Polski

Poradnik wyboru przyrządów: Jakość zasilania

UsuńUsuń
Fluke 1750 Three-Phase Power Quality Recorder
Wycofane
Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder
Trójfazowy rejestrator energii Fluke 1750Trójfazowy rejestrator jakości energii Fluke 1760TR
Wychwytywanie stanów nieustalonych < 1 MHz   
Wychwytywanie stanów nieustalonych > 1 MHz   
Migotanie   
Analiza wg EN50160   
Automatyczne wyzwalanie — stany nieustalone  
Zgodność z normą IEC61000-4-30Klasa BKlasa A 
Sygnalizacja sieciowa  
Składowe kolejności faz  
Asymetria   
Interharmoniczne   
Jednofazowy   
Trójfazowy   
Wartość skuteczna napięcia   
Wartość skuteczna natężenia prądu   
Prąd neutralny   
Prąd uziemienia (5 wejść)  
Wejścia różnicowe  
Ethernet, WiFi lub USBEthernetEthernet 
< 1600   
od 1600 A do 3000 A   
> 3000 A (opcja)   
Wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistymPrzez komputer/tabletPrzez komputer 
Niewielkie wymiary pozwalające na pracę wewnątrz tablic rozdzielczych   
Tylko wyświetlanie stanu   
Konfiguracja za pomocą laptopa   
Konfiguruj za pomocą tabletu  
Pamięć zewnętrzna (CF, SD lub USB)   
Funkcja rejestrowania obrazów w określonym czasie  
Długookresowe rejestrowanie wartości RMS   
Rejestracja przebiegu   
Obiekty mieszkalne/komercyjne   
Przemysłowe   
Wewnętrzna stacja elektroenergetyczna   
Wbudowany zasilacz awaryjny   
Całkowite zniekształcenia harmoniczne   
Moc i energia   
Wykres wskazowy   
Harmoniczne napięcia   
Harmoniczne prądu   
Interharmoniczne   
Współczynnik K   
Prąd rozruchowy (wyzwalany)