Norsk

Fluke 120B-serien ScopeMeter®, håndholdte industri-oscilloskop

 • Fluke 120B Series Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscopes
 • 120B Series Industrial ScopeMeter® Test Tools
 • Fluke 120B
 • Fluke 120B

Nøkkelfunksjoner

120B-serien med Industrielt ScopeMeter-testverktøy inkluderer innovative funksjoner utformet for at teknikere skal kunne feilsøke raskere og få svarene de trenger for å holde systemene i drift. Vis kurver med Connect-And-View™ trigger- og oppsettsteknologi, og vis relaterte numeriske måleresultater automatisk ved å bruke Fluke IntellaSet™-teknologi, alt sammen uten å utføre manuelle målejusteringer. Med Recorder Event Detect-funksjonalitet, registreres og loggføres flyktige, sporadiske hendelser for enkel visning og analyse.
 • Digitalt oscilloskop og multimeter med to kanaler
 • Oscilloskop-båndbredde på 40 eller 20 MHz
 • To sann-RMS digitale multimetere med 5000 tellinger
 • Enkel Connect-and-View™-trigger for bruk med hendene fri
 • IntellaSet™-teknologi justerer numerisk visning automatisk og intelligent, basert på det målte signalet
 • To-kanals opptaker for kurver og måleravlesninger, for trendvisning av data over lengre perioder
 • Recorder Event Detect fanger opp flyktige, sporadiske signaler for repeterende kurver opp til 4 kHz
 • Skjermede testledninger for oscilloskop-, motstands- og kontinuitetsmålinger
 • Motstands-, kontinuitets-, diode- og kapasitans-målinger
 • Effektmålinger (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz)
 • Spenning, strøm og effektharmonikk
 • Sjekk industrinettverk med BusHealth-testing av fysiske lag mot definerte referansenivåer
 • Lagre eller hent fram data og instrumentoppsett
 • Lagre instrumentoppsett definert av en testsekvens for rutinevedlikehold eller oftest brukte testprosedyrer.
 • Eksternt, optisk isolert USB-grensesnitt for å overføre, arkivere og analysere oscilloskop- eller målerdata
 • Valgfri Wi-fi-adapter som er koblet til intern USB-port for å overføre informasjon trådløst til PC, bærbar datamaskin eller mobilappen Fluke Connect®*
 • FlukeView® ScopeMeter®-programvare for Windows®
 • Robust design for å motstå 3 g vibrasjon og 30 g støt, og IP51-klassifisering i henhold til EN/IEC60529
 • Bransjens høyeste sikkerhetsklassifisering: sikkerhetsklassifisert for CAT IV 600 V
 • Oppladbart li-ion batteri, syv timers drift (med fire timers ladetid)

*Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Spør nærmeste Fluke-forhandler.

Connect-and-View™ automatisk trigging for øyeblikkelig, stabil visning

Oscilloskopbrukere vet hvor vanskelig trigging kan være. Bruk av feil innstillinger kan føre til ustabile kurveregistreringer, og i enkelte tilfeller feil måleresultater. Flukes unike Connect-And-View™-triggingteknologi gjenkjenner signalmønster, og setter opp korrekt trigging automatisk for å gi en stabil, pålitelig og reproduserbar visning. Connect-And-View™-trigging er utformet for å fungere med nærmest alle signaler, inkludert motor- og kontrollsignaler, uten at du må justere parametere eller så mye som trykke på en knapp. Signalendringer gjenkjennes umiddelbart og innstillinger justeres automatisk for å gi en stabil visning selv når du måler flere testpunkter etter hverandre.

IntellaSet™/AutoReading

AutoReading-funksjonen med Fluke IntellaSet™-teknologi bruker egenutviklede algoritmer for intelligent analyse av den registrerte kurven, og viser automatisk de mest relevante numeriske målingene på skjermen. Da blir det enklere enn noen gang å finne informasjonen du trenger. Når kurven for eksempel representerer målinger av et nettspenningssignal, vises Vrms- og Hz-avlesningene automatisk, mens dersom den viser en kvadratbølge, kommer verdiene for Vspiss-spiss og Hz opp. Ved å bruke IntellaSet™-teknologien sammen med Connect-And-View™ automatisk trigging kan du være sikker på at du ikke bare får se den rette kurven, men også riktige numeriske avlesninger. Alt dette uten så mye som å trykke på en knapp.

Fluke Connect-and-View™-trigging med IntellaSet™-teknologi gir deg rask tilgang til informasjonen du trenger.

Industriverktøy trenger en pålitelig strømforsyning for å fungere skikkelig; bruk de to kanalene for å innhente nøkkelmålinger.

For énfase- eller balanserte trefasesystemer, kan de to kanalene i industriserien ScopeMeter® 120B måle AC+DC RMS-spenning på kanal A og AC+DC RMS-strøm på kanal B. Fluke 125B kan deretter kalkulere frekvens, fasevinkel, aktiv effekt (kW), reaktiv effekt (VA eller var), effektfaktor (PF) eller forskyvningseffektfaktor (DPF), det kan også kalkulere verdiene for et trefasesystem der alle fasene har lik spenning og strøm. Dette gjelder både balansert system og ohmsk last.

Enkel tilgang til nøkkelverdier for å kontrollere et elektrisk system.

Måling av harmoniske oversvingninger

Harmoniske oversvingninger er periodiske forvrengninger av sinuskurver for spenning, strøm eller effekt. Harmoniske oversvingninger i kraftdistribusjonssystemer, skyldes ofte ikke-lineære laster som svitsjede likestrømsforsyninger og motordrivverk med regulerbar hastighet. Harmoniske oversvingninger kan føre til at omformere, ledere og motorer overopphetes. "Harmonics"-funksjonen til testverktøyet måler til og med 51. harmoniske oversvingning. Relaterte data som DC-komponenter, THD (total harmonisk forvrengning) og K-faktor, måles for å gi komplett innsikt i lastenes elektriske tilstand.

Spektrumoversikt for oversvingninger, med markører for å måle forvrengningen i prosent av grunnfrekvensen.

Bruk de mange opptaksfunksjonene for enkelt å finne sporadiske feil

De vanskeligste feilene å finne, er de som oppstår tilfeldig – sporadiske hendelser. Slike feil kan være forårsaket av dårlige forbindelser, støv, smuss, korrosjon eller ødelagte kabler eller koblinger. Andre faktorer, som strømbrudd og spenningsfall eller start og stopp av en motor, kan også forårsake sporadiske hendelser som resulterer i nedstengning av utstyr. Når disse hendelsene inntreffer, kan det hende du ikke er i nærheten og oppdager dem. Men det vil Fluke ScopeMeter®-testverktøyet ditt, være. Du kan enten plotte minste og største spissverdier eller lagre kurvene. Og med utvidbart mikro-SD-minne, kan det gjøres opptak i opptil 14 dager. Denne opptakeren blir enda bedre med Recorder Event Detect, som gjør det enklere å oppdage og logge sporadiske feil. Bare still inn en terskelverdi for måleravlesning eller kurvevisning, så merkes avvik som unike hendelser. Du trenger ikke lenger søke gjennom store mengder data for å finne feil, du kan gå raskt fra én merket hendelse til den neste, samtidig som du har full tilgang til hele datasettet.

Gå raskt gjennom registrerte hendelser for å finne og feilsøke sporadiske feil.

Industriell Busstesting verifiserer elektrisk signalkvalitet i industri-busser

Funksjonstesten for buss analyserer de elektriske signalene i industri-busser eller -nettverk og gir tydelige indikasjoner, "Good" (god), "Weak" (svak) eller "Bad" (dårlig), for hver relevant parameter, vist ved siden av den faktisk målte verdien. Målte verdier sammenliknes med standardverdier basert på de valgte busstypene (CAN-buss, Profi-buss, Foundation Field, RS-232 og mange flere), eller du kan sette unike referanseverdier dersom du trenger forskjellige toleranser. Fluke 125B kan kontrollere kvaliteten på de elektriske signalene så snart de går igjennom nettverket, uten å se på datainnholdet. I tillegg kontrollerer 125B signalnivåene og hastighet, overgangstider og forvrengning, og den sammenligner disse med riktige standarder for å hjelpe deg med å finne feil i f.eks. kabelforbindelser, kontakter, jording og termineringer.

Forstå analog signalkarakteristikk for fysiske lag i industri-feltbusser raskt.

Én testledning for å måle flere elektriske parametere

Ett enkelt sett med beskyttede testledninger håndterer alt: høyfrekvente svingninger, måleinstrument, kapasitans- og motstandsmåling samt kontinuitetssjekk. Du slipper å kaste bort tid på å finne eller bytte ledninger.

Ett enkelt testverktøy måler volt, ohm, ampere eller kapasitans, i tillegg til å vise kurver.

FlukeView® ScopeMeter®-programvare for Windows®

Få mer ut av ditt ScopeMeter 120B med FlukeView®-programvare:

 • Lagre kopier av instrumentets skjermbilder på PC-en, i farger
 • Kopier inn skjermbilder i rapporter og dokumentasjon
 • Registrer og lagre kurvedata fra ScopeMeter-testverktøyet på PC-en
 • Opprett og arkiver kurvereferanser for enkel sammenligning
 • Kopier kurvedata til regneark for detaljert analyse
 • Bruk markører for parametermåling
 • Legg til brukertekst til instrumentoppsett, og send dem til instrumentet som referanse og instruks for operatøren

Merk: enkelte funksjoner kan være begrenset til spesifikke ScopeMeter-testverktøymodeller

Kompatibilitet med mobilappen Fluke Connect

Det er vanskeligere enn noen gang å feilsøke automatisert industrimaskineri. Det er ikke nok kun å vite hvor du skal teste. Du må også vite hva du skal se etter, og det kan bli vanskelig uten basisdata eller tilgang til eksperter på feltet. Det trådløse Fluke Connect® Assets-systemet med programvare og trådløse testverktøy, gjør det mulig for teknikere å redusere vedlikeholdskostnader og øke driftstiden, med nøyaktige utstyrsregistere og vedlikeholdsinformasjon som er enkel å tolke og dele. Sammenlign måleresultater og trender for testpunkter, så det blir lettere å forstå signalkarakteristikker og endringer over tid. Ved å lagre vedlikeholdsdata i Fluke Cloud™, kan du i tillegg gi medarbeidere tilgang til informasjonen når og hvor de måtte trenge det, slik at du kan få råd eller godkjenninger i felten og få systemene i drift raskere enn før.

ProduktsammenligningsdiagramFluke 123BFluke 124BFluke 125B
Funksjoner
Fullfunksjons, tokanals oscilloskop og måler
Oscilloskop-båndbredde MHz="20"="40"="40"
Meter og skop-opptaker
Markørmålinger fra oscilloskop
Måling av strøm og oversvingninger
Bussfunksjon
Inkludert tilbehør
10:1 spenningsprobe
i400s AC-strømtang

Produktoversikt: Fluke 120B-serien ScopeMeter®, håndholdte industri-oscilloskop

Forenklet testing, økt innsikt og raskere elektromekanisk feilsøking

Den kompakte ScopeMeter® 120B-serien er den robuste oscilloskop-løsningen for feilsøking og vedlikehold av elektrisk og elektromekanisk utstyr i industrien. De er fullt integrerte testverktøy med oscilloskop, multimeter og høyhastighetslogger, samlet i ett, brukervennlig instrument. ScopeMeter 120B-serien er også kompatibel med mobilappen Fluke Connect® og programvaren FlukeView® for ScopeMeter, for å muliggjøre videre samarbeid, dataanalyse og arkivering av kritisk testinformasjon.

Spesifikasjoner: Fluke 120B-serien ScopeMeter®, håndholdte industri-oscilloskop

Oscilloskopmodus
Vertikalt
frekvensrespons – DC-tilkobletUten prober og testledninger (med BB120)123B: dc til 20 MHz (-3 dB)
124B og 125B: dc til 40 MHz (-3 dB)
Med STL120-IV 1:1 skjermede testledningerDC til 12,5 MHz (–3 dB) / DC til 20 MHz (–6 dB)
Med VP41 10:1-probe123B: DC til 20 MHz (-3 dB) 124B og 125B: DC til 40 MHz (-3 dB)
Frekvensrespons – AC-tilkoblet (hvis dempet)Uten prober og testledninger< 10 Hz (–3 dB)
Med STL120-IV 1:1 skjermede testledninger< 10 Hz (–3 dB)
Med VP41 10:1-probe< 10 Hz (–3 dB)
Stigningstid, unntatt prober,
testledninger
123B <17,5 ns
124B og 125B <8,75 ns
InngangsimpedansUten prober og testledninger1 MΩ // 20 pF
Med BB1201 MΩ // 24 pF
Med STL120-IV 1:1 skjermede testledninger1 MΩ // 230 pF
Med VP41 10:1-probe5 MΩ // 15,5 pF
følsomhet5 mV til 200 V / div
analog båndbreddebegrenser10 kHz
visningsmodiA, -A, B, -B
maks. inngangsspenning A og BDirekte, med testledninger eller med VP41-probe600 Vrms Cat IV, 750 Vrms maks.spenning.
Med BB120600 Vrms
maks. flytende spenning fra hvilken som helst terminal til jord600 Vrms Cat IV, 750 Vrms opptil 400 Hz
Horisontalt
oscilloskop-modinormal, enkel, rull
Områder (normal)ekvivalent sampling123B: 20 ns til 500 ns / div,
124B og 125B: 10 ns til 500 ns/div
sanntidssampling1 μs til 5 s / div
enkel (sanntid)1 μs til 5 s / div
rull (sanntid)1 s til 60 s / div
samplingshastighet (for begge kanalene samtidig)ekvivalent sampling (repeterende signaler)Opptil 4 GS/s
sanntidssampling 1 μs til 60 s / div40 MS/s
 
Trigger
skjermoppdateringfriløp, ved trigger
kildeA, B
følsomhet A og Bved DC til 5 MHz0,5 inndelinger eller 5 mV
ved 40 MHz123B: 4 inndelinger
124B og 125B: 1,5 inndelinger
ved 60 MHz123B: Ikke anvendelig
124B og 125B: 4 inndelinger
helningpositiv, negativ
 
Avanserte oscilloskopfunksjoner
visningsmodiNormalFanger opp feil på inntil 25 ns og viser analog-lignende, kontinuerlige kurver
GlattFjerner støy fra en kurve
feil avRegistrerer ikke feil mellom tester.
innhyllingRegistrerer og viser minimum og maksimum kurveverdier over tid
Auto set (Connect-And-View™)Kontinuerlige, helautomatiske justeringer av amplitude, tidsbase, triggernivå, triggeravstand og hold. Manuell overstyring med brukerjustering av amplitude, tidsbase eller triggernivå.
 
Tokanals måleinstrument
Nøyaktigheten til alle målinger er innenfor ± (% av avlesning + antall tellinger) fra 18 til 28 °C.
Legg til 0,1 x (spesifikk nøyaktighet) for hver °C under 18 eller over 28. For spenningsmålinger med 10:1-probe, legg til usikkerhet for proben på +1 %. Mer enn én kurveperiode må være synlig på skjermen.
 
Inngang A og inngang B
DC-spenning (VDC)
måleområder500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
nøyaktighet±(0,5 % + 5 tellinger)
støydemping, fellesmodus (CMRR)> 100 dB ved DC, > 60 dB ved 50, 60 eller 400 Hz
avlesning i fullskala5000 tellinger
Sanne RMS-spenninger (V AC og V AC + DC)
måleområder500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Nøyaktighet for 5 til 100 % av verdiområdet (DC-tilkoblet)DC til 60 Hz (V AC+DC)±(1 % + 10 tellinger)
1 til 60 Hz (V AC)±(1 % + 10 tellinger)
Nøyaktighet for 5 til 100 % av verdiområdet (AC- eller DC-tilkoblet)60 Hz til 20 kHz±(2,5 % + 15 tellinger)
støydemping, DC (bare VAC)> 50 dB
støydemping, fellesmodus (CMRR)> 100 dB ved DC
> 60 dB ved 50, 60, eller 400 Hz
avlesning i fullskala5000 tellinger, avlesning er uavhengig av signalets crestfaktor.
Spiss
modimaks. spiss, min. spiss eller spiss-til-spiss
måleområder500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 2200 V
nøyaktighetnøyaktighet Maks. spiss eller min. spiss5 % av full skala
Nøyaktighet spiss-til-spiss10 % av full skala
avlesning i fullskala500 tellinger
Frekvens (Hz)
måleområder123B: Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz og 50 MHz
124B og 125B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz, og 70 MHz
frekvensområde15 Hz (1 Hz) til 50 MHz i kontinuerlig AutoSet
nøyaktighet ved 1 Hz til 1 MHz±(0,5 % + 2 tellinger)
avlesning i fullskala10 000 tellinger
Turtall
maks.avlesning50,00 kRPM
nøyaktighet±(0,5 % + 2 tellinger)
Driftssyklus (PULS)
område2 % til 98 %
frekvensområde15 Hz (1 Hz) til 30 MHz i kontinuerlig AutoSet
Pulsbredde (PULS)
frekvensområde15 Hz (1 Hz) til 30 MHz i kontinuerlig AutoSet
avlesning i fullskala1000 tellinger
Ampere (AMP)
med strømtangmåleområderSamme som V DC, V AC, V AC+DC eller SPISS
skaleringsfaktorer0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 400 mV/A, 1 V/A, 10 mV/mA
nøyaktighetSamme som V DC, V AC, V AC+DC, eller SPISS (legg til usikkerhet for strømtang)
Temperatur (TEMP) med temperaturprobe (tilleggsutstyr)
område200 °C / div
skaleringsfaktor1 mV / °C og 1 mV / °F
nøyaktighetSom V DC (legg til usikkerhet for temp. probe)
Desibel (dB)
0 dBV1 V
0 dBm (600 Ω / 50 Ω)1 mW referert til 600 Ω eller 50 Ω
dB påV DC, V AC, eller V AC + DC
avlesning i fullskala1000 tellinger
Crestfaktor (CREST)
område1 til 10
avlesning i fullskala90 tellinger
Fase
modiA til B, B til A
område0 til 359 grader
oppløsning1 grad
Effekt (kun 125B)
konfigurasjonerenfase / trefase treleder balansert last (trefase: kun grunnkomponent, kun AUTOSET-modus)
effektfaktor (PF)forhold mellom watt- og VA-område – 0,00 til 1,00
wattRMS-avlesning av korresponderende verdier (faktorer) fra inngang A (volt) og inngang B (ampere)
avlesning i fullskala999 tellinger
VAVrms x Arms
avlesning i fullskala999 tellinger
VA reaktiv (var)[S][208]="2"[S][210]="2"[S][212]
avlesning i fullskala999 tellinger
Vpwm
formålMåling av pulsbredden på modulerte signaler, som f.eks. utgangssignaler fra invertere for motordrivverk
PrinsippAvlesningene viser effektiv spenning basert på gjennomsnittsverdien av samplinger over et helt antall perioder av grunnfrekvensen
nøyaktighetSom Vrms for sinuskurvesignaler
 
Inngang A til felles
Ohm (Ω)
måleområder123B og 124B500 Ω , 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
125B50 Ω, 500 Ω , 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
nøyaktighet±(0,6 % + 5 tellinger) 50 Ω ±(2 % + 20 tellinger)
avlesning i fullskala50 Ω til 5 MΩ - 5000 tellinger, 30 MΩ – 3000 tellinger
målestrøm0,5 mA til 50 nA, synker med økende måleområder
spenning, åpen krets< 4 V
Kontinuitet (Cont)
lydsignal< (30 Ω ± 5 Ω) i 50 Ω område
målestrøm0,5 mA
deteksjon av kortslutninger på≥ 1 ms
Diode
målespenningved 0,5 mA> 2,8 V
ved åpen krets< 4 V
målestrøm0,5 mA
polaritet+ på inngang A, – på COM
Kapasitans (CAP)
måleområder50 nF, 500 nF, 5 μF, 50 μF, 500 μF
avlesning i fullskala5000 tellinger
målestrøm500 nA til 0,5 mA, øker ved større måleområder
 
Avanserte målerfunksjoner
nullstillingSett faktisk verdi som referanseverdi.
AutoHold (på A)Holder og fryser et stabilt måleresultat. Piper når stabilt. AutoHold (Automatisk holding) fungerer på hovedavlesningen til måleinstrumentet, med terskelverdier på 1 Vpp for AC-signaler og 100 mV for DC-signaler.
fast desimalpunktAktiveres ved å bruke dempningstastene
 
Markørvisning (124B og 125B)
kilderA, B
enkel, vertikal linjeviser gjennomsnitt, min. og maks.
gjennomsnitt, min., maks. og tid fra start (i modusen ROLL (Rull) med instrument i modusen HOLD)
min., maks. og tid fra start (i modusen RECORDER, med instrument i modusen HOLD)
verdier for harmoniske oversvingninger i modusen POWER QUALITY (nettkvalitet)
doble, vertikale linjerviser spiss-spiss, tidsavstand og gjensidig tidsavstand
gjennomsnitt, min., maks. og tidsavstand (i modusen ROLL (Rull) med instrument i modusen HOLD)
doble horisontale linjerviser høy, lav og spiss-spiss
stignings- og senkningstidOvergangstid, avlesning på 0 %-nivå og 100 % nivå (manuell eller automatisk utjevning, automatisk utjevning bare
mulig i enkanalmodus)
nøyaktighetsom oscilloskop-nøyaktighet
 
Opptaker
Opptakeren registrerer måleravlesninger i modusen Meter Recorder, eller lagrer utvalgte kurver i modusen Scope Recorder. Informasjonen lagres på internt minne eller på et SD-kort (ekstrautstyr) (med 125B eller 124B).
Resultatene vises som et bilde av en graf der min./maks.-verdier av målinger fra måleinstrumentet over tid er plottet inn, eller som et skjermbilde med alle registrerte kurver.
Måleravlesninger
målehastighetMaksimalt 2 måling(er)
poststørrelse (min./maks./gjennomsnitt.)2 M avlesninger for 1 kanal
registrert tidsrom2 uker
maksimalt antall hendelser="1024"
Kurveregistrering
maksimal samplingshastighet400 K samplinger/s
størrelse, internminne400 M registreringer av tid
periode i internminnet15 minutter ved 500 μs / div
11 timer ved 20 ms / div
poststørrelse SD-kort1,5 G samplinger
registrert tidsperiode SD-kort11 timer ved 500 μs / div
14 dager ved 20 ms / div
maksimalt antall hendelser="64"
 
Nettkvalitet (kun 125B)
avlesningerwatt, VA, var, PF, DPF, Hz
watt-, VA-, var-områder (auto)250 W til 250 MW, 625 MW, 1,56 GW
Når valgt: totalt (% r)±(2 % + 6 tellinger)
Når valgt: grunnleggende (% f)±(4 % + 4 tellinger)
DPF0,00 til 1,00
PF0,00 til 1,00, ± 0,04
frekvensområde10,0 Hz til 15,0 kHz
40,0 Hz til 70,0 Hz
antall harmoniske oversvingningerDC til 51
Avlesninger / markørvisninger
(grunnfrekvens 40 Hz til 70 Hz)
Vrms / Arms /WattAlle harmoniske oversvingninger kan velges for individuelle avlesninger
Inkluderer grunnfrekvens, fasevinkel og K-faktor (i ampere og watt)
 
Funksjonstester for buss (kun Fluke 125B)
TypeUndertypeProtokoll
AS-iNEN-EN50295
CANISO-11898
Interbus SRS-422EIA-422
ModbusRS-232RS-232/EIA-232
RS-485RS-485/EIA-485
Foundation FieldbusH161158 type 1, 31,25 kbit
ProfibusDPEIA-485
PA61158 type 1
 
Diverse
displayType5,7-tommers, aktiv matrise, TFT i farger
oppløsning640 x 480 piksler
kurvevisningVertikalt10 div à 40 pixler
Horisontalt12 div à 40 pixler
strømforsyningeksternVia strømadapter BC430
inngangsspenning10 V DC til 21 V DC
effektforbruk5 W typisk
inngangskontakt5 mm kontakt
internVia batteripakke BP290
batterioppladbart li-ion 10,8 V
driftstid7 timer med 50 % bakgrunnsbelysning
Ladetid4 timer med testverktøy AV, 7 timer med testverktøy PÅ
tillatt omgivelsestemperatur0 til 40 °C under lading
minneInternminnet kan lagre 20 datasett (skjermkurve og oppsett)Kortplass til micro-SD minnekort med valgfritt SD-kort (maks. størrelse 32 GB)
mekaniskstørrelse259 x 132 x 55 mm 
(10,2 x 5,2 x 2,15 in)
vekt1,4 kg inkludert batteripakke
grensesnittoptisk isolertoverføring av skjermkopier (bitmaps), innstillinger og data
USB til PC / bærbar datamaskinOC4USB optisk isolert USB-adapter/-kabel (valgfritt), som bruker FlukeView® programvare for Windows®.
Wi-fi-adapter (ekstrautstyr)Rask overføring av skjermkopier (bitmaps), innstillinger og data til PC/bærbar, nettbrett, smarttelefon osv. En USB-port følger med for å koble til Wifi-donglen. Av sikkerhetshensyn bør du ikke bruke USB-porten med en kabel.
 
miljø
miljøMIL-PRF-28800F, klasse 2
temperaturbatteridrift0 til 40 °C
strømadapter-drift0 til 50 °C
lagring–20 til 60 °C
luftfuktighet (drift)ved 0 til 10 °CIkke-kondenserende
ved 10 til 30 °C95 %
ved 30 til 40 °C75 %
ved 40 til 50 °C45 %
lagringved –20 til 60 °CIkke-kondenserende
Høyde over havetI drift ved 3 km (10 000 fot)CAT III 600 V
I drift ved 2 km (6 600 fot)CAT IV 600 V
lagring12 km (40 000 fot)
EMC elektromagnetisk kompatibilitetinternasjonaltIEC 61326-1: Industriell CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A
Korea (KCC)klasse A-utstyr (kringkastings- og kommunikasjonsutstyr for industrien)
USA (FCC)47 CFR 15 underdel B, dette produktet er ansett som en unntatt enhet per klausul 15.103.
trådløs radio med adapterfrekvensområde2412 til 2462 MHz
utgangseffekt< 100 mW
kapslingsbeskyttelseIP51, ref: EN/IEC60529
sikkerhetgenereltIEC 61010-1: Forurensningsgrad 2
MålingIEC 61010-2-033: CAT IV 600 V/CAT III 750 V
maks. inngangsspenning A og Bdirekte i inngang eller med kabler600 Vrms CAT IV for belastningsreduksjon
Med banan-til-BNC-adapter BB120600 Vrms for belastningsreduksjon
maks. flytende spenning fra hvilken som helst terminal til jord600 Vrms Cat IV, 750 Vrms opptil 400 Hz

Modeller: Fluke 120B-serien ScopeMeter®, håndholdte industri-oscilloskop

Fluke 125B

Industrielt ScopeMeter®, håndholdt oscilloskop (40 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 125B Håndholdt Oscilloskop
 • Skjermede testkabler med svarte jordledninger
 • Testledning svart (for jording)
 • Hakeklemmer (rød, blå)
 • Banan-til-BNC-adaptere (svart. x1)
 • 10:1 spenningsprobe
 • i400s AC-strømtang
 • Vinklet USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Vekslingsmodus for spenningsforsyning, adapter/batterilader
 • Oppladbar litium-ion-batteripakke
Fluke 123B/S

Industrielt ScopeMeter ScopeMeter®, håndholdt oscilloskop (20 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 123B Håndholdt Oscilloskop
 • Skjermede testkabler med svarte jordledninger
 • Testledning svart (for jording)
 • Hakeklemmer (rød, blå)
 • Banan-til-BNC-adaptere (svart. x1)
 • Vinklet USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Vekslingsmodus for spenningsforsyning, adapter/batterilader
 • Oppladbar litium-ion-batteripakke
 • Myk bæreveske
 • Magnetisk opphengssett
 • FlukeView® ScopeMeter®-programvare for Windows®
 • Skjermbeskyttelse
Fluke 123B

Industrielt ScopeMeter ScopeMeter®, håndholdt oscilloskop (20 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 123B Håndholdt Oscilloskop
 • Skjermede testkabler med svarte jordledninger
 • Testledning svart (for jording)
 • Hakeklemmer (rød, blå)
 • Banan-til-BNC-adaptere (svart. x1)
 • Vinklet USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Vekslingsmodus for spenningsforsyning, adapter/batterilader
 • Oppladbar litium-ion-batteripakke
Fluke 124B

Industrielt ScopeMeter®, håndholdt oscilloskop (40 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 124B Håndholdt Oscilloskop
 • Skjermede testkabler med svarte jordledninger
 • Testledning svart (for jording)
 • Hakeklemmer (rød, blå)
 • Banan-til-BNC-adaptere (svart. x1)
 • 10:1 spenningsprobe
 • Vinklet USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Vekslingsmodus for spenningsforsyning, adapter/batterilader
 • Oppladbar litium-ion-batteripakke
Fluke 124B/S

Industrielt ScopeMeter®, håndholdt oscilloskop (40 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 124B Håndholdt Oscilloskop
 • Skjermede testkabler med svarte jordledninger
 • Testledning svart (for jording)
 • Hakeklemmer (rød, blå)
 • Banan-til-BNC-adaptere (svart. x1)
 • 10:1 spenningsprobe
 • Vinklet USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Vekslingsmodus for spenningsforsyning, adapter/batterilader
 • Oppladbar litium-ion-batteripakke
 • Myk bæreveske
 • Magnetisk opphengssett
 • FlukeView® ScopeMeter®-programvare for Windows®
 • Skjermbeskyttelse
Fluke 125B/S

Industrielt ScopeMeter®, håndholdt oscilloskop (40 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 125B Håndholdt Oscilloskop
 • Skjermede testkabler med svarte jordledninger
 • Testledning svart (for jording)
 • Hakeklemmer (rød, blå)
 • Banan-til-BNC-adaptere (svart. x1)
 • 10:1 spenningsprobe
 • i400s AC-strømtang
 • Vinklet USB-adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Vekslingsmodus for spenningsforsyning, adapter/batterilader
 • Oppladbar litium-ion-batteripakke
 • Myk bæreveske
 • Magnetisk opphengssett
 • FlukeView® ScopeMeter®-programvare for Windows®
 • Skjermbeskyttelse