Norsk

Samtykke til innhenting og bruk av personlig informasjon, Korea

Fluke Korea Co., Ltd. henter inn og bruker den personlige informasjonen din som beskrevet nedenfor.

 1. informasjon som hentes inn
  • forespørsler om produkt-/serviceinformasjon
   • obligatoriske punkter: fornavn, etternavn, firma, e-postadresse, telefonnummer, land og postnummer
  • produktregistrering
   • obligatoriske punkter: kjøpt produkt, serienummer, kjøpsdato, titulering, fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, produkt eid av, firma, gateadresse, by, land, postnummer, produktets tilstand, bruksområde, bruksperiode og bransje
 2. formål med innhenting og bruk
  • forespørsler om produkt/serviceinformasjon
   • for å gi deg mer informasjon om eller demonstrasjon av et produkt, en tjeneste eller et program fra Fluke
  • produktregistrering
   • for å gi deg mer informasjon om et Fluke-produkt, garantistatus, sikkerhets- og tilbakekallingsvarsler samt programvare- og fastvareoppdateringer – informasjonen kan brukes av Fluke til markedsundersøkelser
 3. Periode for oppbevaring og bruk av personlig informasjon
  Informasjon som hentes inn blir oppbevart og brukt så lenge det er nødvendig for innhentingens formål. Informasjonen slettes når denne perioden er over. Informasjon som må oppbevares i samsvar med andre relevante lover og forskrifter, eller som ble gitt oss av andre årsaker enn bemerket ovenfor, skal oppbevares i perioden som er fastsatt i disse relevante lovene og forskriftene, eller til slike andre formål fullbyrdes.

Du har rett til ikke å samtykke til innhenting og bruk av personlig informasjon som beskrevet ovenfor. Hvis du ikke samtykker, vil vi imidlertid ikke kunne behandle forespørselen din.

Samtykke som gjelder mottak av kampanjeinformasjon og bruk av personlig informasjon til markedsføringsformål, Korea

Den personlige informasjonen som Fluke Korea Co., Ltd. («Firma») henter inn fra deg, kan brukes til generell markedsføring, inkludert sending av kampanjeinformasjon om selskapets generelle produkter og tjenester, og målrettet markedsføring, inkludert sending av kampanjeinformasjon om selskapets tilpassede produkter og tjenester, via telefon, post, e-post og SMS, i løpet av perioden som er angitt i det koreanske samtykket til innhenting og bruk av personlig informasjon.

Du har rett til ikke å samtykke til dette. Hvis du ikke samtykker, vil du imidlertid ikke motta kampanjeinformasjonen nevnt ovenfor.