Norsk

Nye Fluke ii910 akustisk presisjonskamera detekterer elektriske utladninger

September 2020

S0908/FL

Nye Fluke ii910 akustisk presisjonskamera detekterer elektriske utladninger

Team jobber tryggere og kan lokalisere luft-, gass- og vakuumlekkasjer med større sensitivitet.

Nye Fluke™ ii910 akustisk presisjonskamera kan på unikt vis detektere korona- og delutladninger fra trygg avstand på inntil 120 meter. Team kan jobbe trygt, minimere faren for brann og bidra til å redusere strømbrudd. Fluke™ ii910 har også større sensitivitet med hensyn til lekkasjedeteksjon i trykkluft-, gass- og vakuumsystemer, og dette reduserer nedetid som kan koste opp til 1000 euro per minutt.

Vanlige rutiner – ingen opplæring nødvendig

Detektering av elektriske utladninger og lekkasjesjekker kan utføres som en del av vanlige vedlikeholdsrutiner. Det håndholdte kameraet gjør at brukerne raskt – og visuelt – kan lokalisere feil fra trygg avstand og registrere data for senere analyse. Selv små lekkasjer med lavt trykk eller lav tetthet er nå enkle å detektere. Robuste ii910s intuitive betjening gjør at ingen opplæring er nødvendig – det er enkelt både å lære og bruke. Med det ukompliserte og intuitive grensesnittet kan teknikere isolere lekkasjers lydfrekvens og filtrere ut bakgrunnsstøy, selv i omgivelser med svært mye støy.

Rask og visuell detektering av lekkasjer og utladninger

Det håndholdte kamerahuset til Fluke ii910 er robust og har en 7" LCD-berøringsskjerm der det legges et SoundMap™ over et fotografi for rask identifikasjon av utladninger eller lekkasjer med frekvenser mellom 2 og 100 kHz. Matrisen av integrerte mikrofoner konverterer ultralydsignaler til synlige bilder på den bakgrunnsbelyste berøringsskjermen. Registrerte data kan overføres direkte til en PC via en integrert USB-C-kontakt. Herfra kan dataene lastes opp til rapporteringsplattformen Machine Learning PDQ Mode™. Dette vil gi et meget viktig innblikk i delutladninger, inkludert identifisering av delutladningstyper. ii910 kan ta opp videoklipp på opp til 5 minutter, og batteriet har en levetid på minst 6 timer.

Merverdi for kraftgenerering, produksjon og vedlikehold

Flukes nyskapende SoundSight™-teknologi gjør det nå enkelt å lokalisere korona- og delutladninger. For høyspentteknikere som jobber med kraftgenerering og -overføring og med høyspentutstyr i industrien, gir Fluke ii910 mer sofistikert deteksjon enn standard ultralydinstrumenter, samtidig som du får bildefunksjonaliteten til dyrere UV-kameraer. Det detekterer, lokaliserer og gir visuelle rapporter og alvorlighetsvurderinger av korona- og delutladninger. Teknikere på produksjonssteder kan isolere lekkasjers lydfrekvens og filtrere ut bakgrunnsstøy, selv i omgivelser med svært mye støy. Teknikere innen industrivedlikehold kan identifisere lekkasjer fra trygg avstand betraktelig raskere enn med tradisjonelle diagnostikkmetoder, selv når driften går for fullt.

Hvis du vil ha mer informasjon om nye Fluke ii910 akustisk presisjonskamera, kan du gå til www.fluke.no

Hvis du vil ha mer informasjon om alle Fluke-produkter, kan du gå til www.fluke.no.

- SLUTT -

Om Fluke
Fluke Corporation ble etablert i 1948 og er verdensledende innen kompakte, profesjonelle elektroniske testinstrumenter og programvare for måling og tilstandsovervåking. Flukes kunder er teknikere, ingeniører, elektrikere, vedlikeholdsansvarlige og måleteknikere som installerer, feilsøker og vedlikeholder industri-, elektro- og elektronikkutstyr samt kalibreringsprosesser.