Norsk

Integritets- og samsvarsprogram

Gå til http://fortive.ethicspoint.com/ hvis du vil ha et eksemplar av Standards of Conduct (retningslinjer for oppførsel) eller for å rapportere via hjelpelinjen Fortive Integrity and Compliance.