Polski

Jak mierzyć sygnały za pomocą sond pomiarowych?

How to measure signals using test probes

Pomiar napięcia AC lub DC:

 1. Przekręć pokrętło miernika w położenie odpowiadające odpowiedniej funkcji pomiaru napięcia ( ).
 2. Podłącz czarny przewód pomiarowy do złącza COM, a czerwony — do złącza oznaczonego symbolem w modelu Fluke 381.
 3. Zmierz napięcie, przykładając sondy do wybranych punktów pomiarowych obwodu.
 4. Odczytaj wartość z wyświetlacza.

Pomiar rezystancji lub ciągłości:

 1. Przekręć pokrętło w położenie .
 2. Odłącz zasilanie badanego obwodu.
 3. Podłącz czarną sondę pomiarową do złącza COM.
 4. Podłącz czerwoną sondę pomiarową do złącza .
 5. Zmierz rezystancję, przykładając sondy do wybranych punktów pomiarowych obwodu.
 6. Odczytaj wartość z wyświetlacza.

Jeśli wartość rezystancji jest mniejsza niż 30 Ω, ciągłość jest wskazywana przez ciągły sygnał dźwiękowy. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol OL, oznacza to, że obwód jest otwarty lub mierzona rezystancja jest większa niż zakres rezystancji miernika.

Pomiar częstotliwości (za pomocą przyrządu Fluke 381):

 1. Przekręć pokrętło w położenie .
 2. Umieść szczęki lub sondę elastyczną tak, by otoczyć element poddawany pomiarowi.
 3. Naciśnij żółty przełącznik ( na przyrządzie Fluke 381), aby przełączyć na Hz.
 4. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.

Pomiar pojemności (za pomocą mierników cęgowych z serii Fluke 370)

 1. Przekręć pokrętło w położenie .
 2. Odłącz zasilanie badanego obwodu.
 3. Podłącz czarną sondę pomiarową do złącza COM, a czerwoną — do złącza oznaczonego symbolem .
 4. Zmierz rezystancję, przykładając sondy do wybranych punktów pomiarowych obwodu.
 5. Odczytaj wartość z wyświetlacza.
Jak mierzyć sygnały za pomocą sond pomiarowych?