Norsk

Viktig informasjon om frivillig tilbakekall angående Fluke 902 FC

Viktig informasjon om frivillig tilbakekall angående Fluke 902 FC

Kjære Fluke-kunde,

Fluke Corporation har identifisert et sikkerhetsproblem som gjelder enkelte Fluke 902 FC Strømtang-produkter. Som et forebyggende tiltak har Fluke bestemt seg for frivilling tilbakekall av alle de berørte produktene, og gi alle berørte kunder erstatningsprodukter av samme Fluke 902 FC-modell.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for dere, og håper dere forstår at kundesikkerhet har førsteprioritet for oss.

Følgende Fluke 902 FC kalles tilbake frivillig («Tilbakekalte Fluke 902 FC»):

ArtikkelnummerArtikkelbeskrivelseProduksjonsdatoer (DD/MM/ÅÅÅÅ):Første serienummerSiste serienummer
4695814FLUKE-902 FC21/05/2019 til 31/12/202046116001SV eller 46116001MV52019999SV eller 52019999MV
5051200HVAC-PAKET,
FLUKEPACK30,
FLUKE-116 EUR,
FLUKE-902 FC,
FLUKE-1AC-A1-II
21/05/2019 til 31/12/202046116001SV eller 46116001MV52019999SV eller 52019999MV

Vennligst se vedlegg 2 til dette brevet for instruksjoner om hvordan dere finner serienummeret til en Fluke 902 FC.

Vennligst merk at en Fluke 902 FC med et serienummer som ikke samsvarer med de som er oppgitt i tabellen over IKKE berøres av dette tilbakekallet.

  1. Beskrivelse av sikkerhetsproblemet

Det er blitt fastslått at enkelte tilbakekalte Fluke 902 FC kan ha en produksjonsfeil som gjør at en sikkerhetskomponent settes ut av spill, noe som kan føre til fare for lysbueeksplosjon, brannskader eller elektrisk sjokk.

For at slike farlige situasjoner skal oppstå må brukeren påføre farlig spenning på terminalene til et berørt produkt mens rotasjonsbryteren ikke står i Volt-posisjonen, noe som er feil bruk av produktet.

Fluke kaller derfor tilbake alle berørte produkter som er identifisert over (dvs. tilbakekalt Fluke 902 FC).

  1. Bytte av produktet:

Vennligst AVSLUTT BRUKEN av eventuelle tilbakekalte Fluke 902 FC dere måtte ha i deres besittelse UMIDDELBART. 

Kontakt deretter så snart som mulig den Fluke-forhandleren i landet ditt der dere kjøpte din tilbakekalte Fluke 902 FC (se liste i vedlegg 1), for å returnere den og motta en ny Fluke 902 FC av samme modellnummer kostnadsfritt.

Dere vil få tilsendt det nye produktet ved retur av deres tilbakekalte Fluke 902 FC i samsvar med instruksjonene nedenfor. Hvis dere har kjøpt deres tilbakekalte 902 FC som en del av HVAC-settet, vil kun den tilbakekalte Fluke 902 FC-enheten bli byttet.

Alle produktreturer og -bytter vil bli håndtert av deres Fluke-forhandler.

  1. Hva dere må gjøre nå

Kontakt den Fluke-forhandleren i landet ditt der dere kjøpte ders tilbakekalte Fluke 902 FC (se liste i vedlegg 1 til dette brevet), for å organisere retur av produktet deres til dem. Fluke-forhandleren vil bytte deres tilbakekalte Fluke 902 FC kostnadsfritt.

Vi ber om unnskyldning for eventuelle ulemper dette medfører for dere, og ikke nøl med å kontakte oss om dere skulle ha spørsmål.

Oversikt over Fluke-forhandlere etter land

Du kan finne kontaktinformasjon for Fluke-forhandlere på https://www.fluke.com/en/where-to-buy