Norsk

Ofte stilte spørsmål om digitale multimetre

Ofte stilte spørsmål om digitale multimetre

 
Spm.: Hvorfor går ikke multimeteret mitt til null i modus for vekselspenning?
Svar: Hvis det er et AC-multimeter med sann RMS, slik som 17X eller 8X, vil det ikke gå i null, og skal ikke nulles ut. De fleste av disse multimetrene av typen sann RMS har spesifikasjoner for minimum AC spenning og strømnivå både for AC spennings- og AC strømmoduser. Typisk er spesifikasjonen 3 % til 5 % av område. Når et signal anvendes over det spesifiserte minimumsnivået, vil meteret oppfylle spesifikasjonene for nøyaktighet. Disse spesifikasjonene finner du i spesifikasjonsdelen bakerst i brukerhåndboken
Spm.: Hva betyr sikkerhetsgodkjenningen CAT III?
Svar: Svaret finner du i brukertipsene "Forklaring av de grunnleggende multimeterfunksjonene i digitale multimetre".
Spm.: Hva betyr tellingene i nøyaktighetsspesifikasjonen (1 % av målingen + 3 tellinger)?
Dette refererer til det minst betydelige sifferet på meteret i det aktuelle området. La oss for eksempel se på beregningene ved måling av 120 volt vekselspenning på dette meteret med 6000 tellinger (A til D-omformeren går fra 0 til 5999 tellinger). For å måle 120 volt vekselspenning må meteret befinne seg innen spenningsområdet 600,0 AC. Oppløsningen (det minst betydelige sifferet) er da 0,1 volt. (120 V X 1 % = 1,2 V + 3 siffer) = (1,2 V + 0,3 V) = 1,5 V
Spm.: Hva er forskjellen mellom Min./maks.- og peakmodus på multimetre?
Svar: Min./maks.-modusen er som navnet tilsier den høyeste og laveste verdien som multimeteret har målt fra registreringsmodusen for Min./maks. ble startet. Vanligvis må det målte signalets maksimum eller minimum være på 200 til 350 millisekunder eller lenger for å få en nøyaktig måling. Dette fungerer fra alle moduser slik som volt DC, volt AC med sann RMS, motstand og strømfunksjoner. Peakmodus måler den positive og negative peakpenningen for et signal. For 120-volts AC nettspenning vil peakene være +169 volt og -169 volt (120 V x 1,414 = 169 V for en ren sinuskurve). Vanligvis vil de fungere for peaker på 250 mikrosekunder eller lenger.
Spm.: Når jeg kobler testledningene sammen i motstandsmodus, blir ikke målingen null. Hvorfor ikke?
Svar: Meteret måler motstanden i testledningene, som for et nytt sett av testledninger vanligvis vil ligge mellom 0,1 og 0,3 ohm. Testledningsfeilen må trekkes fra motstandsmålingene. Noen av metrene med et større utvalg av funksjoner vil ha en knapp for relativ deltamodus (use the actual delta symbol in the final article) som vil trekke fra ledningsfeilen for deg.
Spm.: Hvor mange målinger kan lagres i Fluke 289-måleren?
Svar: Du kan lagre opptil 400 enkeltmålinger i minnet.
Spm.: Hvor mange loggesesjoner kan lagres i Fluke 289 før nedlasting er nødvendig?
Svar: Du kan lagre opptil 400 logginger i minnet. Med intervallene innstilt på 15 minutter kan du få flere én ukes-registreringer før det er nødvendig å laste resultatene opp til en datamaskin, selv om du har brukt alle de 400 registreringsplassene i minnet.
Spm.: For Fluke 289, hvor mange Min./maks.- og peakmålinger kan lagres i meterminnet?
Svar: Igjen er det totale mulige antallet i hver (Min./maks. eller peak) 400, til sammen 800 målinger.
Spm.: Hva med filmappene i menyen +Name for Fluke 289? Kan disse også lagre 400 målinger hver?
Svar: Nei. Når du velger navn, slik som Motor, Panel, Krets, Kontroll eller Batteri, plasserer du lagrings-, loggings-, Min./maks.- eller peakmålinger i den valgte filmappen. Det totale tilgjengelige antallet i hver målingstype er fremdeles 400.