinene dine, men også mot annet utstyr som er koblet til det elektriske anlegget. Med MDA-550 kan du observere de harmoniske oversvingningene i motorstyringen, og du kan påvise eventuell påvirkning fra vekselretterens bryterelektronikk. MDA-550 har tre oversvingningsområder: 1. til 51. oversvingning, 1 til 9 kHz og 9 til 150 kHz, noe som gjør det mulig å oppdage alle forurensningsproblemer knyttet til harmoniske oversvingninger.

DC-buss

Vekselrettingen i motorstyringer er kritisk, ettersom korrekt spenning og akseptabel glatting med lav rippel er nødvendig for å få best mulig drift. Høy rippelspenning kan tyde på defekte kondensatorer eller feildimensjonering av den tilkoblede motoren. Registreringsfunksjonen til MDA-500-serien kan brukes til å kontrollere DC-bussytelse dynamisk i driftsmodus med last.

Utdata fra motorstyringen

Kontroller utgangsverdiene fra omformerdriften , med fokus både på spenning/frekvens-forholdet (V/F) og spenningsmodulasjonen. Ved høye målinger av V/F-forholdet kan motoren overopphetes. Ved lave V/F-forhold vil den tilkoblede motoren kanskje ikke kunne levere det dreiemomentet som trengs ved lasten for å kjøre den tiltenkte prosessen tilfredsstillende.

Spenningsmodulasjon

Målinger av pulsbreddemodulerte signaler brukes til å se etter høye spenningsspisser som kan skade isolasjonen på motorviklingene. Stigetiden eller steilheten til impulser angis av dV/dt-avlesningen (hastigheten til spenningsendring over tid). Dette skal sammenlignes med motorens spesifiserte isolasjon. Målingene kan også brukes til å måle omkoblingsfrekvens for å avgjøre om det er et potensielt problem med elektronisk svitsjing eller med jording, der signalet flyter opp og ned.

Inndata til motor

Sikring av at det tilføres spenning på motorens inngangsterminaler, er nøkkelen, og valget av kabling fra styring til motor er kritisk. Feil kablingsvalg kan føre til skade både på styring og motor, på grunn av for mange reflekterte spenningsspisser. Det er viktig å kontrollere at strømmen ved terminalene er innenfor motorens merkeverdi, ettersom overstrøm kan få motoren til å gå varm, noe som reduserer levetiden til statorisolasjonen, som igjen kan føre til tidlig motorsvikt.

Motorakselspenning

Spenningspulser fra et hastighetsregulert drivverk kan overføres fra en motors stator til rotoren og dermed forårsake spenning på rotorakselen. Når denne rotorakselspenningen overskrider den isolerende kapasiteten til lagerfettet, kan det forekomme overslag (gnister), noe som kan forårsake groptæring og rifling på løperingen, skader som kan føre til at en motor svikter tidlig. Analysatorene i MDA-550-serien leveres med børsteprobetupper av karbonfiber som enkelt kan oppdage tilstedeværelsen av destruktive overslag, mens impulsamplituden og tellingen av hendelser gjør at du kan sette inn tiltak før det oppstår feil. Innlemmingen av dette tilbehøret / denne kapabiliteten i MDA-550 gjør at du kan oppdage potensielle skader uten å investere i dyre, permanent installerte løsninger.

Trinnvise, styrte målinger sikrer at du har dataene du trenger når du trenger dem.

MDA-500-serien er designet for å bidra til at du raskt og enkelt skal kunne teste og feilsøke typiske problemer på trefase og enfase motordriftsystemer av vekselrettertypen. Informasjonen på skjermen og det trinnvise, styrte oppsettet gjør det enkelt å konfigurere analysatoren og få de driftsmålingene du trenger for å ta bedre beslutninger om vedlikehold, raskt. Med MDA-500 får du de måleegenskapene du trenger til den raskeste feilsøking av motorstyringer, helt fra strømmen kommer inn til installert motor.

 • Connection Diagram Drive Input

  Drive input step-by-step guided measurement connections

 • Drive Output Voltage Modulation Phase Phase1

  Drive output waveform with auto triggering

 • Drive Output Voltage Modulation Phase Phase3

  Voltage modulation with zoom

 • INVCFG04

  Extended harmonics spectrum from 9 kHz to 150 kHz

 • Motor Shaft2

  Motor shaft voltage discharge event counts

Spesifikasjoner: Fluke MDA-510 og MDA-550 motordriftanalysatorer

Målefunksjon
Likespenning (V DC)
maksimal spenning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe 1000 V
maksimal oppløsning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe 1 mV
avlesning i fullskala 999 tellinger
nøyaktighet ved 4 s til 10 us/div ±(3 % + 6 tellinger)
Vekselspenning (V AC)
maksimal spenning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe 1000 V
maksimal oppløsning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe 1 mV
avlesning i fullskala 999 tellinger
50 Hz ±(3 % + 10 tellinger) – 0,6 %
60 Hz ±(3 % + 10 tellinger) – 0,4 %
60 Hz til 20 kHz ±(4 % + 15 tellinger)
20 kHz til 1 MHz ±(6 % + 20 tellinger)
1 til 25 MHz ±(10 % + 20 tellinger)
Sann RMS-spenning (V AC + DC)
maksimal spenning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe 1000 V
maksimal oppløsning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe 1 mV
avlesning i fullskala 1100 tellinger
DC til 60 Hz ±(3 % + 10 tellinger)
60 Hz til 20 kHz ±(4 % + 15 tellinger)
20 kHz til 1 MHz ±(6 % + 20 tellinger)
1 til 25 MHz ±(10 % + 20 tellinger)
Pulsbreddemodulert spenning (V PBM)
formål måling på pulsbreddemodulerte signaler, f.eks. utsignaler fra vekselrettere i motorstyringer
prinsipp avlesninger viser effektiv spenning basert på gjennomsnittsverdien av samplinger over et helt antall perioder av grunnfrekvensen
nøyaktighet som V AC + DC for sinussignaler
Spisspenning (V spiss)
moduser maks. spiss, min. spiss eller sp–sp
maksimal spenning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe 1000 V
maksimal oppløsning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe 10 mV
Nøyaktighet
maks spiss, min. spiss ±0,2-inndeling
sp–sp ±0,4-inndeling
avlesning i fullskala 800 tellinger
 
Generelle spesifikasjoner
Strøm (A) med strømtang
måleområder samme som V AC, V AC + DC eller V spiss
skaleringsfaktorer 0,1, 1, 10, 20, 50, 100, 200, 400 mV/A
nøyaktighet samme som V AC, V AC + DC eller V spiss (legg til strømtangnøyaktighet)
Frekvens (Hz)
måleområde 1,000 Hz til 500 MHz
avlesning i fullskala 999 tellinger
nøyaktighet ±(0,5 % + 2 tellinger)
Spenning/herz-forhold (V/Hz)
formål visning av den målte V PBM-verdien (se V PBM) dividert med grunnfrekvensen på hastighetsstyringen til vekselstrømsmotorer
nøyaktighet % Vrms + % Hz
Spenningsubalanse, inngang motorstyring
formål visning av den høyeste prosentvise forskjellen mellom en av fasene og gjennomsnittet av de tre sann RMS-spenningene
nøyaktighet indikativ prosentdel basert på V AC + DC-verdier
Spenningsubalanse utgang motorstyring og inngang motor
formål visning av den høyeste prosentvise forskjellen mellom en av fasene og gjennomsnittet av de tre PBM-spenningene
nøyaktighet indikativ prosentdel basert på V PBM-verdier
Strømubalanse, inngang motorstyring
formål visning av den høyeste prosentvise forskjellen mellom en av fasene og gjennomsnittet av de tre vekselstrømverdiene
nøyaktighet indikativ prosentdel basert på A AC-+ DC-verdier
Strømubalanse utgang motorstyring og inngang motor
formål visning av den høyeste prosentvise forskjellen mellom en av fasene og gjennomsnittet av de tre vekselstrømverdiene
nøyaktighet indikativ prosentdel basert på A AC-verdier
Stige-og falltid
avlesninger spenningsdifferanse (dV), tidsdifferanse (dt), spennings- kontra tidsdifferanse (dV/dt), overskridelse
nøyaktighet som oscilloskopnøyaktighet
Harmoniske oversvingninger og spektrum
harmoniske oversvingninger DC til den 51.
spektrumområder 1–9 kHz, 9–150 kHz (20 MHz-filter på), opp til 500 MHz (spenningsmodulasjon)
Akselspenning
hendelser/sekund indikativ prosentdel basert på målinger av stige- og falltid (pulsutladninger)
Innhenting av rapportdata
antall skjermbilder typisk mulig med lagring av 50 skjermbilder i rapporter (avhengig av komprimeringsforhold)
overføring til PC med 2 GB USB-minnepinne eller mini-USB-til-USB-kabel og FlukeView™ 2 for ScopeMeter™ testverktøy
Probeinnstillinger
spenningsprobe 1 : 1, 10 : 1, 100 : 1, 1000 : 1, 20 : 1, 200 : 1
strømtang 0,1, 1, 10, 20, 50, 100, 200, 400 mV/A
akselspenningsprobe 1 : 1, 10 : 1, 100 : 1

Modeller: Fluke MDA-510 og MDA-550 motordriftanalysatorer

Fluke MDA-550
Motordriftanalysator, 4 kanaler, 500 Mhz, med motoraksel og harmoniske oversvingninger
Kjøp den
 • 1 stk. BP 291 Li-ion-batteripakke
 • 1 stk. BC190 lader/strømadapter
 • 3 stk. VPS 100 : 1 høyspenningsprober med krokodilleklemmer
 • 1 stk. VPS410-II-R 10 : 1 500 MHz spenningsprobe
 • 3 stk. i400s AC-strømtang
 • 1 stk. C1740 koffer
 • 1 stk. 2 GB USB-minnepinne med håndbøker og FlukeView™ 2 programvare
 • 1 stk. SVS-500 akselspenningssett (3 stk. børster, probeholder, todelt forlengelsesstang og magnetfot)
Fluke MDA-510
Motordriftanalysator, 4 kanaler, 500 MHz
Kjøp den
 • 1 stk. BP 291 Li-ion-batteripakke
 • 1 stk. BC190 lader/strømadapter
 • 3 stk. VPS 100 : 1 høyspenningsprober med krokodilleklemmer
 • 1 stk. VPS410-II-R 10 : 1 500 MHz spenningsprobe
 • 1 stk. i400s AC-strømtang
 • 1 stk. C1740 koffer
 • 1 stk. 2 GB USB-minnepinne med håndbøker og FlukeView 2 programvare