Norsk

Fluke MDA-550 serie III analysator motordrift

 • Fluke MDA-550 III Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer connections

Nøkkelfunksjoner

 • veiledet testing med grafiske koblingsdiagrammer, trinn for trinn
 • forhåndsdefinerte måleprofiler for mindre komplekse oppsett
 • innebygd funksjon for rapportskriving 
 • enkel generering av før- og etterrapporter for feilsøking

Produktoversikt: Fluke MDA-550 serie III analysator motordrift

Kvalifisert for Fluke Premium Care

Når du investerer i testinstrumenter fra Fluke, vil du ha mest mulig for pengene. Fluke Premium Care er et betalt tilbud som gir dekning utover den opprinnelige produktgarantien. Da trenger du ikke å uroe deg for uventet driftsstans forårsaket av skadet testutstyr eller tilbehør, eller instrumenter som trenger kalibrering eller reparasjon.

Finn ut mer

Forenkle kompleks feilsøking av motorstyringer, med veiledede testoppsett og automatiserte driftsmålinger som gir pålitelige og reproduserbare testresultater.

Fluke MDA 550 motordriftanalysator sparer tid og eliminerer bryderiet med å konfigurere komplekse målinger, samtidig som de forenkler feilsøking av motordriften. Bare velg en test, så viser de trinnvise, styrte målingene hvor du skal foreta spennings- og strømtilkoblinger, mens de forhåndsinnstilte måleprofilene sikrer at du fanger opp alle data du trenger for hver kritiske del av motorstyringen – fra inngang til utgang, DC-bussen og selve motoren. MDA-550 dekker alt fra grunnleggende til avanserte målinger, og med en innebygd rapportgenerator kan du raskt og enkelt generere pålitelige før- og etterrapporter.

MDA-550 er et ideelt bærbart testinstrument for motordriftanalyse som kan bidra til trygg lokalisering og feilsøking av typiske problemer med motorstyringer av vekselrettertypen.

 • Mål viktige motorstyringsparametre inkludert spenning, strøm, DC-bussens spenningsnivå og AC-rippel, spennings- og strømusymmetri samt harmoniske oversvingninger, spenningsmodulasjon og motorakselens spenningsutladninger.
 • Utfør utvidede målinger av harmoniske oversvingninger for å identifisere effektene av lav- og høyordens harmoniske oversvingninger i strømsystemet.
 • Ta styrte målinger av inn- og utverdiene for motorstyringen, DC-bussen, innverdiene til motoren samt akselmålinger, med grafiske, trinnvise koblingsdiagram for strøm og spenning.
 • Bruk forenklet målingsoppsett med forhåndsinnstilte måleprofiler for automatisk oppstart av datafangst basert på den valgte testprosedyren.
 • Opprett enkelt og raskt rapporter som er perfekte til dokumentasjon av feilsøking og samarbeid med andre.
 • Mål andre elektriske parametre med fullstendig 500 MHz oscilloskop-, måler- og registreringsfunksjonalitet for en komplett serie elektro- og elektronikkmålinger på industrisystemer.

Motordriftanalysatoren Fluke MDA-550 bruker styrte testmålinger for å gjøre analyse enklere enn noensinne.

Inndata til motorstyringen

Mål levert spenning og strøm for å ta en rask sjekk av hvorvidt verdiene er innenfor akseptable grenser, ved å sammenligne levert spenning med motorstyringens merkespenning. Kontroller deretter levert strøm for å avgjøre om den er under nominelt maksimum og om lederne har egnet tverrsnitt. Du kan også kontrollere om den harmoniske forvrengningen er innenfor et akseptabelt nivå med å sjekke kurveformen visuelt eller med å se på spektrumskjermen for de harmoniske oversvingningene, som viser både total harmonisk forvrengning og individuelle oversvingninger.

Usymmetri, spenning og strøm

Kontroller spenningens usymmetri på inngangsterminalene så du kan sikre at faseusymmetrien ikke er for høy (> 6–8 %) og at faserotasjonsretningen er riktig. Du kan også kontrollere strømmmens usymmetri, siden for stor usymmetri kan indikere at styringen har et likeretterproblem.

Utvidede oversvingningsmålinger

Ekstreme harmoniske oversvingninger er ikke bare en trussel mot de roterende maskinene dine, men også mot annet utstyr som er koblet til det elektriske anlegget. Med MDA-550 kan du observere de harmoniske oversvingningene i motordriften, og du kan påvise eventuell påvirkning fra vekselretterens bryterelektronikk. MDA-550 har tre oversvingningsområder: 1. til 51. oversvingning, 1 til 9 kHz og 9 til 150 kHz, det gjør det mulig å oppdage all harmonisk forvrengning.

DC-buss

Vekselrettingen i motordriften er kritisk, ettersom korrekt spenning og akseptabel glatting med lav rippel er nødvendig for å få best mulig drift. Høy rippelspenning kan tyde på defekte kondensatorer eller feildimensjonering av den tilkoblede motoren. Registreringsfunksjonen kan brukes til å kontrollere DC-bussytelse dynamisk i driftsmodus med last.

Utdata fra motorstyringen

Kontroller utgangsverdiene fra styringen, med fokus både på spenning/frekvens-forholdet (V/F) og spenningsmodulasjonen. Ved høye målinger av V/F-forholdet kan motoren overopphetes. Når målingene viser et lavt V/F-forhold, vil den tilkoblede motoren kanskje ikke kunne levere det dreiemomentet som er nødvendig for å kjøre den tiltenkte prosessen tilfredsstillende.

Spenningsmodulasjon

Målinger av pulsbreddemodulerte signaler brukes til å se etter høye spenningsspisser som kan skade isolasjonen på motorviklingene. Stigetiden eller steilheten til impulser angis av dV/dt-avlesningen (hastigheten til spenningsendring over tid). Dette skal sammenlignes med motorens spesifiserte isolasjon. Målingene kan også brukes til å måle omkoblingsfrekvens for å avgjøre om det er et potensielt problem med elektronisk svitsjing eller med jording, der signalet flyter opp og ned.

Inndata til motor

Sikring av at det tilføres spenning på motorens inngangsterminaler, er nøkkelen, og valget av kabling fra styring til motor er kritisk. Feil kablingsvalg kan føre til skade både på styring og motor, på grunn av for mange reflekterte spenningsspisser. Det er viktig å kontrollere at strømmen ved terminalene er innenfor motorens merkeverdi, ettersom overstrøm kan få motoren til å gå varm, noe som reduserer statorisolasjonens levetid, som igjen kan føre til tidlig motorsvikt.

Motorakselspenning

Spenningspulser fra en regulerbar motorstyring kan overføres fra en motors stator til rotoren og dermed forårsake spenning på rotorakselen. Når denne rotorakselspenningen overskrider den isolerende kapasiteten til lagerfettet, kan det forekomme overslag (gnister) som kan forårsake groptæring og rifling på løperingen, skader som kan føre til at en motor svikter tidlig. MDA-550 leveres med børsteprobetupper av karbonfiber som enkelt kan¬ eventuelle destruktive strømoverslag, mens impulsamplituden og hendelsestellingen gjør at du kan sette inn tiltak før det oppstår svikt. Innlemmingen av dette tilbehøret gjør at du kan oppdage potensielle skader uten å investere i dyre, permanent installerte løsninger.

Trinnvise, styrte målinger sikrer at du har dataene du trenger når du trenger dem.

MDA-550 er konstruert for å bidra til at du raskt og enkelt skal kunne teste og feilsøke typiske problemer på trefase og enfase motordriftsystemer av vekselrettertypen. Informasjonen på skjermen og det trinnvise oppsettingsveiledningen gjør det enkelt å konfigurere analysatoren og få de driftsmålingene du trenger for å ta bedre beslutninger om vedlikehold, raskt. MDA-550 har måleegenskapene som trengs for den raskeste feilsøking av motorstyringer, helt fra strøminntaket til den installerte motoren.

What's in the box:

 • 1 stk. BP 291 Li-ion-batteripakke
 • 1 stk. BC190 lader/strømadapter
 • 3 stk. VPS421 100 : 1 høyspenningsprober med krokodilleklemmer
 • 1 stk. VPS410-II-R 10 : 1 500 MHz spenningsprobe
 • 3 stk. i400s AC-strømtang
 • 1 stk. SVS-500 akselspenningssett (3 stk. børster)
 • probeholder
 • todelt forlengelsesstang og magnetfot
 • stor koffert med hjul (C437-II)
 • FlukeView-2 PC-programvare (fullversjon)
 • wifi-dongle

Spesifikasjoner: Fluke MDA-550 serie III analysator motordrift

Måle- og analysekombinasjoner
testpunktundergruppeavlesning 1avlesning 2avlesning 3avlesning 4
Inndata til motorstyring
spenning og strøm
fase–faseV – A – HzV AC + DCA AC + DCHz 
V spissV spiss maks.V spiss min.V sp–spspissfaktor
A spissA spiss maks.A spiss min.A sp–spspissfaktor
fase–jordV – A – HzV AC + DCA AC + DCHz 
V spissV spiss maks.V spiss min.V sp–spspissfaktor
A spissA spiss maks.A spiss min.A sp–spspissfaktor
spenningsusymmetriusymmetriV AC + DCV AC + DCV AC + DCusymmetri
spissV sp–spV sp–spV sp–sp 
strømusymmetriusymmetriA AC + DCA AC + DCA AC + DCusymmetri
spissA sp–spA sp–spA sp–sp 
Motorstyringens DC-buss
DC V DCV sp–spV spiss maks. 
rippel V ACV sp–spHz 
Utdata fra motorstyring
spenning og strøm (filtrert)V – A – HzV PBMA AC + DCHzV/Hz
V spissV spiss maks.V spiss min.V sp–spspissfaktor
A spissA spiss maks.A spiss min.A sp–spspissfaktor
spenningsusymmetriusymmetriV PBMV PBMV PBMusymmetri
spissV sp–spV sp–spV sp–sp 
strømusymmetriusymmetriA AC + DCA AC + DCA AC + DCusymmetri
spissA sp–spA sp–spA sp–sp 
spenningsmodulasjon
fase–fasezoom 1V PBMV sp–spHzV/Hz
zoom 2V spiss maks.V spiss min.delta V 
zoom 3 spissV spiss maks.delta V/sstigetid spissoverskridelse
zoom 3 nivådelta Vdelta V/sstigetid nivåoverskridelse
fase–jordzoom 1V PBMV sp–spV spiss maks.V spiss min.
zoom 2V spiss maks.V spiss min.delta VHz
zoom 3 spissV spiss maks.delta V/sstigetid spissoverskridelse
zoom 3 nivådelta Vdelta V/sstigetid nivåoverskridelse
fase–DC +zoom 1V PBMV sp–spV spiss maks.V spiss min.
zoom 2V spiss maks.V spiss min.delta VHz
zoom 3 spissV spiss maks.delta V/sstigetid spissoverskridelse
zoom 3 nivådelta Vdelta V/sstigetid nivåoverskridelse
fase–DC –zoom 1V PBMV sp–spV spiss maks.V spiss min.
zoom 2V spiss maks.V spiss min.delta VHz
zoom 3 spissV spiss maks.delta V/sstigetid spissoverskridelse
zoom 3 nivådelta Vdelta V/sstigetid nivåoverskridelse
Inndata til motor
spenning og strøm (filtrert)V – A – HzV PBMA AC + DCHzV/Hz
V spissV spiss maks.V spiss min.V sp–spspissfaktor
A spissA spiss maks.A spiss min.A sp–spspissfaktor
spenningsusymmetriusymmetriV PBMV PBMV PBMusymmetri
spissV sp–spV sp–spV sp–sp 
strømusymmetriusymmetriA AC + DCA AC + DCA AC + DCusymmetri
spissA sp–spA sp–spA sp–sp 
spenningsmodulasjon
fase–fasezoom 1V PBMV sp–spHzV/Hz
zoom 2V spiss maks.V spiss min.delta V 
zoom 3 spissV spiss maks.delta V/sstigetid spissoverskridelse
zoom 3 nivådelta Vdelta V/sstigetid nivåoverskridelse
fase–jordzoom 1V PBMV sp–spV spiss maks.V spiss min.
zoom 2V spiss maks.V spiss min.delta VHz
zoom 3 spissV spiss maks.delta V/sstigetid spissoverskridelse
zoom 3 nivådelta Vdelta V/sstigetid nivåoverskridelse
Motoraksel
akselspenninghendelser avV sp–sp   
hendelser pådelta Vstige-/synketiddelta V/shendelser/s
Inn- og utdata for motorstyring og inndata til motor
harmoniske oversvingningerspenningV ACgrunnspenninggrunnfrekvens% THD
strømA ACgrunnstrømgrunnfrekvens% THD/TDD
 
målefunksjonspesifikasjon
Likespenning (V DC)
maksimal spenning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe1000 V
maksimal oppløsning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe (spenning til jord)1mV / 10mV
avlesning i fullskala999 tellinger
nøyaktighet ved 4 s til 10 us/div± (1,5 % + 6 tellinger)
sann-RMS-spenning (V AC eller V AC + DC) (med DC-kobling valgt)
maksimal spenning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe (spenning til jord)1000 V
maksimal oppløsning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe1 mv / 10 mV
avlesning i fullskala999 tellinger
DC til 60 Hz± (1,5 % + 10 tellinger)
60 Hz til 20 kHz± (2,5 % + 15 tellinger)
20 kHz til 1 MHz± (5 % + 20 tellinger)
1 til 25 MHz± (10 % + 20 tellinger)
Pulsbreddemodulert spenning (V PBM)
formålmåling på pulsbreddemodulerte signaler, f.eks. utsignaler fra vekselrettere i motorstyringer
prinsippavlesninger viser effektiv spenning basert på gjennomsnittsverdien av samplinger over et helt antall perioder av grunnfrekvensen
nøyaktighetsom V AC + DC for sinussignaler
Spisspenning (V spiss)
modusermaks. spiss, min. spiss eller sp–sp
maksimal spenning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe (spenning til jord)1000 V
maksimal oppløsning med 10 : 1- eller 100 : 1-probe10 mV
nøyaktighet
maks. spiss, min. spiss± 0,2 x inndeling
sp–sp± 0,4 x inndeling
avlesning i fullskala800 tellinger
Strøm (A) med strømtang
måleområdersamme som V AC, V AC + DC eller V spiss
skaleringsfaktorer0,1; 1; 10; 20; 50; 100; 200 og 400 mV/A
nøyaktighetsamme som V AC, V AC + DC eller V spiss (legg til strømtangnøyaktighet)
Frekvens (Hz)
måleområde1,000 Hz til 500 MHz
avlesning i fullskala9999 tellinger
nøyaktighet± (0,5 % + 2 tellinger)
Spenning/herz-forhold (V/Hz)
formålvisning av den målte V PBM-verdien (se V PBM) dividert med grunnfrekvensen på AC-motorstyringer med hastighetsregulering
nøyaktighet% Vrms + % Hz
Spenningsusymmetri, motorstyringsinngang
formålvisning av den høyeste prosentvise forskjellen mellom en av fasene og gjennomsnittet av de tre effektivverdispenningene
nøyaktighetindikativ prosentdel basert på V AC + DC-verdier
Spenningsusymmetri motorstyringsutgang og motorinngang
formålvisning av den høyeste prosentvise forskjellen mellom en av fasene og gjennomsnittet av de tre PBM-spenningene
nøyaktighetindikativ prosentdel basert på V PBM-verdier
Strømusymmetri, motorstyringsinngang
formålvisning av den høyeste prosentvise forskjellen mellom en av fasene og gjennomsnittet av de tre vekselstrømverdiene
nøyaktighetindikativ prosentdel basert på A AC-+ DC-verdier
Strømusymmetri motorstyringsutgang og motorinngang
formålvisning av den høyeste prosentvise forskjellen mellom en av fasene og gjennomsnittet av de tre vekselstrømverdiene
nøyaktighetindikativ prosentdel basert på A AC-verdier
Stige-og synketid
avlesningerspenningsdifferanse (dV), tidsdifferanse (dt), spennings- kontra tidsdifferanse (dV/dt), overskridelse
nøyaktighetsom oscilloskopnøyaktighet
Harmoniske oversvingninger og spektrum
harmoniske oversvingningerDC til den 51.
spektrumområder1–9 kHz, 9–150 kHz (20 MHz-filter på), opp til 500 MHz (spenningsmodulasjon)
Akselspenning
hendelser/sekundindikativ prosentdel basert på målinger av stige- og synketid (pulsutladninger)
Innhenting av rapportdata
antall skjermbildertypisk mulig med lagring av 50 skjermbilder i rapporter (avhengig av komprimeringsforhold)
overføring til PCmed 32 GB eller en mindre 2 GB USB-minnepinne eller mini-USB til USB-kabel or wifi-forbindelse og FlukeView™ 2 for ScopeMeter®
Probeinnstillinger
spenningsprobe1 : 1, 10 : 1, 100 : 1, 1000 : 1, 20 : 1 og 200 : 1
strømtang0,1; 1; 10; 20; 50; 100; 200 og 400 mV/A
akselspenningsprobe1 : 1, 10 : 1 og 100 : 1
Sikkerhet
genereltIEC 61010-1: forurensningsgrad 2
målingIEC 61010-2-030: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
maksimumspenning mellom en terminal og jord1000 V
maks. inngangsspenningervia VPS410-II eller VPS421 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
BNC-inngangA, B, C, D direkte 300 V CAT IV
maks. flytende spenning, testinstrument eller testinstrument med VPS410-II / VPS421 spenningsprobefra en terminal til jord 1000 V CAT III / 600 V CAT IV mellom terminaler 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
driftsspenning mellom probespiss og probereferanseledningVPS410-II: 1000 V
VPS421: 2000 V

Modeller: Fluke MDA-550 serie III analysator motordrift

Fluke MDA-550 serie III analysator motordrift
Kjøp den

Innhold:

 • 1 stk. BP 291 Li-ion-batteripakke
 • 1 stk. BC190 lader/strømadapter
 • 3 stk. VPS421 100 : 1 høyspenningsprober med krokodilleklemmer
 • 1 stk. VPS410-II-R 10 : 1 500 MHz spenningsprobe
 • 3 stk. i400s AC-strømtang
 • 1 stk. SVS-500 akselspenningssett (3 stk. børster)
 • probeholder
 • todelt forlengelsesstang og magnetfot
 • stor koffert med hjul (C437-II)
 • FlukeView-2 PC-programvare (fullversjon)
 • wifi-dongle