Norsk

Redusert kompleksitet ved feilsøking av motordrifter, med Fluke MDA-550 motordriftanalysator

Motorer, drivverk, pumper og kompressorer

Navn: Norbert Hanigovszki, prosjektdirektør, forskning og utvikling, Danfoss Drives

Verktøy: Fluke MDA-550 motordriftanalysator

Utfordring: Korrekt feilsøking av motorstyringer kan være forvirrende og komplekst.

Løsning: Fluke MDA-550 motordriftanalysator gjør feilsøking og måling enklere ved å automatisere driftsmålinger og veilede brukere gjennom testoppsett, så vel som å redusere antall verktøy som trengs, ved å kombinere flere funksjoner i ett instrument.

Sammendrag: «Du kan ha et oscilloskop der du kan se kurven, og du kan ha en lagerutladningsanalysator der du kan telle antall utladninger, men dette instrumentet kan gjøre begge deler.»

Prosjektdirektør hos Danfoss bekrefter at Flukes motordriftanalysator gjør testing og feilsøking enklere

Motorstyringer. De finnes overalt, og de er uunnværlige for å tilpasse en motors hastighet til behovet innen et bruksområde. Motorstyringer er også kjent som hastighetsregulerte drivverk (VSD), frekvensomformere / frekvensregulerte drivverk (VFD) og hastighetsjusterte drivverk (ASD), og de er en viktig, skjult komponent i vifter, pumper, kompressorer og annet motordrevet utstyr.

Demonstrasjon av Fluke MDA-500 motordriftanalysatorNorbert Hanigovszki, prosjektdirektør hos Danfoss Drives, demonstrerer MDA-550

Danfoss, en global produsent av kommersielle kjøle- og varmesystemer, hydraulikk og motorstyringer, er en av de største industribedriftene og arbeidsgiverne i Danmark. Selskapet ble grunnlagt av den legendariske innovatøren Mads Clausen for 50 år siden, og de har installert millioner av motorstyringer over hele kloden. Danfoss inngikk nylig partnerskap med Fluke for å teste nye Fluke MDA-550 motordriftanalysator.

Norbert Hanigovszki, prosjektdirektør i gruppen for teknologisk utvikling hos Danfoss Drives-avdelingen, blir ofte bedt om å bidra med sin ekspertise innen motordriftfeilsøking og -kundestøtte. Han har jobbet i selskapet i 16 år og har både bachelor- og mastergrad i elektroteknikk. Han har også en doktorgrad i elektromagnetisk kompatibilitet og kraftelektronikk.

«Når du i dag kommer til et anlegg som trenger service, og du ikke vet hvor du skal begynne eller hva du skal se etter, tar du sannsynligvis med deg multimeter, oscilloskop og effektanalysator», sa Hanigovszki. «Utover det trenger du spesialkunnskap oppnådd gjennom erfaring.»

Mindre bagasje og større effektivitet med Fluke MDA-550 motordriftanalysator

«Motordriftanalysatoren endrer på ting, fordi du bare trenger ett instrument», sier Hanigovszki. «Den er god nok for feilsøking i dybden, og du får også hjelp fra instrumentet, fra skjemaene og instruksjonene.»

«Det er nesten magisk, den forteller deg hva du vil måle. Hvis du f.eks. vil måle utgangsspenningen fra drivverket, forhåndsinnstilles instrumentet til å måle det spesifikke punktet.»

MDA-550 leder deg gjennom alle vesentlige tester, inkludert kontroll av inngangsverdier til drivverket, DC-buss-rippel, utgangsverdier fra drivverket, motorens inngangsverdier og motorakselspenningen. Når en tekniker har valgt en test skjer følgende:

  • Spennings- og strømverdien vises, og ledetekster gir trinnvis veiledning for å forenkle prosessen med tilkobling til et frekvensregulert drivverk.
  • Forhåndsinnstilte måleprofiler henter inn data basert på valgt testprosedyre og reduserer behovet for å utføre komplekse konfigurasjoner.
  • Innebygd rapportskriving gjør at alle teknikere kan opprette profesjonelle før- og etterrapporter for feilsøking av motordrifter.

Hva er «superfunksjonen»?

Måling av motorakselspenning med MDA-550Kontroll av motorakselspenning med Fluke MDA-550

Hanigovszki sa at alle testene i forbindelse med motordriftanalyse er viktige, men for ham er Fluke MDAs «superfunksjon» motorakselspenningstesten som kan brukes til å undersøke elektriske utladninger i motorlagre.

«Når du skal feilsøke, må du analysere utladningen i lageret, både ut fra et kvalitativt og et kvantitativt synspunkt», sa Hanigovszki. «Det betyr at du ønsker se hvor stor denne utladningen er, for jo større den er, jo mer skade kan den forårsake. Du vil imidlertid også gjerne vite hvor ofte det skjer utladninger, for selvfølgelig skades lagrene mer og slites ut raskere, jo oftere de forekommer.

Det kan være både problematisk og farlig å måle på en motoraksel som roterer raskt. Med MDA-550s akselspenningsprobe er det trygt og enkelt å opprette elektriske forbindelser til motoraksler ved hjelp av en liten, ledende børste. Denne testen, som er unik for MDA-550, inneholder en forhåndsinnstilt testrutine som kan velges direkte fra menyen, og den viser nøyaktig hvordan du jorder og kobler til spenning og strøm.

«Motordriftanalysatoren er unik fordi den legger til rette for både kvalitativ og kvantitativ analyse, så du vil både få vite hvor mange utladninger som skjer og omfanget av dem, og som på ethvert oscilloskop, vil du kunne se kurven så du kan feilsøke motorlagerproblemer raskt.»

Viktigheten av oversvingningsanalyse

Hanigovszki legger vekt på at du ikke bare vil ønske å se hva som skjer etter drivverket, på motorsiden, men også før, hvordan drivverket påvirker forsyningsnettet.

Motordriftanalysatoren kan utføre en analyse av harmoniske oversvingninger ved inngangen til drivverket. Motorstyringer kan produsere harmoniske forvrengninger som potensielt kan forårsake problemer på annet elektrisk utstyr.

«Derfor har du med MDA 550 et verktøy som gir deg en indikasjon på om du overbelaster nettet med harmoniske oversvingninger, og oversvingninger er generelt en sekundæreffekt av kraftelektronikk», sa han, «fordi kraftelektronikk har en tendens til å trekke ikke-sinusformet strøm fra nettet, og analysatoren kan brukes til å vurdere påvirkningen på nettet.»

Enkel generering av rapporter

Fluke MDA-550 gjør det også enkelt å innhente data og opprette testrapporter med en innebygd rapportgenerator, så vel som å lagre opp til 100 av de nyligste skjermbildene samt vise dem på nytt.

«Når du er i felten og du ser noe som bare er kortvarig støy, ønsker du ofte at du hadde lagret eller registrert det», sa Hanigovszki. «Med dette instrumentet er det imidlertid veldig enkelt. Du bare trykker på "replay"-knappen, så spoler du tilbake til tidspunktet da du observerte det som var interessant i forbindelse med undersøkelsen.»

Når vi diskuterer hvilke teknikere som kan bruke instrumentet, bemerker Hanigovszki at de ikke trenger å være motordrifteksperter, for veiviserne og skjemaene er tilgjengelige for å hjelpe dem med å måle motordriften korrekt.

«Instrumentet er allerede innstilt til å utføre målingen», sier han, «så tidsskalaen vil også være korrekt for valgt type måling. Det er nyttig for de som ikke er motordriftspesialister.»

Vil du finne ut mer?

Fyll ut det enkle forespørselsskjemaet vårt, så kontakter vi deg for å avtale en personlig demonstrasjon ved en av Flukes kvalifiserte ingeniører. Du får en praktisk demonstrasjon av instrumentet på arbeidsplassen din, som fokuserer på de målingene du trenger. Du vil få se hvor enklelt det er å bruke instrumentene våre, og du vil få opplæring og råd vedrørende både instrumentet og tilbehøret. Så dersom du kjøper, kan du være trygg på at du har valgt det instrumentet som passer best for deg og at du får mest mulig ut av det!

Få en gratis demonstrasjon.