Polski

Cęgowy miernik jakości energii Fluke 345

 • Fluke 345 Power Quality Clamp Meter
Wycofane

Najważniejsze cechy

 • Pomiary prądu stałego / zmiennego: Pomiary z użyciem cęgów rejestrują wartości prądu przemiennego do 1400 A wartości skutecznej i prądu stałego do 2000 A bez rozłączania obwodu
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa: 600 V CAT IV na wejściu zasilania
 • Dokładność w środowiskach z zakłóceniami elektrycznymi: Miernik cęgowy pracuje nawet, gdy zniekształcony przebieg fal występuje na obciążeniach elektrycznych z filtrem dolnoprzepustowym
 • Rejestracja danych: Identyfikacja i rejestracja krótkotrwałych zakłóceń, w tym harmonicznych, przebiega poprzez zapis dowolnych parametrów jakości energii na przestrzeni minut, nawet przez ponad miesiąc
 • Weryfikacja baterii: Bezpośredni pomiar drobnych pulsacji prądu stałego (%) w bateriach i układach prądu stałego
 • Rozwiązywanie problemów z harmonicznymi: Analiza i rejestracja harmonicznych w postaci cyfrowej lub graficznej
 • Pomiary prądu rozruchowego: Wychwytywanie i analiza uciążliwych wyzwoleń, od 3 do 300 sekund
 • Łatwa obsługa: Łatwe potwierdzanie konfiguracji miernika energii za pomocą dużego, podświetlanego, kolorowego wyświetlacza kształtu fal i trendów
 • Trójfazowa energia: Wbudowana możliwość wykonywania pomiarów dla równomiernych obciążeń
 • Oglądanie wykresów i generowanie raportów: Możliwe dzięki oprogramowaniu Power Log
Ten produkt został wycofany z produkcji lub przeklasyfikowany

Omówienie produktu: Cęgowy miernik jakości energii Fluke 345

To urządzenie łączy w sobie funkcje analizatora mocy, rejestratora jakości energii i miernika cęgowego, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas kontroli obciążeń elektronicznych.

Dzięki jasnemu, kolorowemu wyświetlaczowi miernika energii do analizy widm harmonicznych, filtrowi dolnoprzepustowemu usuwającemu szumy o wysokich częstotliwościach oraz wysokiej kompatybilności elektromagnetycznej, analizator mocy Fluke 345 jest doskonały przy rozwiązywaniu problemów z jakością energii obciążeń zmiennych. Dodatkowo, zaawansowana technologia pomiaru cęgowego oparta o efekt Halla sprawia, że pomiar prądu stałego możliwy jest bez konieczności rozłączania obwodu z miernikiem mocy. Pamięć wewnętrzna analizatora mocy umożliwia dokonywanie długoterminowej rejestracji w celu przeprowadzania analizy trendów lub problemów z jakością energii, spowodowanych krótkotrwałymi zakłóceniami.

Zastosowanie

 • Ustawienia i rozwiązywanie problemów z napędami o zmiennej częstotliwości i systemami UPS – Weryfikacja poprawnego działania poprzez pomiar kluczowych parametrów jakości energii
 • Pomiary harmonicznych – Wykrywanie problemów związanych z harmonicznymi, które mogą spowodować uszkodzenie lub przerwę w pracy urządzeń o kluczowym znaczeniu
 • Pomiary prądu rozruchowego – Sprawdzanie parametrów prądu rozruchowego w układach, gdzie występuje błędne ponowne uruchamianie urządzeń lub uciążliwe wyzwalanie wyłączników układu
 • Badania obciążenia - weryfikacja przepustowości układu elektrycznego przed zwiększeniem poboru

Specyfikacje: Cęgowy miernik jakości energii Fluke 345

Wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz transmisyjny LCD o wymiarach 320 x 240 pikseli (przekątna 70 mm) z 2 poziomami podświetlenia
Zasilanie
 Bateria alkaliczna 1,5 V AA MN 1500 lub IEC LR6 x 6
Przeciętna żywotność akumulatora
 > 10 godzin (przy pełnym podświetleniu)
 > 12 godzin (przy zredukowanym podświetleniu)
Zasilacz BE345
Wejście 110/230 V 50/60 Hz
Wyjście 15 V prądu stałego, 300 mA
Warunki zewnętrzne (wyłącznie do użytku w pomieszczeniach)
Warunki odniesienia
 Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23˚C ±1˚C (73,4°F ±1,8°F)
Temperatura eksploatacji
 Od 0 do 50°C (od 32 do 122°F)
Współczynnik temperatury prądu
 ≤ ±0,15% odczytu na °C
Współczynnik temperatury napięcia
 ≤ ±0,15% odczytu na °C
Maksymalna wilgotność względna
 80% przy temperaturze do 31°C (87°F), zmniejszająca się liniowo do 50% wilgotności względnej przy temperaturze 40°C (104°F)
Maksymalna wysokość eksploatacji
 2000 m
Bezpieczeństwo elektryczne
 Bezpieczeństwo IEC 61010-1 CAT IV 600 V, podwójna lub wzmocniona izolacja, stopień zanieczyszczenia 2
 Ochrona IP40; EN60529
Maksymalna wartość bezpiecznego napięcia pracy
Pomiar prądu 600 V wartości skutecznej prądu zmiennego lub prąd stały pomiędzy nieizolowanym przewodnikiem a uziemieniem
Pomiar napięcia 600 V wartości skutecznej prądu zmiennego lub prąd stały pomiędzy gniazdem wejściowym i uziemieniem; lub 825 V pomiędzy zasilanymi napięciami fazowymi (konfiguracja mocy delta)
EMC
Emisja
 IEC/EN 61326-1:1997 klasa A
Odporność
 IEC/EN 61326-1:1997 Załącznik C Kryterium wydajności B
Parametry mechaniczne
Wymiary (długość x szerokość x głębokość)
 300 x 98 x 52 mm (12 x 3,75 x 2 cale)
Masa z akumulatorami
 820 g/1,8 funta
Rozwarcie szczęk
 60 mm
Prześwit szczęk
 58 mm średnicy
Czyszczenie
 Urządzenie można czyścić za pomocą ściereczki nasączonej izopropanolem. Nie należy używać środków żrących i rozpuszczalników.
Dane elektryczne
Pomiar prądu (prąd stały, wartość skuteczna prądu stałego, wartość skuteczna prądu zmiennego)
Zakres pomiaru
 0–2000 A dla prądu stałego lub 1400 wartości skutecznej dla prądu zmiennego
Funkcja automatycznego ustawiania zakresu
 40 A / 400 A / 2000 A
Rozdzielczość
 10 mA na zakresie 40 A
 100 mA na zakresie 400 A
 1 A na zakresie 2000 A
Dokładność: prąd stały i wartość skuteczna prądu stałego
I > 10 A: ±1,5% odczytu ±5 cyfr
I < 10 A: ±0,2 A
Dokładność: średnia
I > 10 A: ±3% odczytu ±5 cyfr
I < 10 A: ±0,5 A
Dokładność: szczytowa
I > 10 A: ±5% odczytu ±5 cyfr
I < 10 A: ±0,5 A
Dokładność: pulsacji (AHr – Ripple)
I > 10 A: ±2% odczytu ±5 cyfr
I < 10 A: ±0,5 AHr
Dokładność: współczynnik szczytu (CF)
1,1 ≤ CF < 3: ±3% odczytu ±5 cyfr
3 ≤ CF < 5: ±5% odczytu ±5 cyfr
Rozdzielczość: 0,01
Dokładność: pulsacji (RPL – Ripple)
2% ≤ RPL < 100%: ±3% odczytu ±5 cyfr
100% ≤ RPL < 600%: ±5% odczytu ±5 cyfr
Rozdzielczość: 0,1%
Idc > 5 A, Iac > 2 A
Pomiar napięcia (prąd stały, wartość skuteczna prądu stałego, wartość skuteczna prądu zmiennego)
Zakres pomiaru
 Wartość skuteczna w zakresie 0–825 V prądu stałego lub prądu zmiennego
Funkcja automatycznego ustawiania zakresu
 4 V / 40 V / 400 V / 750 V
Rozdzielczość
 1 mV na zakresie 4 V
 10 mV na zakresie 40 V
 100 mV na zakresie 400 V
 1 V na zakresie 750 V
Dokładność: prąd stały i wartość skuteczna prądu stałego
V > 1 V: ±1% odczytu ±5 cyfr
V > 1 V: ±0,02 V
Dokładność: średnia
V > 1 V: ±3% odczytu ±5 cyfr
V > 1 V: ±0,03 V
Dokładność: szczytowa
V > 1 V: ±5% odczytu ±5 cyfr
V > 1 V: ±0,03 V
Dokładność: współczynnik szczytu (CF)
1,1 ≤ CF < 3: ±3% odczytu ±5 cyfr
3 ≤ CF < 5: ±5% odczytu ±5 cyfr
Rozdzielczość: 0,01
Dokładność: pulsacji (RPL – Ripple)
2% ≤ RPL < 100%: ±3% odczytu ±5 cyfr
100% ≤ RPL < 600%: ±5% odczytu ±5 cyfr
Rozdzielczość: 0,1%
Napięcie stałe > 0,5 V, napięcie przemienne > 0,2 V
 Wszystkie pomiary prądu stałego i prądu zmiennego w zakresie 15 Hz – 1 kHz
Maksymalne przeciążenie 1000 V lub prawdziwa wartość skuteczna
Wartość skuteczna napięcia jest wynikiem pomiaru prawdziwej wartości skutecznej (prąd stały + prąd zmienny)
Harmoniczne
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD)
1% ≤ THD < 100%: ±3% odczytu ±5 cyfr
100% ≤ THD < 600%: ±5% odczytu ±5 cyfr
Rozdzielczość: 0,1%
Współczynnik zniekształceń (DF)
1% ≤ DF < 100%: ±3% odczytu ±5 cyfr
Rozdzielczość: 0,1%
H02 ≤ Vharm < H13: ±5% ±2 cyfry
H13 ≤ Vharm ≤ H30: ±10% ±2 cyfry
 Wszystkie pomiary do 30 harmonicznej (do 40 harmonicznej w zakresie 15 Hz – 22 Hz)
Zakres częstotliwości F0 15 Hz – 22 Hz i 45 Hz – 65 Hz
Wartość skuteczna napięcia prądu zmiennego > 1 V
Pomiar mocy czynnej w układach jedno- i trójfazowych (prąd stały, wartość skuteczna prądu stałego, wartość skuteczna prądu zmiennego)
Zakres pomiaru
 0–1650 kW dla prądu stałego lub 1200 kW dla prądu zmiennego
Funkcja automatycznego ustawiania zakresu
 4 kW, 40 kW, 400 kW, 1650 kW
Rozdzielczość
 1 W na zakresie 4 kW
 10 W na zakresie 40 kW
 100 W na zakresie 400 kW
 1 kW na zakresie 1200 kW
Dokładność
 2,5% odczytu ±5 cyfr
 W1Ø < 2 kW ±0,08 kW
 W3Ø < 4 kW ±0,25 kW
Pomiar mocy biernej w układach jedno- i trójfazowych (prąd stały, wartość skuteczna prądu stałego, wartość skuteczna prądu zmiennego)
Zakres pomiaru
 0–1650 kVA dla prądu stałego lub 1200 kVA dla prądu zmiennego
Funkcja automatycznego ustawiania zakresu
 4 kVA, 40 kVA, 400 kVA, 1650 kVA
Rozdzielczość
 1 VA na zakresie 4 kVA
 10 VA na zakresie 40 kVA
 100 VA na zakresie 400 kVA
 1 kVA na zakresie 1200 kVA
Dokładność
VA > 2 kVA: 2,5% odczytu ±5 cyfr
VA > 2 kVA: ±0,08 kVA
Pomiar mocy pozornej (w układach jedno- i trójfazowych)
Zakres pomiaru
 0–1250 kVAR
Funkcja automatycznego ustawiania zakresu
 4 kVAR, 40 kVAR, 400 kVAR, 1200 kVAR
Rozdzielczość
 1 VAR na zakresie 4 kVAR
 10 VAR na zakresie 40 kVAR
 100 VAR na zakresie 400 kVAR
 1 kVAR na zakresie 1200 kVAR
Dokładność
VAR > 4 kVAR: ±2,5% odczytu ±5 cyfr
VAR > 4 kVAR: ±0,25 kVAR
Zakres współczynnika mocy
 0,3 < PF < 0,99
Współczynnik mocy (w układach jedno- i trójfazowych)
Zakres pomiaru
 Pojemnościowy od 0,3 do 1,0 oraz indukcyjny od 1,0 do 0,3 (pojemnościowy od 72,5° do 0° oraz indukcyjny od 0° do 72,5°)
Rozdzielczość
 0,001
Dokładność
 ±3°
Zakres częstotliwości
 15 Hz – 1 kHz
Współczynnik przesunięcia fazowego mocy (w układach jedno- i trójfazowych)
Zakres pomiaru
 Pojemnościowy od 0,3 do 1,0 oraz indukcyjny od 1,0 do 0,3 (pojemnościowy od 72,5° do 0° oraz indukcyjny od 0° do 72,5°)
Rozdzielczość:
 0,001
Dokładność
 ±3°
Zakres częstotliwości
 15 Hz – 22 Hz i 45 Hz – 65 Hz
Kilowatogodziny (kWh)
Zakres pomiaru
 40 000 kWh
Funkcja automatycznego ustawiania zakresu
 4 kWh, 40 kWh, 400 kWh, 4000 kWh, 40 000 kWh
Rozdzielczość:
 1 Wh na zakresie 4 kWh
 10 Wh na zakresie 40 kWh
 100 Wh na zakresie 400 kWh
 1 kWh na zakresie 4000 kWh
 10 kWh na zakresie 40 000 kWh
Dokładność
kWh > 2 kWh: ±3% ±5 cyfry
kWh > 2 kWh: ±0,08 kWh
Pomiar mocy /VA /VAR /PF
Zakres częstotliwości: Prąd stały i prąd zmienny w zakresie 15 Hz – 1 kHz.
Zakres prądu: 10 A do 1400 A wartości skutecznej
Zakres napięć: 1 V do 825 V wartości skutecznej
Maksymalne napięcie wejściowe: 825 V wartości skutecznej / 1400 A wartości skutecznej
Maksymalne przeciążenie: 1000 V wartości skutecznej / 10 000 A Wszystkie pomiary prądu stałego i prądu zmiennego w zakresie 15 Hz – 1 kHz. Maksymalne przeciążenie 10 000 A lub prawdziwa wartość skuteczna x częstotliwość < 400 000
Pomiar częstotliwości (na źródłach prądu lub napięcia)
Zakres pomiaru
 15 Hz – 1 kHz
Rozdzielczość:
 0,1 Hz
Dokładność
 15–22 Hz ±0,5% odczytu
 40 Hz – 70 Hz ±0,5% odczytu
 15 Hz – 1000 Hz ±1% odczytu
Zakres prądu:
 10 A do 1400 A wartości skutecznej
Zakres napięć
 1 V do 825 V wartości skutecznej
Funkcja oscyloskopu
Pomiar prądu
Zakresy: 10 A / 20 A / 40 A / 100 A / 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A
Rozdzielczość: 1 A w zakresie 40 A
10 A w zakresie 400 A
50 A w zakresie 2000 A
Dokładność: ±3% odczytu ±1 piksel
Maksymalne przeciążenie: 10 000 A
Pomiar napięcia
Zakresy: 4 V / 10 V / 20 V / 40 V / 100 V / 200 V / 400 V / 1000 V
Rozdzielczość: 100 mV w zakresie 4 V
1 V w zakresie 40 V
10 V w zakresie 400 V
31,25 V w zakresie 1000 V
Dokładność: ±2% odczytu ±1 piksel
Maksymalne przeciążenie: 1000 V wartości skutecznej
Zakres częstotliwości: Prąd stały i prąd zmienny w zakresie 15 Hz – 600 Hz.
Podstawa czasu
 2,5 ms, 5 ms, 10 ms, 25 ms, 50 ms/dz.
Częstotliwość odświeżania
 0,5 sekundy
Maksymalna prędkość próbkowania
 15,625 kHz
Funkcja pomiaru wartości szczytowych
Zakresy
 40 A, 400 A i 200 A
Rozdzielczość:
 10 mA na zakresie 40 A
 100 mA na zakresie 400 A
 1 A na zakresie 2000 A
Dokładność
I > 10 A: ±5% odczytu ±1 piksel
I < 10 A: ±0,5 A
 Wszystkie pomiary prądu stałego i prądu zmiennego w zakresie 15 Hz – 1 kHz
Maksymalne przeciążenie
 Maksymalne przeciążenie 10 000 A lub prawdziwa wartość skuteczna x częstotliwość < 400 000
 Wartość skuteczna natężenia prądu jest wynikiem pomiaru prawdziwej wartości skutecznej (prąd stały + prąd zmienny)
Czas rejestracji
 1 s, 3 s, 10 s, 30 s, 100 s oraz 300 s
Maksymalna prędkość próbkowania
 15,625 kHz
Interfejs
 Interfejs USB do połączenia z komputerem PC
 Oprogramowanie Power Log do pobierania, analizy i generowania raportów
 Narzędzie aktualizacji 345 służące do instalowania nowych wersji oprogramowania sprzętowego
Pamięć rejestracji danych
Obszary rejestracji
 Trzy obszary, z których korzystać można osobno lub połączyć w jeden duży obszar
Częstotliwości rejestracji
 1 sek, 2 sek, 5 sek, 10 sek, 30 sek, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min oraz niestandardowa

Modele: Cęgowy miernik jakości energii Fluke 345

Fluke 345

Cegowy miernik jakosci energii

W sklad zestawu wchodza:

 • Cegowy miernik jakosci energii 345
 • Miekki pokrowiec
 • Oprogramowanie Power Log
 • Przewody pomiarowe
 • Zaciski krokodylkowe
 • Sondy pomiarowe
 • Kabel USB
 • Ladowarka / zasilacz sieciowy zgodny ze standardem miedzynarodowym
 • Drukowana instrukcja obslugi w jezyku angielskim
 • Instrukcja obslugi w innych jezykach na plycie CD