Norsk

Oscilloskop kontra multimeter: valg av riktig instrument for testing og feilsøking

grunnleggende

Den enkleste måten å forklare forskjellen mellom et oscilloskop og et digitalt multimeter på, er «bilder kontra tall». Et digitalt multimeter er et instrument for nøyaktige målinger av diskrete signaler, med en oppløsning på inntil åtte siffer for avlesninger av signalspenning, -strøm og -resistans. Et oscilloskop er designet for å avbilde kurver som viser signalers styrke, kurveform og verdi. Men hvordan konverteres forskjellen mellom tall og bilder til tester eller feilsøking i den virkelige verden? 

Tekniker som sammenligner et oscilloskop og et multimeter Sammenligning av et oscilloskop og et multimeter

Hvorfor bruke et digitalt multimeter?

Håndholdte digitale multimetre har vanligvis en oppløsning på 3,5 til 4,5 sifre og god nøyaktighet. De er bærbare og lette, og brukes som oftest til førstehåndstesting og generelle målinger. De har også avanserte funksjoner for spesifikk, rask testing av

  • min./maks.
  • konduktans
  • relativreferanse
  • driftssyklus/pulsbredde
  • logging

Det finnes også stasjonære, nettdrevne digitale multimetre med høy nøyaktighet (oppløsning på 5 til 8 sifre) som ikke er ment å brukes i felten. Disse digitale multimeterne brukes i laboratorier, og først og fremst til forskning og utvikling eller for produksjonsanlegg. Et avansert stasjonært digitalt multimeter med høy presisjon kan koste like mye som et bærbart oscilloskop. 
 

Hvorfor bruke et oscilloskop?

Oscilloskop er laget for ingeniørsarbeid eller feilsøking av systemer som kan inneholde komplekse signaler som sender med hastigheter mye raskere enn det et multimeter kan fange opp. Oscilloskop har mye raskere målemotorer og mye større båndbredder for måling enn digitale multimetre, men har vanligvis ikke samme nøyaktighet og oppløsningsstyrke som et multimeter. Oscilloskop har vanligvis en oppløsning som tilsvarer et digitalt multimeter med 3,5 til 4 sifre. 

En av fordelene med oscilloskop fremfor multimeter, er at oscilloskop også kan gi en visuell fremvisning av komplekse signaler («bilde»-delen), og at de kan vise, måle og isolere et forbigående signal som kan utgjøre en trussel for systemet. Det kan også vise en grafisk fremstilling av forvrengning og støy i signalet.  

Oscilloskop kan være nett- eller batteridrevne, og store eller små. Batteridrevne, mindre oscilloskop brukes oftest i felten. Noen oscilloskop har innebygde multimetre, som Fluke 120B ScopeMeter, for å gi deg både tall og bilder. I mange tilfeller kan slike oscilloskop erstatte et multimeter. 

Oscilloskop kontra multimeter

Pass på å ha med deg et digitalt multimeter når du utfører elektroarbeid. Ta det med deg for presisjonskontroller av spenning, strøm, resistans og andre elektroparametere. Hvis multimeteret angir mulige problemer, kan det hende du må bruke et oscilloskop eller et kraftigere instrument for å diagnostisere ytterligere.

Bruk et oscilloskop hvis du ønsker å foreta både kvantitative og kvalitative målinger. Et multimeter fungerer greit til generelt vedlikehold eller vanlig elektronikktesting, men du trenger et oscilloskop hvis du skal teste eller feilsøke maskinstyring eller andre komplekse systemer, eller hvis du skal designe elektronikk.

  • Elektronisk utstyr i industrien, som i automasjon og prosesstyring: Bruk et oscilloskop med to isolerte innganger og 60 MHz, 100 MHz eller 200 MHz båndbredde.
  • Industrimaskineri: måling av trefase kraftelektronikk, eller styringssystemer med tre akser som sammenligner og kontrasterer flere signaler: Her er det ideelt med et oscilloskop med fire isolerte inngangskanaler og en båndbredde på 100 eller 200 MHz.
  • Industrinettverk: Noen oscilloskop legger til analoge målealgoritmer med fysiske lag for å validere tilstanden i industrinettverk.