Norsk

Sikkerhetsmerknad: Digitale multimetre i Fluke 8X V-serien

Kjære Fluke-kunde

Fluke Corporation har oppdaget et potensielt sikkerhetsproblem som berører enkelte digitale multimetre av typene Fluke 83V, 87V og 88V (DMM-er i Fluke 8x V-serien).

Som et forebyggende tiltak har Fluke besluttet å varsle kunder om det potensielle sikkerhetsproblemet og be om at de foretar en enkel sjekk for å kontrollere om enheten deres er berørt av sikkerhetsproblemet.

BESKRIVELSE AV PROBLEMET:

Det kan ha trengt inn plast i COM-inngangsterminalen på DMM-er i Fluke 8x V-serien, i nedenstående løpenummerserie. I sjeldne tilfeller har plasten dekket veggen i inngangsterminalen i så stor grad at den kan hindre tilstrekkelig kontakt.  Dette er observert når testledningspluggen er orientert på en bestemt måte i inngangsterminalen, og den er brukt sammen med TL75 testledninger med «delt kjerne», som ble sendt ut med enkelte regionale varianter av produktet.  Hvis du bruker DMM-er i Fluke 8x V-serien til å bekrefte spenningsløshet1 , kan dette resultere i en avlesning som viser ufarlig spenning når spenningsnivået faktisk er farlig, og dermed skape en potensiell sikkerhetsrisiko.

Følgende DMM-er i Fluke 8x V-serien kan være berørte:

modellnavnItemproduksjonsdatoerførste serienummersiste serienummer
87V/I410/L21551011137. juni 2019 – 26. august 20214628000155370001
FLUKE-83-5/EUR3947847
FLUKE-83-5/RS2158371
FLUKE-87-52074974
FLUKE-87-5/E2K/EUR3947864
FLUKE-87-5/EUR3947858
FLUKE-87-5/RS2158367
FLUKE-87V/IMSK3448783
FLUKE-88-5/A KIT2117440
FLUKE-88-5/A/RS2421338
IB875KEUR5195050
IB875L5134096
IB875M5134107

1  Merk at i henhold til nasjonale standarder som gjelder generelt i Europa, skal spenningsløshet bekreftes med en topolstester før det utføres arbeid i omgivelser med farlig spenning, og ikke med et digitalt multimeter. Alle andre sikkerhetskrav gjelder.

NØDVENDIG TILTAK: 

Fluke ber alle brukere av DMM-er i Fluke 8x V-serien i løpenummerserien ovenfor, utføre følgende trinn for å bekrefte at instrumentet ikke berøres av sikkerhetsproblemet. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre, og vi håper du forstår at kundenes sikkerhet er vår førsteprioriet.

A.   Identifisering av produktets serienummer

Fluke 8x V sikkerhetsnotat – plassering av serienummer

Hvis du ikke finner serienummeret på DMM-et ditt i Fluke 8x V-serien, eller hvis serienummeret er uleselig, utfører du tiltakene beskrevet i avsnitt B og C i dette sikkerhetsnotatet.   

Relaterte modeller med serienumre som ikke inngår i tabellen ovenfor, er IKKE berørt av dette sikkerhetsnotatet.

B.   Testprosedyre
DMM-er i Fluke 8xV-serien i den spesifiserte løpenummerserien må sjekkes på følgende måte med hensyn på det potensielle sikkerhetsproblemet:
 1. Still inn instrumentet på ohm Ω.
  Fluke 8x V sikkerhetsnotat – plassering av ohm-skive
 2. Bruk den røde testledningen til å forhindre fullstendig innsetting, og sett den svarte testledningen i COM-kontakten, som vist. Dette gjør at testledningspluggen kommer i kontakt med eventuell plast som har trengt inn, og sikrer effektiv detektering.
  Fluke 8x V sikkerhetsnotat – forskyvning av svart testledning
 3. Sett den røde testledningen helt inn, mens den svarte ledningen ikke settes helt inn.
  Fluke 8x V sikkerhetsnotat – forskyvning av svart testledning med rød ledning satt inn
 4. Forbind de bare probetuppene på testledningene godt med hverandre, for å opprettholde kontinuiteten så lenge testen varer. Det er viktig å opprettholde kontakten gjennom hele testen.
  Fluke 8x V sikkerhetsnotat – trygg kortslutning av testledningene
 5. Hold i den svarte testledningen og drei testledningspluggen i COM-kontakten sakte helt rundt i begge retninger, uten å dytte den innover i kontakten. Følg med på avlesningen på displayet mens du dreier testledningspluggen.
  Fluke 8x V sikkerhetsnotat – dreiing av svart testledning
  1. Hvis det fungerer som det skal, viser instrumentet kontinuerlig mindre enn 0,5 ohm.  Hvis det fungerer som det skal, trenger du ikke gjøre mer, siden enheten din ikke er berørt.
   Fluke 8x V sikkerhetsnotat – riktig avlesning av ohm
  2. Hvis avlesningen på displayet er OL i ohm eller mer enn 0,5 ohm, må du slutte å bruke instrumentet, og følge instruksjonene nedenfor for å planlegge service.
   Fluke 8x V sikkerhetsnotat – visning av OL ohm
Se denne videoen som demonstrerer testprosedyren.

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller ikke er komfortabel med å utføre testen selv, kan du ta kontakt med Fluke Technical Support.

C.   Registrering for kostnadsfri reparasjon
Hvis du utførte testen ovenfor og fant et problem med instrumentet,registrerer du det berørte produktet for service via registreringskoblingen nedenfor.

Få med all kontaktinformasjon, inkludert e-postadresse og leveringsadresse.

Vi tar sikte på å sende deg en e-post med forhåndsbetalt fraktetikett for retur av det berørte produktet, for reparasjon innen 1 til 3 arbeidsdager. Du må bruke egen emballasje til frakt (emballasje med varsel om farlig materiale eller farlig gods skal ikke brukes). Det reparerte produktet blir sendt til leveringsadressen din. 

Registrer det berørte produktet.

Hos Fluke er sikkerhet første prioritet, og vi beklager alle ulemper dette problemet måtte forårsake.

Merknad – testledninger

Fluke testledninger med «lanternefjær»2  som er satt helt inn, har vist seg å opprettholde tilstrekkelig kontakt for å forhindre det potensielle sikkerhetsproblemet som er oppdaget. Hvis instrumentet ditt trenger service på grunn av dette problemet, men ikke kan sendes inn umiddelbart, kan det derfor fortsatt brukes med Fluke testledninger med «lanternefjær» frem til enheten kan sendes til service.  Se bildene. Alle andre sikkerhetskrav for bruk av DMM og testledninger gjelder selvsagt.

 
Fluke 8x V sikkerhetsnotat – testledning i lanternestilFluke 8x V sikkerhetsnotat – testledning i lanternestil
testledning med «lanternefjærstil»testledning med «delt kjerne»
2 Alle Fluke TL75 og TL175 testledninger som selges separat som tilbehør, er testledninger med «lanternefjær».

Merknad – korrigerte enheter

Enheter i den definerte løpenummerserien som har fått problemet korrigert før utsending eller på service, har et blått eller grønt klistremerke i batterirommet og på emballasjen:

Fluke 8x V sikkerhetsnotat – plassering av korrigeringsklistremerke

Takk!

Vi beklager på det dypeste eventuelle ulemper disse tiltakene har ført til. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål.