Norsk

Testledningssett, spenningstestledninger, trefaset + N, inkludert med Fluke 173x og 174x nettkvalitetsloggere og 3540 FC strømovervåker

KRITISK SIKKERHETSVARSEL – LES DETTE!

Kjære Fluke-kunde

Fluke sender ut dette kritiske sikkerhetsvarselet knyttet til 173x-serien (modeller: Fluke-1730, Fluke-1732, Fluke-1734, Fluke-1736 og Fluke-1738), 174x-serien (modeller: Fluke-1742, Fluke-1746 og Fluke-1748) nettkvalitetsloggere samt 3540 FC strømovervåker for å advare brukere om en alvorlig risiko for mulige personskader eller dødsfall.

Fluke har oppdaget at visse typer feilbruk av testledningssettet 3PHVL-1730 eller 3PHVL-1730-5M spenningstestledninger, trefaset + N, inkludert med 173x-serien og 174x-serien med nettkvalitetsloggere samt 3540 FC strømovervåker kan utsette brukerne for farlige forhold som innebærer risiko for alvorlige personskader eller dødsfall.

Selv om disse testledningene overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, er det mulig for en bruker å feilkoble spenningskontaktene på testledningssettet ved tilkobling til en logger. Se diagrammene nedenfor for eksempler på feilkobling.

Selv om koblingsfeilene vist nedenfor kan virke innlysende for kvalifisert personell, kan denne feilkoblingen føre til en kortslutning, enten fase til fase eller fase til nøytral, noe som potensielt kan forårsake en lysbueeksplosjon med risiko for alvorlige personskader eller dødsfall.

Eksempler på mulige feilkoblede spenningskontakter som kan føre til kortslutning (SPENNINGSKONTAKTFEIL ER MERKET NEDENFOR MED EN RØD X):

Feilkobling av trefaset testledning for 174X-serien


Feilkobling av trefaset testledning for 17X-serien
Kortslutning, trefaset nøytral til fase


Feilkobling av trefaset testledning for 17X-serien
Kortslutning, trefaset til fase
 

Feilkobling av trefaset testledning for 173X-serien og 3540FC


Feilkobling av trefaset testledning for 173X-serien og 3540FC
Kortslutning, trefaset nøytral til fase


Feilkobling av trefaset testledning for 173X-serien og 3540FC
Kortslutning, trefaset til fase
 

VÆR FORSIKTIG FOR Å UNNGÅ ALLE DISSE FEILKOBLINGSKONFIGURASJONENE
Fluke ber deg om å slutte å bruke spenningstestledningene, trefaset + N, og kontakte Fluke for å motta et nytt testledningssett uten kostnad. Dette nye testledningssettet har rette banankontakter i stedet for kontakter som kan stables.

For å gjøre det enklere å forsyne loggeren med strøm fra målingskontaktene har det nye testledningssettet i tillegg kort starttilbehør med både en kontakt som kan stables, og en rett banankontakt. Konfigurasjonen til dette nye testledningssettet eliminerer risikoen for feilkobling av kontaktene. Se nedenfor.

Nytt testledningssett installert.


Nytt testledningssett installert

Dette må du gjøre:

  1. Klikk på denne koblingen og fyll ut skjemaet for nytt testledningssett, inkludert modell og serienummer for berørt(e) nettkvalitetslogger(e). De nye testledningene sendes fra Fluke innen ca. seks uker etter mottak av bestillingen din.
  2. Når du har mottatt det nye testledningssettet, må du klippe over de gamle testledningene og kassere dem.

Hos Fluke er sikkerhet første prioritet, og vi beklager alle ulemper dette problemet måtte forårsake. Hvis du har spørsmål, må du bare ta kontakt med oss:

Fluke Corporation
Fluke-Info@Fluke.com
Tlf.: 1(800) 443-5853