Ręczne oscyloskopy przemysłowe ScopeMeter® Fluke serii 120B

 • Ręczne Oscyloskopy Przemysłowe ScopeMeter® Fluke Serii 120B | Fluke
 • Ręczne Oscyloskopy Przemysłowe ScopeMeter® Fluke Serii 120B | Fluke
 • Ręczne Oscyloskopy Przemysłowe ScopeMeter® Fluke Serii 120B | Fluke
 • Ręczne Oscyloskopy Przemysłowe ScopeMeter® Fluke Serii 120B | Fluke

Najważniejsze cechy

[0}Przemysłowe oscyloskopy ScopeMeter z serii 120B mają innowacyjne funkcje wspomagające techników w szybszym wyszukiwaniu i usuwaniu awarii oraz uzyskiwaniu odpowiedzi niezbędnych do utrzymania sprawności ich systemów. Wyświetlaj przebiegi za pomocą technologii wyzwalania i konfiguracji Connect and View™ oraz automatycznie przeglądaj powiązane pomiary numeryczne za pomocą technologii Fluke IntellaSet™, a wszystko to bez ręcznej korekty pomiarów. Dzięki funkcji wykrywania zdarzeń przez rejestrator, przemijające, sporadyczne zdarzenia są zapisywane i rejestrowane, co zapewnia łatwe przeglądanie i analizę.[0]
 • Oscyloskop i multimetr cyfrowy z podwójnym wejściem
 • Szerokość pasma oscyloskopu 40 MHz lub 20 MHz
 • Dwa multimetry cyfrowe prawdziwej wartości RMS o rozdzielczości 5000 wskazań
 • Proste wyzwalanie Connect-and-View™ umożliwia obsługę bez angażowania rąk
 • Technologia IntellaSet™ automatycznie i inteligentnie dostosowuje odczyty numeryczne na podstawie zmierzonego sygnału
 • Rejestrator z podwójnym wejściem odczytujący przebieg oraz umożliwiający odczyt pomiaru, rejestrujący dane trendów i pomiary przez dłuższy czas
 • Funkcja wykrywania zdarzeń przez rejestrator rejestruje przemijające, sporadyczne sygnały w powtarzalnych przebiegach do 4 kHz
 • Ekranowane przewody pomiarowe do pomiarów oscyloskopowych, rezystancji i ciągłości obwodu
 • Pomiary rezystancji, ciągłości, diod i pojemności elektrycznej
 • Pomiary zasilania (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz)
 • Napięcie, natężenie i moc harmoniczna
 • Sprawdzaj sieci przemysłowe za pomocą testów warstw fizycznych BusHealth w celu porównania ich ze zdefiniowanymi poziomami referencyjnymi.
 • Zapisuj lub przywołuj dane i konfiguracje przyrządu.
 • Zapisuj konfiguracje przyrządu zdefiniowane w sekwencji testowej w celu przeprowadzania rutynowych czynności konserwacyjnych lub najczęściej stosowanych procedur testowych.
 • Zewnętrzny izolowany optycznie interfejs USB do transferu, archiwizacji i analizy danych z oscyloskopu lub danych pomiarowych
 • Opcjonalny adapter Wi-Fi podłączony do wewnętrznego portu USB do bezprzewodowego transferu informacji do komputera, laptopa lub aplikacji mobilnej Fluke Connect®.*
 • Oprogramowanie FlukeView® ScopeMeter® dla systemu Windows®
 • Wzmocniona konstrukcja odporna na wibracje 3 g, wstrząsy 30 g oraz stopień ochrony IP51 zgodny z normą EN/IEC60529
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa w branży: klasa bezpieczeństwa CAT IV 600 V
 • Akumulator Li-Ion, siedem godzin działania (czas ładowania: cztery godziny)

*Niektóre modele są dostępne tylko w wybranych krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Fluke.

Funkcja wyzwalania Connect-and-View™ zapewnia natychmiastowe, stabilne wyświetlanie wyników.

Użytkownicy oscyloskopu wiedzą, jak trudne może być wyzwalanie. Korzystanie z nieprawidłowych ustawień może prowadzić do niestabilnej rejestracji przebiegów, a czasami do złych danych pomiarowych. Unikalna technologia wyzwalania Connect-and-View™ firmy Fluke rozpoznaje wzorce sygnałów i automatycznie konfiguruje prawidłowe wyzwalanie w celu zapewnienia stabilnego, niezawodnego i powtarzalnego wyświetlania. Funkcja wyzwalania Connect-and-View™ została zaprojektowana do współpracy dosłownie z każdym sygnałem, w tym z napędami silnikowymi i sygnałami sterującymi — bez ustawiania parametrów ani nawet dotykania jakiegokolwiek przycisku. Zmiany sygnału są natychmiast rozpoznawane, po czym następuje automatyczne dostosowanie ustawień, co zapewnia stabilne wyświetlanie, nawet podczas pomiaru wielu punktów testowych jeden za drugim.

IntellaSet™/AutoReading

Funkcja automatycznych odczytów z technologią IntellaSet™ firmy Fluke wykorzystuje własne algorytmy w celu inteligentnego analizowania zmierzonego przebiegu i automatycznego wyświetlania na ekranie najbardziej odpowiednich pomiarów numerycznych, dzięki czemu dostęp do potrzebnych danych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Na przykład gdy zmierzony przebieg jest zgodny z sygnałem napięcia, odczyty Vrms oraz Hz wyświetlają się automatycznie, gdy z kolei zmierzony przebieg ma postać fali prostokątnej, odczyty całkowitej amplitudy V oraz Hz wyświetlają się automatycznie. Korzystając z technologii IntellaSet™ w połączeniu z automatycznym wyzwalaniem Connect-and-View™ można mieć pewność, że wyświetla się nie tylko prawidłowy przebieg, ale także prawidłowy odczyt numeryczny. To wszystko bez dotykania jakiegokolwiek przycisku.

Technologia IntellaSet™ w połączeniu z automatycznym wyzwalaniem Fluke Connect-and-View™ daje Ci dostęp do informacji, których potrzebujesz.

Do prawidłowej pracy oscyloskopy wymagają niezawodnego zasilania. Aby przeprowadzić kluczowe pomiary zasilania, należy używać podwójnego wejścia.

W jedno- lub trójfazowych zrównoważonych systemach podwójne wejścia przemysłowego skopometru ScopeMeter® z serii 120B mogą zmierzyć napięcie AC+DC RMS w kanale A oraz natężenie AC+DC RMS w kanale B. Fluke 125B może następnie obliczyć; częstotliwość, kąt fazowy, moc czynną (kW), moc bierną (VA lub var), współczynnik mocy (PF) lub przesunięcie współczynnika mocy (DPF), a także wartości mocy dla układu trójfazowego, gdzie wszystkie fazy mają równe napięcie i natężenie. Dotyczy to układu zrównoważonego oraz obciążeń rezystancyjnych.

Z łatwością pozyskuj charakterystykę zasilania w celu stwierdzenia zgodności zasilania z normami w danym systemie.

Pomiary harmonicznej

Harmoniczne dotyczą okresowych zakłóceń w sinusoidalnych przebiegach napięcia, natężenia i mocy. Pomiary harmonicznej w systemach przesyłu energii są często spowodowane przez obciążenia nieliniowe, takie jak zasilacze prądu stałego i napędy silnikowe o regulowanej prędkości. Harmoniczne mogą powodować nagrzewanie się transformatorów, przewodów i silników. W funkcji harmonicznych przyrząd testujący mierzy harmoniczne do 51. Następuje pomiar powiązanych danych, takich jak komponenty DC, THD (Total Harmonic Distortion — całkowite zniekształcenia harmoniczne) oraz współczynnik K w celu zapewniania kompletnej oceny stanu elektrycznego Twoich obciążeń.

Przegląd widma harmonicznych z kursorami do pomiaru zniekształceń jako wartości procentowej od wartości podstawowej.

Korzystaj z zaawansowanych trybów rejestratora, aby z łatwością znajdować sporadyczne usterki

Najtrudniej znaleźć te usterki, które się zdarzają od czasu do czasu - usterki sporadyczne. Ich przyczyną mogą być nieprawidłowe połączenia, pył, brud, korozja lub po prostu uszkodzone przewody lub złącza. Inne czynniki, takie jak przerwy na linii lub zwisy linii czy rozruch i zatrzymywanie silnika, mogą także powodować zdarzenia sporadyczne skutkujące wyłączeniem urządzeń. W przypadku wystąpienia tych zdarzeń mogą one zostać niezauważone. Ale oscyloskop ScopeMeter® firmy Fluke je wykryje. Możesz także określić minimalne i maksymalne wartości pomiaru lub zarejestrować przebieg kształtu fali. Ponadto, dzięki dającej się rozbudować pamięci micro SD można realizować sesje rejestracji trwające do 14 dni. Ten rejestrator jest nawet jeszcze bardziej wydajny dzięki funkcji wykrywania zdarzeń, co powoduje, że wykrywanie i rejestrowanie sporadycznych zdarzeń jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wystarczy ustawić próg w odczycie miernika lub zakres śledzenia i wszelkie odchylenia są oznaczane jako zdarzenia niepowtarzalne. Nie trzeba już przeszukiwać dużej ilości danych w celu odnalezienia usterek i można szybko przechodzić od jednej oznaczonej usterki do kolejnej, zachowując nadal dostęp do pełnego zestawu danych.

Szybko przeglądaj zarejestrowane zdarzenia w celu identyfikacji i usuwania sporadycznych usterek.

Przemysłowy test Bus Health (działania magistrali) weryfikuje jakość sygnału elektrycznego w magistralach przemysłowych.

Test BusHealth (działania magistrali) analizuje sygnały elektryczne w magistralach lub sieciach przemysłowych i nadaje jasny znacznik „Dobry”, „Słaby” lub „Zły” dla każdego z parametrów, przedstawiany obok bieżącej wartości pomiaru. Zmierzone wartości są porównywane z wartościami standardowymi na podstawie wybranych typów magistrali (CAN-bus, Profi-bus, Foundation Field, RS-232 i wiele innych) lub istnieje możliwość niepowtarzalnych wartości odniesienia, jeśli potrzebne są różne tolerancje. Urządzenie Fluke 125B może oceniać jakość sygnałów elektrycznych w momencie, gdy są one przesyłane przez sieć, bez konieczności patrzenia w treść danych. Ponadto oscyloskop 125B sprawdza poziomy oraz prędkość sygnału, czasy przejścia i odchylenie, a następnie porównuje te parametry do odpowiednich standardów, aby pomóc w znalezieniu błędów, takich jak niewłaściwe połączenia przewodów, wadliwe styki, nieprawidłowe uziemienie lub nieprawidłowe zakończenia.

Szybko poznawaj analogową charakterystykę warstwy fizycznej sygnału w magistrali w zastosowaniach przemysłowych.

Jeden przewód pomiarowy do mierzenia wielu parametrów elektrycznych

Przebieg o dużej częstotliwości, miernik, pomiar pojemności i rezystancji, a także kontrola ciągłości są możliwe za pomocą zaledwie jednego zestawu ekranowanych przewodów pomiarowych. Nie traci się czasu na szukanie lub wymianę przewodów.

Jeden oscyloskop mierzy wolty, omy, ampery lub pojemność, a do tego wyświetla kształty fali.

Oprogramowanie FlukeView® ScopeMeter® dla systemu Windows®

Wykorzystaj swój oscyloskop ScopeMeter 120B jeszcze lepiej dzięki oprogramowaniu FlukeView®:

 • Zapisuj kolorowe kopie ekranów przyrządu na komputerze
 • Kopiuj obrazy ekranu do swoich raportów i dokumentacji
 • Rejestruj i zapisuj na komputerze dane dotyczące przebiegu pochodzące ze oscyloskopu
 • Twórz i archiwizuj referencyjne przebiegi na potrzeby porównań
 • Kopiuj dane na temat przebiegu do arkusza kalkulacyjnego w celu przeprowadzania szczegółowej analizy
 • Korzystaj z kursorów do pomiaru parametrów
 • Dodawaj teksty użytkownika do konfiguracji przyrządu i wysyłaj je do przyrządu do wiadomości i jako instrukcje dla operatora

Uwaga: niektóre funkcje mogą być dostępne tylko w przypadku określonych modeli urządzenia ScopeMeter.

Kompatybilność z aplikacją mobilną Fluke Connect

Zautomatyzowane maszyny przemysłowe sprawiają więcej trudności w wyszukiwaniu i usuwaniu awarii niż kiedykolwiek. Nie wystarczy tylko wiedzieć, gdzie trzeba sprawdzać, należy także wiedzieć, czego szukać, a to może być trudne bez podstawowych danych pomiarowych lub dostępu do ekspertów w danej dziedzinie. System bezprzewodowego oprogramowania i przyrządów testujących Fluke Connect® Assets umożliwia technikom obniżenie kosztów konserwacji i wydłużenie czasu sprawności dzięki dokładnym zapisom na temat urządzeń oraz danym konserwacyjnym, które można łatwo interpretować i się nimi dzielić. Porównuj i kontrastuj dane pomiarowe oraz trendy z badań, aby móc lepiej zrozumieć charakterystykę sygnału oraz zmiany z biegiem czasu. Dzięki zapisywaniu danych dotyczących konserwacji w technologii Fluke Cloud™ można umożliwić członkom zespołu dostęp do danych z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porady lub zgody w terenie i doprowadzenie Twoich systemów do sprawności szybciej niż kiedykolwiek.

Wykres porównawczy produktów Fluke 123B Fluke 124B Fluke 125B
Funkcje
W pełni funkcjonalny oscyloskop i miernik z podwójnym wejściem
Szerokość pasma oscyloskopu MHz ="20" ="40" ="40"
Miernik i oscyloskop z rejestratorem
Pomiary kursorowe oscyloskopem
Pomiary zasilania i harmonicznej
Stan magistrali
Akcesoria w zestawie
Sonda napięciowa 10:1
Miernik cęgowy prądu przemiennego i400S
Poproś o darmową demonstracjęKup teraz

Omówienie produktu

Uproszczone testowanie, lepsza ocena i szybsze wyszukiwanie i usuwanie awarii elektromechanicznych

Ten kompaktowy oscyloskop ScopeMeter® z serii 120B to wzmocniony oscyloskop do przemysłowych obwodów elektrycznych oraz wyszukiwania i usuwania awarii elektromechanicznych oraz do konserwacji zapobiegawczej. Jest to prawdziwie zintegrowany, prosty w użyciu przyrząd testujący, zawierający oscyloskop, multimetr oraz rejestrator pracujący z dużą prędkością. ScopeMeter z serii 120B jest również zintegrowany z aplikacją mobilną Fluke Connect® oraz oprogramowaniem FlukeView® do oscyloskopów, co pozwala na rozszerzoną współpracę, analizę danych i archiwizację kluczowych informacji testowych.

Modele

Fluke 125B

Ręczny oscyloskop przemysłowy ScopeMeter® (40 MHz)

Kup

zawiera:

 • Ręczny oscyloskop Fluke 125B
 • Ekranowane przewody pomiarowe z czarnymi przewodami masy
 • Czarny przewód pomiarowy (masa)
 • Zaciski haczykowe (czerwony, niebieski)
 • Adapter złącza bananowego (czarny, 1 szt.)
 • Sonda napięciowa 10:1
 • Miernik cęgowy prądu przemiennego i400s
 • Kątowy adapter USB
 • WiFi USB Adapter*
 • Zasilacz prądu stałego, adapter/ładowarka
 • Zestaw akumulatorów litowo-jonowych
Fluke 125B/S

Ręczny oscyloskop przemysłowy ScopeMeter® (40 MHz)

Kup

zawiera:

 • Ręczny oscyloskop Fluke 125B
 • Ekranowane przewody pomiarowe z czarnymi przewodami masy
 • Czarny przewód pomiarowy (masa)
 • Zaciski haczykowe (czerwony, niebieski)
 • Adapter złącza bananowego (czarny, 1 szt.)
 • Sonda napięciowa 10:1
 • Miernik cęgowy prądu przemiennego i400s
 • Kątowy adapter USB
 • WiFi USB Adapter*
 • Zasilacz prądu stałego, adapter/ładowarka
 • Zestaw akumulatorów litowo-jonowych
 • Miękki pokrowiec
 • Zestaw magnetyczny do zawieszania mierników
 • Oprogramowanie FlukeView® ScopeMeter® dla systemu Windows®
 • Osłona ekranu
Fluke 124B

Ręczny oscyloskop przemysłowy ScopeMeter® (40 MHz)

Kup

zawiera:

 • Ręczny oscyloskop Fluke 124B
 • Ekranowane przewody pomiarowe z czarnymi przewodami masy
 • Czarny przewód pomiarowy (masa)
 • Zaciski haczykowe (czerwony, niebieski)
 • Adapter złącza bananowego (czarny, 1 szt.)
 • Sonda napięciowa 10:1
 • Kątowy adapter USB
 • WiFi USB Adapter*
 • Zasilacz prądu stałego, adapter/ładowarka
 • Zestaw akumulatorów litowo-jonowych
Fluke 124B/S

Ręczny oscyloskop przemysłowy ScopeMeter® (40 MHz)

Kup

zawiera:

 • Ręczny oscyloskop Fluke 124B
 • Ekranowane przewody pomiarowe z czarnymi przewodami masy
 • Czarny przewód pomiarowy (masa)
 • Zaciski haczykowe (czerwony, niebieski)
 • Adapter złącza bananowego (czarny, 1 szt.)
 • Sonda napięciowa 10:1
 • Kątowy adapter USB
 • WiFi USB Adapter*
 • Zasilacz prądu stałego, adapter/ładowarka
 • Zestaw akumulatorów litowo-jonowych
 • Miękki pokrowiec
 • Zestaw magnetyczny do zawieszania mierników
 • Oprogramowanie FlukeView® ScopeMeter® dla systemu Windows®
 • Osłona ekranu
Fluke 123B
Fluke 123B Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscope (20 MHz)
Kup

Ręczny oscyloskop przemysłowy ScopeMeter® (20 MHz)

zawiera:

 • Ręczny oscyloskop Fluke 123B
 • Ekranowane przewody pomiarowe z czarnymi przewodami masy
 • Czarny przewód pomiarowy (masa)
 • Zaciski haczykowe (czerwony, niebieski)
 • Adapter złącza bananowego (czarny, 1 szt.)
 • Kątowy adapter USB
 • WiFi USB Adapter*
 • Zasilacz prądu stałego, adapter/ładowarka
 • Zestaw akumulatorów litowo-jonowych
Fluke 123B/S
Fluke 123B/S Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscope (20 MHz)
Kup

Ręczny oscyloskop przemysłowy ScopeMeter® (20 MHz)

zawiera:

 • Ręczny oscyloskop Fluke 123B
 • Ekranowane przewody pomiarowe z czarnymi przewodami masy
 • Czarny przewód pomiarowy (masa)
 • Zaciski haczykowe (czerwony, niebieski)
 • Adapter złącza bananowego (czarny, 1 szt.)
 • Kątowy adapter USB
 • WiFi USB Adapter*
 • Zasilacz prądu stałego, adapter/ładowarka
 • Zestaw akumulatorów litowo-jonowych
 • Miękki pokrowiec
 • Zestaw magnetyczny do zawieszania mierników
 • Oprogramowanie FlukeView® ScopeMeter® dla systemu Windows®
 • Osłona ekranu

Specyfikacje

Tryb oscyloskopu
Pionowo
Charakterystyka częstotliwościowa — sprzężenie pojemnościowe DC Bez sond i przewodów pomiarowych (z BB120) 123B: DC do 20 MHz (-3 dB)
124B oraz 125B: DC do 40 MHz (-3 dB)
Z ekranowanymi przewodami pomiarowymi STL120-IV 1:1 DC do 12,5 MHz (-3 dB) / DC do 20 MHz (-6 dB)
Z sondą VP41 10:1 123B: DC do 20 MHz (-3 dB)
124B oraz 125B: DC do 40 MHz (-3 dB)
Charakterystyka częstotliwościowa — sprzężenie pojemnościowe AC (w przypadku spadku wzmoznienia) Bez sond i przewodów pomiarowych <10 Hz (-3 dB)
Z ekranowanymi przewodami pomiarowymi STL120-IV 1:1 <10 Hz (-3 dB)
Z sondą VP41 10:1 <10 Hz (-3 dB)
Czas narastania, bez sond
i przewodów pomiarowych
123B <17,5 ns
124B i 125B <8,75 ns
Impedancja wejściowa Bez sond i przewodów pomiarowych 1 MΩ//20 pF
Z adapterem BB120 1 MΩ//24 pF
Z ekranowanymi przewodami pomiarowymi STL120-IV 1:1 1 MΩ//230 pF
Z sondą VP41 10:1 5 MΩ//15,5 pF
Czułość od 5 mV do 200 V na działkę
Analogowy ogranicznik szerokości pasma 10 kHz
Tryby wyświetlania A, -A, B, -B
Maksymalne napięcie wejściowe A i B Bezpośrednie, z przewodami pomiarowymi lub z sondą VP41 Maksymalne napięcie 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms.
Z adapterem BB120 600 Vrms
Maks. napięcie zmienne, z dowolnego zacisku do masy 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms do 400 Hz
Pozioma
Tryby oscyloskopu Normalny, Pojedynczy, Lista
Zakresy (normalny) Próbkowanie równoważne 123B: 20 ns do 500 ns/działkę
124B i 125B: 10 ns do 500 ns/działkę
Próbkowanie w czasie rzeczywistym 1 μs do 5 s/działkę
Pojedynczy (czas rzeczywisty) 1 μs do 5 s/działkę
Lista (czas rzeczywisty) 1s do 60 s/działkę
Częstotliwość próbkowania (jednocześnie dla obu kanałów) Próbkowanie równoważne (powtarzalne sygnały) maks. 4 GS/s
Próbkowanie w czasie rzeczywistym 1 μs do 60 s/działkę 40 MS/s
 
Wyzwalacz
Odświeżanie wyświetlacza Swobodna praca, po wyzwoleniu
Źródło A, B
Czułość A i B Przy DC do 5 MHz 0,5 działki lub 5 mV
Przy 40 MHz 123B: 4 działki
124B i 125B: 1,5 działki
Przy 60 MHz 123B: N/d
124B i 125B: 4 działki
Nachylenie Dodatnie, ujemne
 
Zaawansowane funkcje oscyloskopu
Tryby wyświetlania Normalny Przechwytuje do 25 ns zakłóceń i wyświetla przebieg poświaty typu analogowego.
Płynny Usuwa szum z kształtu przebiegu.
Bez zakłóceń Nie przechwytuje zakłóceń między próbkami
Obwiednia Rejestruje i wyświetla minimalne i maksymalne przebiegi w czasie.
Automatyczne ustawianie (Connect-and-View™) Ciągła, w pełni automatyczna regulacja amplitudy, podstawy czasu, poziomu wyzwalacza i odstępu wyzwalania oraz wstrzymywanie. Przejście do trybu ręcznego poprzez dokonaną przez użytkownika regulację amplitudy, podstawy czasu lub poziomu wyzwalacza.
 
Miernik z dwoma wejściami
Dokładność wszystkich pomiarów mieści się w zakresie ± (% odczytu + liczba wskazań) od 18°C do 28°C.
Dodaj 0,1× (określona dokładność) dla każdego °C poniżej 18°C lub powyżej 28°C. Dla pomiarów napięcia z sondą 10:1 dodaj niedokładność sondy +1%. Na ekranie musi być widoczny więcej niż jeden okres kształtu fali.
 
Wejście A i wejście B
Napięcie stałe (VDC)
Zakresy 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Dokładność ± (0,5% + 5 zliczeń)
Odrzucenie w trybie wspólnym (CMRR) >100 dB przy DC, >60 dB przy 50, 60 lub 400 Hz
Odczyt pełnego zakresu 5000 wskazań
Precyzyjny pomiar prawdziwej wartości RMS napięcia (V AC oraz V AC+DC)
Zakresy 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Dokładność od 5% do 100% zakresu (sprzężenie pojemnościowe DC) DC do 60 Hz (V AC+DC) ± (1% + 10 zliczenia)
1 Hz do 60 Hz (V AC) ± (1% + 10 zliczenia)
Dokładność 5% do 100% zakresu (sprzężenie pojemnościowe AC lub DC) od 60 Hz do 20 kHz ± (+2,5% + 15 zliczenia)
Ignorowanie DC (tylko VAC) >50 dB
Odrzucenie w trybie wspólnym (CMRR) >100 dB przy DC
>60 dB przy 50, 60 lub 400 Hz
Odczyt pełnego zakresu 5000 wskazań, odczyt niezależny od jakichkolwiek współczynników szczytu sygnału.
Maks.
Tryby Maks. wartość szczytowa, min. wartość szczytowa lub całkowita amplituda
Zakresy 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 2200 V
Dokładność Dokładność Maksymalna wartość szczytowa lub minimalna wartość szczytowa 5% pełnej skali
Dokładność całkowitej amplitudy 10% pełnej skali
Odczyt pełnego zakresu 500 wskazań
Częstotliwość (Hz)
Zakresy 123B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz,1 MHz, 10 MHz i 50 MHz
124B i 125B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz i 70 MHz
Zakres częstotliwości 15 Hz (1 Hz) do 50 MHz w ciągłym automatycznym ustawianiu
Dokładność przy 1 Hz do 1 MHz ± (+0,5% + 2 zliczenia)
Odczyt pełnego zakresu Wskazanie maks. 10 000
Obr./min
Maks. odczyt 50,00 kRPM
Dokładność ± (+0,5% + 2 zliczenia)
Współczynnik wypełnienia (PULSE)
Zakres 2% – 98%
Zakres częstotliwości 15 Hz (1 Hz) do 30 MHz w ciągłym automatycznym ustawianiu
Szerokość impulsu (PULSE)
Zakres częstotliwości 15 Hz (1 Hz) do 30 MHz w ciągłym automatycznym ustawianiu
Odczyt pełnego zakresu 1000 wskazań
Ampery (AMP)
Z cęgami prądowymi Zakresy Podobnie jak w przypadku V DC, V AC, V AC+DC lub PEAK
Współczynniki skali 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 400 mV/A, 1 V/A, 10 mV/mA
Dokładność Podobnie jak w przypadku V DC, V AC, V AC+DC lub PEAK (dodaj niepewność cęgów prądowych)
Temperatura (TEMP) z opcjonalną sondą temperatury
Zakres 200°C/działka
Współczynnik skali 1 mV/°C i 1 mV/°F
Dokładność Jak V DC (dodaj niepewność sondy temp.)
Decybele (dB)
0 dBV 1 V
0 dBm (600 Ω /50 Ω) 1 mW w odniesieniu do 600 Ω lub 50 Ω
dB na V DC, V AC lub VAC+DC
Odczyt pełnego zakresu 1000 wskazań
Współczynnik szczytu (CREST)
Zakres od 1 do 10
Odczyt pełnego zakresu 90 wskazań
Faza
Tryby A do B, B do A
Zakres od 0 do 359 stopni
Rozdzielczość 1 stopień
Moc (tylko 125B)
Konfiguracje 1 faza / 3 fazy, 3 obciążenia symetryczne w przewodniku (3 fazy: tylko komponent podstawowy, tylko tryb AUTOSET)
Współczynnik mocy (PF) Stosunek między watami i zakresem VA — od 0,00 do 1,00
Wat Odczyt wartości skutecznej powielających się, odpowiadających próbek z wejścia A (napięcie) i wejścia B (natężenie)
Odczyt pełnego zakresu 999 wskazań
VA Vrms × Arms
Odczyt pełnego zakresu 999 wskazań
Moc bierna (var) [S][208]=”2”[S][210]=”2”[S][212]
Odczyt pełnego zakresu 999 wskazań
Vpwm
Przeznaczenie Zmierzenie sygnałów regulowanych przez modulator szerokości impulsów, np. sygnałów falownika napędu silnikowego.
Zasada działania Odczyty przedstawiają napięcie skuteczne oparte na średniej wartości próbek ze wszystkich okresów częstotliwości podstawowej.
Dokładność Jak Vrms dla sygnałów o przebiegu sinusoidalnym
 
Wejście A do wejścia wspólnego
Om (Ω)
Zakresy 123B oraz 124B 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
125B 50 Ω, 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
Dokładność ± (0,6% + 5 zliczeń) 50 Ω ± (2% + 20 zliczeń)
Odczyt pełnego zakresu 50 Ω do 5 MΩ — 5 000 zliczeń, 30 MΩ — 3 000 zliczeń
Prąd pomiaru 0,5 mA do 50 nA, zmniejsza się wraz ze zwiększaniem zakresów
Napięcie obwodu otwartego <4 V
Ciągłość (Cont)
Sygnał dźwiękowy <(30 Ω ± 5 Ω) w zakresie 50 Ω
Prąd pomiaru 0,5 mA
Wykrywanie zwarć o długości ≥1 ms
Dioda
Napięcie pomiarowe przy 0,5 mA >2,8 V
przy obwodzie otwartym <4 V
Prąd pomiaru 0,5 mA
Biegunowość + na wejściu A, - na COM
Pojemność (CAP)
Zakresy 50 nF, 500 nF, 5 μF, 50 μF, 500 μF
Odczyt pełnego zakresu 5000 wskazań
Prąd pomiaru 500 nA do 0,5 mA, zwiększa się wraz ze zwiększaniem zakresów
 
Zaawansowane funkcje miernika
Punkt początkowy Ustawienie bieżącej wartości jako punktu odniesienia
AutoHold (dla A) Przechwytuje i „zamraża” stabilny wynik pomiaru. Po uzyskaniu stabilnego sygnału generowany jest dźwięk. Funkcja AutoHold opiera się na głównym odczycie pomiaru i ma próg 1 Vpp dla sygnałów prądu przemiennego oraz 100 mV dla sygnałów prądu stałego.
Stałe miejsce dziesiętne Aktywowany za pomocą kluczy tłumiących.
 
Odczyt kursora (124B oraz 125B)
Źródła A, B
Pojedyncza linia pionowa Średni, min. i maks. odczyt
Średni, minimum, maksimum i czas od początku odczytu (w trybie ROLL (LISTA), narzędzie w trybie HOLD (WSTRZYMANIE))
Średni, minimum, maksimum i czas od początku odczytu (w trybie RECORDER (REJESTRATOR); narzędzie w trybie HOLD (WSTRZYMANIE))
Wartości harmonicznych w trybie POWER QUALITY (JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ).
Dwie linie pionowe Całkowita amplituda, odczyt odległości i czasu, odwrotny odczyt odległości i czasu
Średni, minimum, maksimum oraz czasowo-odległościowa odczytu (w trybie ROLL (LISTA), narzędzie w trybie HOLD (WSTRZYMANIE))
Dwie linie poziome Odczyt wysoki, niski i całkowita amplituda
Czas narastania lub opadania Czas przejścia, odczyt na poziomie 0% i 100% (ręczna lub automatyczna regulacja poziomu;
regulacja automatyczna możliwa tylko w trybie pojedynczego kanału)
Dokładność Analogicznie jak dokładność oscyloskopu
 
Rejestrator
Rejestrator przechwytuje odczyty pomiaru w trybie rejestratora pomiaru lub w sposób ciągły przechwytuje próbki kształtu przebiegu w trybie rejestratora oscyloskopu. Informacje są przechowywane w pamięci wewnętrznej lub na dodatkowej karcie pamięci SD (w modelach 125B i 124B).
Wyniki są przedstawiane jak na wyświetlaczu rejestratora taśmowego, który tworzy wykres minimalnych i maksymalnych wartości pomiarów w określonym czasie, lub jak na wyświetlaczu rejestratora kształtu przebiegu, który analizuje wszystkie przechwycone próbki.
Odczyty miernika
Szybkość pomiarów Maksymalnie 2 pomiary/s
Rozmiar rejestrowanych danych (min., maks., średnia) 2 M odczyty dla 1 kanału
Okres rejestrowania 2 tygodnie
Maksymalna liczba zdarzeń ="1024"
Zapis kształtu fali
Maksymalna prędkość próbkowania 400 K próbka/s
Rozmiar pamięci wewnętrznej 400 M próbek Zarejestrowany czas
Zakres pamięci wewnętrznej 15 minut przy 500 μs/działkę
11 godzin przy 20 ms/działkę
Rozmiar rejestrowanych danych na karcie SD 1,5 G próbki
Okres rejestrowania na karcie SD 11 godzin przy 500 ms/działkę
14 dni przy 20 ms/działkę
Maksymalna liczba zdarzeń ="64"
 
Jakość energii elektrycznej (tylko w modelu 125B)
Odczyty Wat, VA, var, PF, DPF, Hz
Wat, VA, zakresy var (auto) 250 W do 250 MW, 625 MW, 1,56 GW
Jeśli wybrano: całkowita (% r) ± (2% + 6 zliczeń)
Jeśli wybrano: podstawowa (% f) ±(4% + 4 zliczenia)
DPF od 0,00 do 1,00
PF 0,00 do 1,00 ± 0,04
Zakres częstotliwości 10,0 Hz do 15,0 kHz
40,0 Hz do 70,0 Hz
Liczba harmonicznych DC do 51
Odczyty / odczyty kursora
(podstawowe 40 Hz do 70 Hz)
Vrms / Arms /Wat Każdą harmoniczną z wartości podstawowej można wybrać do osobnego odczytu
Obejmuje częstotliwość wartości podstawowej, kąta fazowego oraz współczynnik K (w A i W)
 
Tester Bus health (działania magistrali) (tylko modele Fluke 125B)
Typ Podtyp Protokół
AS-i NEN-EN50295
CAN ISO-11898
Interbus S RS-422 EIA-422
Modbus RS-232 RS-232/EIA-232
RS-485 RS-485/EIA-485
Foundation Fieldbus H1 61158 rodzaj 1, 31,25 kb
Profibus DP EIA-485
PA 61158 typ 1
 
Różne
Wyświetlacz Typ 5,7-calowy kolorowy wyświetlacz z aktywną matrycą TFT
Rozdzielczość 640 × 480 pikseli
Wyświetlanie kształtu przebiegu Pionowo 10 działek składających się z 40 pikseli
Pozioma 12 działek składających się z 40 pikseli
Zasilanie Zewnętrzne Za pomocą zasilacza BC430
Napięcie wejściowe 10 V DC do 21 V DC
Zużycie energii zwykle 5 W
Złącze wejściowe jack 5 mm
Wewnętrzne Z zestawu akumulatorów BP290
Zasilanie akumulatorowe Akumulator Li-Ion 10,8 V
Czas pracy 7 godzin przy 50% jasności podświetlenia
Czas ładowania 4 godziny, gdy przyrząd testujący jest wyłączony, 7 godzin, gdy przyrząd testujący jest włączony
Dopuszczalna temp. otoczenia 0 do 40°C podczas ładowania
Pamięć W pamięci wewnętrznej mieści się 20 zestawów danych (ekran przebieg i konfiguracja) Gniazdo na kartę Micro SD lub SD(maks. rozmiar 32 GB)
Parametry mechaniczne Wymiary 259 x 132 x 55 mm 
Masa 1,4 kg z zestawem akumulatorów
Interfejs Izolowany optycznie Transfer kopii ekranu (mapy bitowe), ustawień i danych
Złącze USB PC/laptop OC4USB izolowane optycznie adapter/kabel USB (opcjonalnie) za pomocą oprogramowania FlukeView® dla systemów Windows®.
Opcjonalnie adapter Wi-Fi Szybki transwer kopii ekranów (map bitowych) ustawienia i dane przesyłane do komputera PC/laptopa, na tablet, smartfon itp. Urządzenie posiada gniazdo USB w celu dołączenia klucz sprzętowy WiFi. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać portu USB z przewodem.
 
Parametry środowiskowe
Parametry środowiskowe MIL-PRF-28800F, klasa 2
Temperatura Zasilanie akumulatorowe od 0 do 40°C
Zasilanie z zasilacza od 0 do 50°C
Przechowywanie od -20 do 60°C
Wilgotność (podczas pracy) przy 0 do 10°C Bez kondensacji
przy 10 do 30°C 95%
przy 30 do 40°C 75%
przy 40 do 50°C 45%
Przechowywanie przy -20 do 60°C Bez kondensacji
Wysokość Działanie na wysokości 3 km (10 000 stóp) CAT III 600 V
Działanie na wysokości 2 km (6 600 stóp) CAT IV 600 V
Przechowywanie 12 km (40,000 stóp)
EMC — kompatybilność elektromagnetyczna Międzynarodowe IEC 61326-1: Przemysłowy, CISPR 11: grupa 1, klasa A
Korea (KCC) Urządzenia klasy A (przemysłowe urządzenia radiowo-telewizyjne i telekomunikacyjne)
USA (FCC) 47 CFR 15 część B. To urządzenie jest uznawane za zwolnione z klauzuli 15.103.
Łączność bezprzewodowa za pomocą adaptera Zakres częstotliwości od 2412 MHz do 2462 MHz
Moc wyjściowa <100 mW
Klasa szczelności obudowy IP51, wg: IEC60529
Bezpieczeństwo Ogólne IEC 61010-1: Stopień zanieczyszczenia 2
Pomiar IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V/CAT III 750 V
Maks. napięcie na wejściach A i B Prąd na wejściu lub po przewodach 600 Vrms CAT IV dla obniżania wartości znamionowych
Z adapterem złącza bananowego do BNC BB120 600 Vrms dla obniżania wartości znamionowych
Maks. napięcie zmienne, z dowolnego zacisku do masy 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms do 400 Hz

Zasoby