Polski

Koreańska zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Firma Fluke Korea Co., Ltd. gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w sposób opisany poniżej.

 1. Gromadzone informacje
  • Prośby o udzielenie informacji na temat produktu/usługi
   • Wymagane elementy: Imię, nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu, kraj i kod pocztowy
  • Rejestracja produktów
   • Wymagane elementy: Zakupiony produkt, numer seryjny, data zakupu, zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, właściciel produktu, firma, ulica, miasto, kraj, stan, prowincja lub terytorium, kod pocztowy, stan produktu, zastosowanie (urządzenie), zastosowanie (dziedzina) i branża
 2. Cel gromadzenia i używania danych
  • Prośby o udzielenie informacji na temat produktu/usługi
   • W celu dostarczenia dodatkowych informacji lub prezentacji produktu, usługi bądź programu firmy Fluke.
  • Rejestracja produktów
   • W celu dostarczenia dalszych informacji na temat produktu firmy Fluke, stanu gwarancji, powiadomień dotyczących bezpieczeństwa i wycofania produktu oraz aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego. Firma Fluke może wykorzystywać te informacje do badań rynkowych.
 3. Okres przechowywania i wykorzystywania danych osobowych
  Gromadzone informacje będą przechowywane i wykorzystywane przez okres, którego wymaga cel gromadzenia, a następnie zostaną zniszczone zaraz po upływie tego okresu. Informacje, które muszą zostać zachowane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami lub które zostały przekazane nam do innych celów niż wymienione powyżej, będą przechowywane do czasu określonego w obowiązujących przepisach i regulacjach lub do wykonania tych innych celów.

Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na gromadzenie i wykorzystywanie powyższych danych osobowych, jednak w przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy mogli przetworzyć jego prośby.

Koreańskia zgoda na otrzymywanie informacji promocyjnych i wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych

Dane osobowe, które firma Fluke Korea Co., Ltd. („Firma”) zebrała od użytkownika, mogą być wykorzystywane do ogólnych celów marketingowych, w tym do wysyłania ogólnych informacji promocyjnych na temat produktów i usług firmy oraz marketingu ukierunkowanego, w tym do wysyłania spersonalizowanych informacji promocyjnych na temat produktów i usług firmy, drogą telefoniczną, listową lub poprzez wiadomości e-mail i SMS w okresie określonym w koreańskiej zgodzie na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo nie wyrazić na to zgody, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody nie otrzyma informacji promocyjnych, o których mowa powyżej.