Polski

Określanie mocy odbiornika

Jakość zasilania

Poza odczytem danych z tabliczki znamionowej najszybszą metodą oszacowania mocy silnika jest użycie miernika cęgowego do pomiaru natężenia prądu i napięcia dostarczanego do silnika, a następnie wykonanie następujących obliczeń:

Moc (KM) = napięcie x natężenie prądu x % EFF x współczynnik mocy x 1,73/746.

  • Napięcie jest tutaj średnią trzech zmierzonych napięć: (A-B + A-C + B-C)/3.
  • Natężenie prądu jest tutaj średnią wartością natężenia prądu zmierzonego w trzech fazach: (A+B+C)/3.
  • % EFF to sprawność silnika podana na jego tabliczce znamionowej.
  • Współczynnik mocy to stosunek mocy czynnej (kW) do mocy pozornej (kVA). W przypadku braku przyrządów do pomiaru współczynnika mocy ogólną zasadą jest przyjęcie oszacowania współczynnika mocy na poziomie 0,85.
  • 1,73 to stała używana przy obliczaniu mocy w układach trójfazowych.
  • 746 to stała służącą do przeliczania mocy w watach na moc w koniach mechanicznych (746 W = 1 KM).

Przykład: Jaką moc ma silnik 25 KM o sprawności 90% oznaczonej na tabliczce znamionowej, działający przy napięciu 472 V i pobierający średnio 20 A na fazę?

Jeśli: napięcie x natężenie prądu x % EFF x współczynnik mocy x 1,73/746 = moc (KM)
To: 472 V x 20 A x 0,90 x 0,85 x 1,73/746 = 17 KM.

Aby uzyskać dokładne odczyty, ważne jest, by stosować miernik cęgowy prawdziwej wartości RMS. Wartości natężenia prądu silnika mogą być zazwyczaj odczytywane bezpośrednio z wyświetlacza połączonego z nim falownika, ale w odniesieniu do innych urządzeń wymagane jest użycie miernika zapewniającego dokładne odczyty w przypadku występowania harmonicznych i zniekształceń sinusoidy.