Norsk

28 II EX Recall

Kjære Fluke-kunde

Fluke tilbakekaller frivillig enkelte egensikre digitale multimetre med sann RMS av typen 28 II Ex, som ble levert mellom 1. juli 2012 og 30. november 2012. Fluke-delenumrene og -serienumrene som påvirkes, står på listen nedenfor.

Fluke-delenr.BeskrivelsePåvirket serienummerserieIkke påvirket serienummerserie med R-betegnelse
4017165Egensikkert multimeter av typen 28 II EX fra FLUKE med ATEX-godkjenning20960000 til 2248999920960000R til 22489999R
4017176Egensikkert multimeter av typen 28 II EX/ETL fra FLUKE med ETL-godkjenning

Du finner ut om det digitale multimeteret ditt er berørt av denne tilbakekallingen, ved å angi modell og serienummer i feltet nedenfor og klikke på Kontroller. Serienumre med R foran eller bak er ikke berørt av denne tilbakekallingen. Bildet nedenfor viser hvor du finner modell- og serienummeret på de berørte måleinstrumentene.

*Hvis serienummeret ikke er tilgjengelig, berøres produktet ditt av tilbakekallingen. Følg tilbakekallingsinstruksjonene nedenfor.

Hvis du eier et av disse digitale multimetrene, må du slutte å bruke det og sende det tilbake til Fluke. Hvis noen andre i organisasjonen din er hovedbrukeren av det digitale multimeteret av typen Fluke 28 II Ex eller er ansvarlig for å svare på meldinger om tilbakekalling, må du gi denne informasjonen videre til den aktuelle personen.

Beskrivelse av problemet

Det kan utvikles sprekker nær skruene bak på instrumentets bæreveske av plast i løpet av produktets levetid. Hvis sprekker utvikles, og ved bruk i et eksplosivt støvmiljø (IEC/EU: sone 21, og US/CA: klasse II, divisjon 1), kan inntrenging av ledende støv forårsake en kortslutning som kan tenne en støveksplosiv atmosfære som omgir enheten, noe som kan føre til alvorlige skade eller dødsfall.

Handlinger

Slutt å bruke det/de digitale multimeteret/-ene av typen 28 II Ex dette gjelder, umiddelbart, selv om du ikke har opplevd noen problemer.

Følg instruksjonene nedenfor.

Klikk på denne koblingen for å ta kontakt med ditt lokale servicesenter.

Vi utfører denne frivillige tilbakekallingen fordi vi legger stor vekt på kundenes sikkerhet og omdømmet til produktene våre. Vi beklager eventuelle ulemper denne tilbakekallingen kan medføre.