Polski

Korzystanie ze wskaźnika jakości zasilania w mierniku cęgowym 378 FC

Jakość zasilania

W dzisiejszych sieciach elektrycznych odchylenia od idealnych warunków jakości energii są często spowodowane wzrostem liczby obciążeń nieliniowych i innych odbiorników zakłócających działanie sieci. Wytwarzanie energii staje się również coraz bardziej złożone, w miarę jak zajmuje się tym coraz więcej firm i stosuje się coraz nowsze technologie. Niska jakość energii elektrycznej może powodować poważne straty w przedsiębiorstwach. W najgorszym przypadku może stwarzać zagrożenie dla życia ludzkiego w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym i w środowiskach o dużej wrażliwości, takich jak szpitale.

Miernik cęgowy Fluke 378 FC do pomiaru natężenia AC i napięcia AC. Miernik cęgowy Fluke 378 FC do pomiaru natężenia AC i napięcia AC.

W jaki sposób Fluke 378 FC pomaga monitorować problemy z jakością zasilania?

Jako pierwszy miernik cęgowy z technologią FieldSense, Fluke 378 FC demokratyzuje testowanie jakości zasilania i zmienia zasady gry, usprawniając istniejące przepływy pracy i tworząc nowe. Elektrycy przemysłowi i technicy pracujący na pierwszej linii w terenie mogą teraz wykonywać podstawowe procedury wyszukiwania i usuwania awarii oraz/lub konserwacji systemów jedno- lub trójfazowych, odkrywając problemy z jakością energii, które nie zostały wykryte w inny sposób. Fluke 378 FC umożliwia technikom pracującym na pierwszej linii w terenie wykonywanie podstawowych pomiarów jakości zasilania i wyeliminowanie problemów z jakością zasilania w trzech kategoriach:

 • PQ-Volts (napięcie)
 • PQ-Amps (natężenie)
 • PQ-PF (współczynnik mocy)

Wartości PQ-V i PQ-A są obliczane na podstawie całkowitych zniekształceń harmonicznych (THD), które są zdefiniowane jako stosunek sumy mocy wszystkich składowych harmonicznych do mocy częstotliwości podstawowej.

Współczynnik mocy (PF) określa sprawność energetyczną. Jest ona zwykle wyrażana jako wartość dziesiętna, gdzie 1,0 oznacza największą sprawność – im jest ona niższa, tym mniej efektywne jest zużycie energii. Współczynnik mocy jest stosunkiem mocy roboczej, mierzonej w kilowatach (kW), do mocy pozornej, mierzonej w kilowoltoamperach (kVA).

Wskaźnik PQ jest funkcją pomocniczą. Pojawia się on automatycznie po wykryciu problemu związanego z zasilaniem. Miernik stale sprawdza procent harmonicznych napięcia i prądu i monitoruje współczynnik mocy. Jeśli któraś wartość przekracza określony próg, wskaźnik sygnalizuje problem z jakością zasilania.

Fluke 378 FC w trybie PQ-PF. Fluke 378 FC w trybie PQ-PF.

Konfiguracja:

 1. Obróć pokrętło regulacyjne w położenie Logo Fieldsense (system Fieldsense)
 2. Podłącz cęgi do uziemienia przewodem uziemiającym.

Jeśli całkowite zniekształcenia harmoniczne lub współczynnik mocy wykraczają poza optymalny zakres dla danego poziomu czułości, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni wskaźnik:

Symbole jakości zasilania

Ten wskaźnik pojawia się również w aplikacji Fluke Connect.

Poziomy czułości

Poziomy czułości miernika cęgowego można regulować na poziomie wysokim/średnim/niskim, każdy z różnymi progami dla pomiarów PQ – Amps, PQ – Volts, PQ – PF. Ustawienie wysokiej czułości sprawia, że nawet niewielkie zmiany THD powodują wyzwolenie wskaźników. Domyślnie ustawiana jest czułość wysoka, a wartości odpowiadających poszczególnym poziomom czułości nie można samodzielnie zmieniać.

FunkcjaCzułość
WysokaŚredniaNiska
PQ-Amps10% THD25% THD50% THD
PQ-Volts8% THD10% THD15% THD
PQ-PF0,90,750,6

Procedura zmiany poziomu czułości

 1. Wyłącz miernik cęgowy
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Przycisk zatrzymania wskazań wyświetlacza (Hold), obracając pokrętło regulacyjne w położenie Ṽ. Cęgi przełączą się w tryb opcji
 3. Naciśnij przycisk przycisk nieprzyporządkowany, aby przejść przez opcje i wybrać opcję czułość PQ
 4. Naciśnij przycisk Przycisk Min Max, aby zmienić ustawienie
  Ustawienia: niska, średnia i wysoka
 5. Zwolnij przycisk Przycisk zatrzymania wskazań wyświetlacza, aby wyjść z trybu opcji.

Uwaga: po każdym zwolnieniu przycisku „Hold” miernik cęgowy wychodzi z trybu opcji, ale zachowuje wszelkie zmiany w ustawieniach.

Korzystanie ze wskaźnika jakości zasilania

Składowe harmoniczne są skutkiem ubocznym stosowania nowoczesnej elektroniki. Mówiąc w skrócie, składowe harmoniczne są niepożądanym źródłem napięcia i natężenia prądu zmiennego o wysokiej częstotliwości zasilającym uzwojenia silników. Określenie sporadycznych błędów w maszynach montażowych, które mogą być spowodowane wahaniami składowych harmonicznych zasilania. Zniekształcenia harmoniczne mogą prowadzić do wystąpienia błędów w kluczowych urządzeniach, powodując przestoje. Miernik cęgowy 378 FC z funkcją FieldSense i wskaźnikiem PQ wykrywa problemy z jakością zasilania i pomaga technikom określić, czy do dalszej analizy wymagany jest analizator jakości zasilania lub ekspert od tych zagadnień.

Miernik cęgowy 378 FC pomaga określić sprawność silników i napędów w celu określenia możliwości silnika lub napędu. Przeciążenie silnika występuje, gdy silnik jest nadmiernie obciążony — przez nadmierny pobór prądu, niewystarczający moment obrotowy, albo w wyniku przegrzania. Przeciążenie powoduje 30% usterek silnika, co prowadzi do nieefektywności i zmniejszenia wydajności. FC 378 może służyć jako pierwsza linia obrony, pozwalając na rozpoznanie problemów związanych z jakością energii jeszcze przed ustaleniem, czy konieczna jest dalsza diagnostyka i analiza.